Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Rada Główna BCC

Tworzą ją wybitni polscy przedsiębiorcy oraz osoby, które przyczyniły się do rozwoju gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Rada Główna opiniuje i promuje strategiczne działania Business Centre Club. Wyznacza cele lobbingu gospodarczego. Rekomenduje kandydatury na ważne stanowiska w różnych instytucjach decyzyjnych. Wspiera swoim autorytetem działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce. Radę Główną powołuje Rada Organizatorów.


przewodniczący Rady Głównej BCC, ekspert gospodarczy, minister infrastruktury Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
członek Rady Głównej BCC
tel. 774 42 6666
członek Rady Głównej BCC
członek Rady Głównej BCC, członek Loży Założycieli
członek Rady Głównej BCC, członek Konwentu
tel. 22 504 17 40
członek Rady Głównej BCC
członek Rady Głównej BCC
tel. 618 46 7900
członek Rady Głównej BCC
tel. 717 47 1000
członek Rady Głownej BCC, główny ekonomista BCC, minister finansów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, członek Narodowej Rady Rozwoju
tel. 609 556 506
członek Rady Głównej BCC
tel. 338 19 5300
członek Rady Głównej
tel. 713 27 1900
członek Rady Głównej BCC
członek Rady Głównej BCC
tel. 661 77 7121
członek Rady Głównej BCC
tel. 224 22 7000
członek Rady Głównej BCC
członek Rady Głównej BCC, ekspert ds. legislacji i prac Parlamentu,
tel. 505 10 4070
członek Rady Głównej BCC, członek Konwentu BCC
tel. 227 37 7070
członek Rady Głównej BCC
tel. 226 23 6000
członek Rady Głównej BCC
tel. 32 730 50 00
członek Rady Głównej BCC
tel. 226 40 2706
członek Rady Głównej BCC
członek Rady Głównej BCC
członek Rady Głównej BCC
tel. 227 38 6000
członek Rady Głównej BCC
tel. 585 63 1600
członek Rady Głównej BCC
członek Rady Głównej BCC
tel. 322 03 6048
członek Rady Głównej BCC
tel. 227 66 3333
Honorowy Przewodniczący Rady Głównej BCC