Wyświetl na stronie:
Loża Opolska w firmie Braas, fot. archiwum
23.03.17

Odbyło się premierowe spotkanie w ramach cyklu LIDERZY PRZEMIAN w siedzibie firmy MONIER BRAAS w Opolu. Gospodarzem i moderatorem był prezes Braas w Opolu Grzegorz Barycki.

więcej

Warsztaty dla Loży Częstochowskiej, fot. archiwum
22.03.17

Dla członków Loży Częstochowskiej oraz ich pracowników odbyło się szkolenie prowadzone przez trenera Jakuba Lewandowskiego z firmy PASJA Grupa Dobrych Trenerów. Temat brzmiał: „Mistrzowska sprzedaż a Jungowska Typologia Osobowościowa”.

więcej

Dr Grażyna Magdziak, Stanisław Olejarka, fot. archiwum
20.03.17

W Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyło się spotkanie członków Loży Rzeszowskiej z dr Grażyną Magdziak, minister skarbu i prywatyzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

więcej

Spotkanie Loży z Teresą Zejmą, fot. archiwum
14.03.17

W Loży Katowickiej BCC z przedsiębiorcami spotkała się Teresa Zejma, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, która opowiedziała o celach powołania, strukturze, uprawnieniach i zakresie czynności kontrolnych Krajowej Administracji Skarbowej.

więcej

Kanclerz Mirosława Gałan z Członkami Loży BCC na spotkaniu, fot. archiwum
14.03.17

Członkowie Loży Lubelskiej spotkali się w Hotelu Europa. Kanclerz Mirosława Gałan, powitała zebranych, a sekretarz Loży Michał Smaga przedstawił zakres działalności nowych członków Loży. Dyplom Ambasadora Gospodarki odebrał Jan Brożek (Górnicza Fabryka Narzędzi SA).

więcej

14.03.17

W Hotelu De Silva w Opolu odbyło się szkolenie Loży Opolskiej BCC na temat "Audyt energetyczny - obowiązek i narzędzie dla optymalizacji energii”.

więcej

Jan Antończyk, Marek Goliszewski, Eugeniusz Budniok, fot. archiwum
13.03.17

Z członkami Loży Katowickiej BCC spotkał się Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club, który przedstawił najważniejsze szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców w latach 2017-2018 oraz wynikające z nich główne zadania BCC.

więcej

Prelegenci pod czas debaty, fot. archiwum
08.03.17

Pod patronatem Loży Rzeszowskiej BCC w Uniwersytecie Rzeszowskim podczas debaty pt. "Kobiety na rynku pracy", odbyło spotkanie członków Loży. Debata poświęcona była m.in. tematyce zdobycia pierwszej pracy, zakładania działalności gospodarczej, odnajdywania się na wysokich stanowiskach menedżerskich, prowadzenia własnych firm.

więcej

Akademia Sztuki na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, fot. archiwum
06.03.17

Czy sztuka potrzebuje biznesu? Czy biznes może obejść się bez sztuki? Nad tymi tematami zastanawiali się ludzie nauki, artyści i przedsiębiorcy podczas Akademii Sztuki na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Spotkanie otworzyli: rektor ASP prof. Piotr Kielan oraz dr hab. Agata Danielak-Kujda, Marek Woron - kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC oraz Małgorzata Siarkiewicz – współtwórczyni klubu biznesu „Kobieta w Chmurze”. Obecni byli rektorzy wrocławskich uczelni, przedstawiciele biznesu oraz artyści – również absolwenci wrocławskiej ASP.

więcej

Seminarium pakietowe z firmą doradczą EY, fot. archiwum
02.03.17

W Focus Hotel Premium Gdańsk odbyło się kolejne seminarium pakietowe z firmą doradczą EY. Wspólnie organizowane spotkania są wynikiem współpracy z Ernst&Young, służyć mają przekazaniu zrzeszonym w Loży Gdańskiej BCC przedsiębiorcom dostępu do praktycznych rozwiązań z zakresu aktualnych trendów. Celem ostatniego spotkania było zapoznanie członków Klubu z rynkiem nieruchomości komercyjnych, a także przedstawienie działających na nim mechanizmów oraz możliwości inwestowania, włącznie z zagadnieniami prawno-podatkowymi. Seminarium poprowadzili eksperci EY: Paweł Nowakowski - starszy menedżer w Dziale Doradztwa Transakcyjnego EY, Piotr Woźniak - menedżer w Kancelarii EY Law oraz Daniel Banach - menedżer w Dziale Podatkowego Doradztwa Transakcyjnego EY.

więcej

1
2 3 4 5 6 7 8 9