Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Wyświetl na stronie:
Zbigniew Pacelt, wiceprzewodniczący Komisji Sportu i Turystyki BCC, pływak i pięcioboista, dwukrotny mistrz świata i olimpijczyk, fot. M. Szymanek
19.10.17

Prezydium Komisji Sportu i Turystyki BCC wysłuchało informacji przewodniczącego Tomasza Tyca na temat uroczystości wręczenia medalu Kalos Kogathos – Piękni i Mądrzy 2017 organizowanej w ramach Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Medal niesie przesłanie antycznej idei stałego doskonalenia siebie, dążenia do piękna i dobra wewnętrznego.

więcej

Inauguracyjne posiedzenie Komisji BCC ds. mikro przedsiębiorców, fot. M. Szymanek
26.09.17

W Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji BCC ds. mikro przedsiębiorców. Posiedzeniu przewodniczył Antoni Hasenbeck - szef Komisji.

więcej

Joanna Solska, publicystka "Polityki", Wojciech Warski, przewodniczący Konwentu BCC, fot. M. Denkiewicz
14.09.17

Gościem Konwentu BCC była Joanna Solska, publicystka „Polityki”. Rozmawiano o zjawiskach społecznych i gospodarczych, które wyniosły do władzy obecnie rządzącą partię oraz pozwalają jej utrzymywać wysokie notowania. Omówiono kwestie zaniedbań socjalnych w okresie transformacji, powody masowej emigracji młodych ludzi i to, czy jesteśmy w stanie jej zapobiegać. Dyskutowano też o tym, jak zachowuje się społeczeństwo wobec wojny informacyjnej ze strony...

więcej

Posiedzenie Konwentu BCC, fot. M. Szymanek
21.06.17

Gościem Konwentu BCC był Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli. Z gościem rozmawiano o sposobach efektywnej współpracy samorządu z przedsiębiorcami i inwestorami. Mówiono też o konstruowanych przez rządzących zagrożeniach dla samorządów, a w drugiej części spotkania – o zagrożeniach dla przedsiębiorców, wynikających z kreowanego obecnie politycznego podporządkowania władzy sądowniczej.

więcej

24.05.17

Posiedzenie Komisji ds. Rynku Farmaceutycznego w dniu 24 maja skupiło się na omówieniu przebiegu i tematyki poruszanej podczas spotkania Zespołu ds. Ochrony Zdrowia Rady Dialogu Społecznego. Omawiano m.in. planowaną rolę Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności podległej ministrowi właściwemu ds. rolnictwa, która miałaby połączyć instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności razem z Inspekcją Handlową i Inspekcją Sanitarną. W dalszych spotkaniach związanych z tą...

więcej

Tomasz Pisula, Wojciech Warski, fot. M. Szymanek
19.05.17

Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, był gościem Konwentu BCC. Rozmawiano o instytucji, którą prowadzi, zasadach jej działania, finansowaniu oraz o zastąpieniu sieci WPHI przez Zagraniczne Biura Handlowe. Spotkanie prowadził dr Wojciech Warski, przewodniczący Konwentu BCC.

więcej

XX posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, fot. R. Baranowski
05.04.17

W siedzibie BCC odbyło się jubileuszowe posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC poświęcone propozycjom na II kwartał i podsumowaniu pierwszych miesięcy 2017.

więcej

Posiedzenie Komisji ds. Spółdzielczości BCC, fot. R. Baranowski
27.03.17

Posiedzenie Komisji ds. Spółdzielczości BCC odbyło się 24 marca br. w siedzibie BCC. Głównym tematem spotkania było omówienie projektu zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz innych projektów zmian dotyczących ustawy Prawo spółdzielcze.

więcej

Wojciech Warski, Jan Truszczyński, Andrzej Kubasiewicz, fot. R. Baranowski
23.02.17

Członkowie Konwentu BCC spotkali się z ambasadorem Janem Truszczyńskim, byłym pełnomocnikiem rządu ds. negocjacji o członkostwo RP w Unii Europejskiej. Gość przypomniał jak wyglądały kulisy negocjacji akcesyjnych Polski z Unią Europejską. Mówił zarówno o problemach, które utrudniały ich przebieg, jak i o efektach, jakie przyniosło Polsce wejście do wspólnoty.

więcej

Marek Goliszewski, przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, Irena Ożóg - minister ds. systemu podatkowego Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, fot. R. Baranowski
11.01.17

11 stycznia br., w siedzibie BCC, odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Ministrowie przedstawili rekomendacje działań, które powinien podjąć rząd w 2017 r., aby poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz sytuację społeczno-gospodarczą w kraju. Podsumowany został również IV kwartał ub. roku.

więcej

1
2 3 4 5 6 7 8 9