RÓWNOŚĆ W BIZNESIE – TO SIĘ OPŁACA!

W jaki sposób poprawić sytuację kobiet w dostępie do pełnienia funkcji decyzyjnych w polskich firmach i instytucjach? Co zrobić, by raz na zawsze zlikwidować niewidzialne bariery, które utrudniają kobietom udział w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna kampanię promocyjną projektu "Równość w biznesie".

Business Centre Club jest jej częścią, poprzez dołączenie wiceprezes Anny Potockiej do grona Ambasadorów Równości w Biznesie.

PRZEWODNIK DLA FIRM