Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma, ale czym dzieli się z innymi

Jan Paweł II

 

Szanowni Państwo,  

Pragnę poinformować, że dzięki życzliwości i wrażliwości dobrych ludzi w marcu 2015 roku zainicjowało działalność Stowarzyszenie Pacjent Polski.  

Naszą misją jest wspieranie osób dotkniętych chorobami przewlekłymi i ostrymi ale także osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz seniorów.  

Priorytetem jest popularyzacja i propagowanie profesjonalnej wiedzy z zakresu nowych technologii medycznych, metod leczenia, problemów zdrowotnych a także praw pacjenta oraz aktywizacja zawodowa, społeczna, rekreacyjno-turystyczna pacjentów na takim poziomie, aby człowiek potrafił pokonywać codzienne trudności radząc sobie ze swoją chorobą oraz funkcjonowaniem we współczesnych realiach.  

Pacjent jest podmiotem naszego działania - my dajemy nadzieję, zrozumienie oraz wsparcie. Razem łatwiej pokonać wszelkie przeszkody, razem łatwiej zmagać się z chorobą i uwierzyć, że to, co istnieje, może mieć odwracalny, dobry skutek.  

Stowarzyszenie bierze aktywny udział w debatach, seminariach i konferencjach poświęconych różnym chorobom oraz zdrowiu Polek i Polaków.  

Aktualnie w ramach profilaktyki zdrowia prowadzimy kampanię z cyklu “Być mężczyzną to brzmi dumnie” dotyczącą nowotworu stercza.  

Zapraszam Państwa serdecznie na stronę internetową Stowarzyszenia pod adresem www.pacjent-polski.pl, gdzie znajdują się aktualne informacje oraz  opubli

kowany jest pierwszy numer Biuletynu Stowarzyszenia Pacjent Polski „Nasze Sprawy”.   Wierzę w to, że podjęta inicjatywa oraz wspólne działania wyzwolą wiarę w drugiego człowieka, że nie jesteśmy sami w codziennym zmaganiu się z cierpieniem.  

Oczekuję na Państwa, licząc na zrozumienie oraz na owocną współpracę.  

(-) Elżbieta Betlej, prezes Stowarzyszenia

 

WIĘCEJ