Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

"BS TREND"

Powiązani użytkownicy

Organizacja

  • "BS TREND"

Kontakt

Obecnie oglądany użytkownik zostanie dodany do grupy Twoich użytkowników powiązanych.

Lista użytkowników powiązanych wyświetla się w szczegółach Twojego profilu.

Możesz usunąć powiązanych z Tobą użytkowników w edycji swojego profilu.

Obecnie oglądany użytkownik zostanie dodany do listy Twoich znajomych użytkowników.

Lista Twoich znajomych jest używana do adresowania twoich wiadomości wysyłanych do innych użytkowników portalu. Nie jest wyświetlana innym użytkownikom w szczegółach Twojego profilu.

Możesz zarządzać znajomymi w edycji swojego profilu.

Dane osobowe zalogowanego użytkownika.

Przynależność użytkownika do gremiów BCC, lista znajomych oraz powiązanych użytkowników (jeśli istnieją).

Grupy znajomych użytkownika. Możliwość tworzenia nowych grup znajomych, edycji istniejących oraz ich usuwania.

Pole służy do wpisywania adresata bądź grupy adresatów wiadomości wewnętrznej.

Po wpisaniu pierwszej litery pojawiają się propozycje adresatów spośród indywidualnych użytkowników portalu oraz grup znajomych utworzonych przez użytkownika wysyłającego wiadomość.

Jako adresatów można również użyć wszystkich znajomych użytkowników.

Wysłana wiadomość będzie widoczna w skrzynce odbiorczej wiadomości adresata.

Więcej informacji po zalogowaniu.