Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstw

Data:
07.11.2017
Kategoria:
Finanse
Cena:
Bezpłatne dla członków
Organizator:
Michael / Ström Dom Maklerski Sp. z o. o.; BCC

Skontaktuj się z nami

22 582 61 14
Opis

Zapraszamy do warszawskiej siedziby BCC (Plac Żelaznej Bramy 10, I piętro) na spotkanie doradcze pod tytułem: Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstw.

Cel spotkania doradczego:

Celem spotkania jest zapoznanie członków BCC z możliwościami pozyskania kapitału poprzez emisję obligacji. Uczestnikom spotkania zostanie zaprezentowana procedura emisji obligacji
w formie oferty niepublicznej i publicznej oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku Catalyst. Przedmiotem prezentacji będzie również omówienie obowiązków informacyjnych emitentów obligacji znajdujących się w obrocie na Catalyst, a także pokazanie zalet tej formy finansowania
w porównaniu z kredytem bankowym i emisją akcji.

Podczas spotkania doradczego uzyskacie Państwo odpowiedzi na poniższe pytania:

 • jakie są korzyści z pozyskania finansowania poprzez emisję obligacji?
 • jakie formalności należy wypełnić aby wyemitować obligacje?
 • kiedy lepsza jest oferta niepubliczna czy publiczna?
 • jakie obowiązki ciążą na emitencie obligacji?
 • obligacje czy kredyt, a może akcje?

 

Wspólnie odpowiemy sobie na te pytania.

Korzyścią z udziału w spotkaniu doradczym jest zdobycie wiedzy
i poznanie praktycznych przykładów w zakresie:

 • niepublicznej i niepublicznej emisji obligacji korporacyjnych,
 • dopuszczenia obligacji do notowań na rynku regulowanym oraz wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu,
 • wymaganej dokumentacji i zgód,
 • obowiązków emitenta obligacji wobec obligatariuszy,
 • porównanie zalet i wad pozyskania finansowania poprzez obligacje, kredytu bankowego i akcje.

 


Spotkanie doradcze skierowane jest przede wszystkim do:

 • Członków Zarządu
 • Dyrektorów Finansowych

 

PROGRAM

10.00 - 10.05 Powitanie uczestników

10.05 - 11.50

 • Przedstawienie cech obligacji jako instrumentu finansowego służącego pozyskaniu finansowania dla przedsiębiorstw.
 • Wymogi, jakie powinno spełniać przedsiębiorstwo, forma prawna, sytuacja ekonomiczna, zabezpieczenia.
 • Dokumentacja - propozycja nabycia i warunki emisji.
 • Procedury związane z przygotowaniem emisji publicznej i niepublicznej.
 • Pytania i odpowiedzi.

 

11.50 – 12.15 Przerwa kawowa i poczęstunek
12.15 – 14.00

 • Dopuszczenie obligacji na rynek regulowany lub wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.
 • Rynek Catalyst.
 • Obowiązki emitenta obligacji.
 • Porównanie pozyskania kapitału poprzez obligacje, kredyt bankowy
 • i akcje.
 • Pytania i odpowiedzi.

 


Spotkanie doradcze poprowadzi:

Jan Mazurek – Ekspert Business Centre Club ds. Rynków Kapitałowych
Audytor Wewnętrzny w Michael/Ström Dom Maklerski. Ponadto współpracuje
z redakcjami magazynów finansowych. Wcześniej pracował w instytucjach finansowych, jak m.in.: Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego
w Warszawie, Expandia Finance Polska, PZU Życie, Warszawska Giełda Towarowa, Investors TFI, zajmując w nich stanowiska od specjalisty do członka zarządu. Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz certyfikat doradcy
w Alternatywnym Systemie Obrotu. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 1994 r. Jan Mazurek posiada bogaty dorobek publicystyczny w tematyce funkcjonowania rynku kapitałowego, instrumentów finansowych, pozyskiwania kapitału, inwestycji alternatywnych, analiz i zarządzania aktywami. Autor wielu raportów
i komentarzy ekonomicznych (Forbes, Bank, Polish Market, Rzeczpospolita, Gazeta Finansowa, Kurier Finansowy, Rynki Zagraniczne, CEO, CFO, Businessman.pl, Gazeta Prawna, Gazeta MŚP oraz internetowe portale finansowe). Jan Mazurek jest autorem poradnika dla emitentów obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst.


Prosimy o przesyłanie potwierdzeń drogą e-mailową pod adresem: beata.chojecka@bcc.org.pl


Dodatkowe informacje:

 • Spotkanie doradcze organizowane jest tylko dla członków/firm BCC.
 • W spotkaniu doradczym mogą wziąć udział osoby wydelegowane z firmy.
 • Spotkanie doradcze organizowane jest w ramach pakietu usług i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 • Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w spotkaniu doradczym.

 Materiały szkoleniowe