Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Tax compliance, czyli zarządzanie zgodnością w obszarze podatków

Data:
19.09.2017
Kategoria:
Podatki
Cena:
Bezpłatne dla członków
Organizator:
Kancelaria Ożóg Tomczykowski; BCC

Skontaktuj się z nami

22 582 61 14
Opis

Zapraszamy do warszawskiej siedziby BCC (Plac Żelaznej Bramy 10, I piętro) na spotkanie doradcze pod tytułem: Tax compliance, czyli zarządzanie zgodnością w obszarze podatków.

Cel spotkania doradczego:
Celem spotkania doradczego jest przekazanie członkom BCC teoretycznej jak i praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania zgodnością w obszarze podatków. Bardzo częste zmiany
w obowiązujących przepisach prawa, niejednolite orzecznictwo sądów administracyjnych, zwiększanie uprawnień organów kontrolnych oraz wzrost liczby przeprowadzanych przez nie kontroli, których wystąpienie jest ryzykiem systemowym, czy wreszcie wprowadzanie nowych i bardzo restrykcyjnych sankcji (np. konfiskaty rozszerzonej) powoduje, że kwestie podatkowe z każdym dniem zyskują na znaczeniu.

Czy wiesz:

 • jakie są aktualnie najbardziej istotne ryzyka w obszarze podatkowym? (np. klauzula obejścia prawa podatkowego, karuzele w VAT, CFC),
 • jakie negatywne konsekwencje mogą się wiązać z zaniedbaniami w zakresie tax compliance? (odsetki za zwłokę, przestępstwo vs wykroczenie skarbowe; konfiskata rozszerzona),
 • jaką rolę powinien odgrywać w tym obszarze Officer Compliance, a jaką Dyrektor Finansowy czy Członkowie Zarządu?
 • jak tworzyć skuteczne procedury i polityki w tym obszarze?
 • co trzeba wiedzieć, gdy zacznie się kontrola podatkowa i jak się do niej przygotować?

 

Korzyścią z udziału w spotkaniu doradczym jest zdobycie wiedzy i poznanie praktycznych przykładów w zakresie:

 • obszarów, które mogą być przedmiotem szczególnego zainteresowania organów podatkowych,
 • sposobu prowadzenia kontroli przez organy fiskalne, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków podatników,
 • ziałań, które powinny zostać przeprowadzone w celu przygotowania się do kontroli.

 

Spotkanie doradcze skierowane jest do:

 • Członków Zarządu
 • Dyrektorów Finansowych
 • Officerów Compliance

 

PROGRAM

10.00 - 10.05 Powitanie uczestników
10.05 - 11.20 Zarządzanie Zgodnością w obszarze podatków: największe ryzyka i sposoby zarządzenia nimi, sankcje związane z zaniedbaniami w tym obszarze, budowanie systemu zarządzania zgodnością w obszarze podatków w firmie, w tym tworzenie odpowiednich procedur w tym zakresie.
11.20 – 11.45 Przerwa kawowa i poczęstunek
11.45 – 13.00 Zarządzanie Zgodnością w obszarze podatków – c.d.: zadania KAS. „Policja skarbowa” i kontrola celno-skarbowa. Prawa i obowiązki kontrolujących i kontrolowanego. Na czym polega przesłuchanie? Jak się przygotować do kontroli i być jej podmiotem a nie przedmiotem?
13.00 – 13.15 Przerwa kawowa

Spotkanie doradcze poprowadzą:

Stolarek Joanna
Lider Zespołu Podatku PIT oraz Praktyki Zarządzania Zgodnością. Licencjonowany doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem oraz Officer Compliance. Prowadziła liczne projekty doradcze na rzecz podmiotów działających w różnych sektorach gospodarki. Doradza klientom w zakresie Compliance ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych. W 2017 r. zajęła 2 miejsce w kategorii "PIT" w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna. Jest autorką wielu publikacji
z zakresu PIT i ubezpieczeń społecznych, Compliance oraz prelegentką na licznych seminariach i konferencjach.

Zborowski Maciej
Adwokat i doradca podatkowy w Zespole Postępowań Podatkowych
i Sądowych. Specjalizuje się w reprezentowaniu przedsiębiorców
w kontrolach i postępowaniach podatkowych – na każdym etapie i w każdym aspekcie postępowania lub kontroli (I i II instancja, wymiar, zabezpieczenie, rygor natychmiastowej wykonalności, egzekucja, stwierdzenie i zwrot nadpłaty, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych). Specjalizuje się również w reprezentowaniu podatników przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prosimy o przesyłanie potwierdzeń drogą e-mailową pod adresem: beata.chojecka@bcc.org.pl

Dodatkowe informacje:

 • Spotkanie doradcze organizowane jest tylko dla członków/firm BCC.
 • W spotkaniu doradczym mogą wziąć udział osoby wydelegowane z firmy.
 • Spotkanie doradcze organizowane jest w ramach pakietu usług i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 • Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w spotkaniu doradczym.
Szczegóły oferty