Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Rezydencja podatkowa i sposoby zabezpieczenia działalności gospodarczej

Data:
26.09.2017
Kategoria:
Podatki
Cena:
Bezpłatne dla członków
Organizator:
Mariański Group; BCC

Skontaktuj się z nami

22 582 61 14
Opis

Zapraszamy do warszawskiej siedziby BCC (Plac Żelaznej Bramy 10, I piętro) na spotkanie doradcze pod tytułem: Rezydencja podatkowa i sposoby zabezpieczenia działalności gospodarczej.

Jesteśmy świadkami diametralnych i rewolucyjnych zmian w prawie podatkowym. Zmiany dotyczą nie tylko zasad przeprowadzania kontroli przez organy podatkowe, ale również kwestii materialnoprawnych, wpisując się w nadmiernie profiskalne założenia polityki podatkowej.

Jednocześnie, 27 kwietnia 2017r. weszła w życie nowelizacja wprowadzająca instytucję tzw. konfiskaty rozszerzonej, umożliwiającą orzeczenie przepadku mienia, nawet jeśli nie stanowiło własności sprawcy, co stwarza zagrożenie nawet dla uczciwych przedsiębiorców lub rentierów. Projekt zakłada również możliwość ustanowienia przymusowego zarządu nad przedsiębiorstwem.

Odpowiedzią na zagrożenia wynikające ze zmian legislacyjnych jest przeniesienie ośrodka interesów życiowych do innego kraju (jurysdykcji), mniej restrykcyjnego pod względem obciążeń fiskalnych (m.in. Monako czy Cypr, ale również wobec określonych podmiotów Wielka Brytania, Czechy, Słowacja), jak również zaangażowanie w prowadzoną działalność struktur transgranicznych – choćby w celu przeprowadzenia efektywnej sukcesji.

Uczestnicy spotkania doradczego dowiedzą się m.in.:

 • czy przeniesienie rezydencji (siedziby, miejsca zamieszkania) do obcej jurysdykcji może uchronić przed postępującym nadmiernym fiskalizmem
 • jakie przyjazne podatkowo jurysdykcje należą do Unii Europejskiej i nie mają negatywnej opinii rajów podatkowych
 • czy możliwe jest niemal niczym nieograniczone dysponowanie majątkiem na wypadek śmierci,
 • a nawet jeszcze za życia klienta
 • co oznacza w praktyce wprowadzenie konfiskaty rozszerzonej i dlaczego analizowana zmiana stwarza tak duże ryzyko nawet dla uczciwych podmiotów
 • czy przedsiębiorca będzie mógł zostać skazany za pomyłki w wystawianiu faktur na karę 25 lat pozbawienia wolności i czy poniesie dodatkowo surowe sankcje ekonomiczne
 • jakie uprawnienia mają organy po dniu 1 marca 2017 roku.

 

Spotkanie doradcze skierowane jest do:

 • przedsiębiorców reprezentujących wszystkie branże
 • rentierów.

 

Spotkanie doradcze poprowadzą:

Monika Wolska-Bryńska
Radca prawny
Specjalizuje się w szeroko pojętych kontrolach podatkowych oraz kontrolach celno-skarbowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw klientów w ramach postępowań podatkowych oraz wtórnych do nich
– postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych. Reprezentuje klientów
w sporach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Występuje w postępowaniach karno-skarbowych.

Jakub Żurawiński
Doradca podatkowy
Posiada szerokie doświadczenie w opracowywaniu projektów restrukturyzacji biznesu. Nadzoruje tworzenie i wdrażanie planów sukcesji w dużych i średnich, polskich przedsiębiorstwach rodzinnych przy wykorzystaniu krajowych
i zagranicznych instrumentów. Jest autorem publikacji z dziedziny prawa podatkowego i sukcesji biznesu.

Artur Tim
Doradca podatkowy
Specjalizuje się w doradztwie dla podmiotów zaangażowanych w transgraniczną działalność gospodarczą, posiada doświadczenie w odzyskiwaniu nadpłaconego podatku na podstawie wykazywania niezgodności przepisów krajowych
z regulacjami rangi unijnej. Prowadzi bieżącą obsługę prestiżowych klientów
(MG Private Wealth Consulting), włączając doradztwo i prowadzenie postępowań w najbardziej nietypowych sprawach. Prelegent na licznych konferencjach naukowych i szkoleniach, dydaktyk akademicki.

PROGRAM

10.00 - 10.05 Powitanie uczestników
10.05 - 11.20 Zmiany w polskim prawie karnym i karnoskarbowym oraz ich wpływ na prowadzenie działalności

 • Tzw. konfiskata rozszerzona
 • Zaostrzenie przepisów karnoskarbowych w zakresie rozliczeń podatku VAT
 • Rozszerzenie uprawnień służb i organów a kontrola podatkowa

 

oraz kontrola celno-skarbowa

 • Tendencje zmian w polskim prawie karnoskarbowym i karnym

 

11.20 – 11.45 Przerwa kawowa i poczęstunek
11.45 – 12.45 Rezydencja podatkowa

 • Bezpieczna rezydencja podatkowa -wpływ na prowadzenie działalności
 • i zarząd majątkiem
 • Porównanie korzystnych podatkowo rezydencji podatkowych
 • Rezydencja podatkowa, a planowanie podatkowe
 • Zasady zmiany rezydencji podatkowej

 

12.45 – 13.00 Przerwa kawowa
13.00 – 13.45 Zmiana rezydencji a bezpieczna forma prowadzenia działalności

 • Zmiana rezydencji połączona z reorganizacją działalności
 • Zmiana rezydencji i reorganizacja działalności, planowanie sukcesyjne
 • Międzynarodowe rozwiązania w zakresie zarządu majątkiem

 

13.45– 14.00 Podsumowanie
Sesja pytań i odpowiedzi oraz indywidualnych konsultacji

Dodatkowe informacje:

 • Spotkanie doradcze organizowane jest tylko dla członków/firm BCC.
 • W spotkaniu doradczym mogą wziąć udział osoby wydelegowane z firmy.
 • Spotkanie doradcze organizowane jest w ramach pakietu usług i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 • Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w spotkaniu doradczym

 

Prosimy o przesyłanie potwierdzeń drogą e-mailową pod adresem: beata.chojecka@bcc.org.pl


Szczegóły oferty