Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Wybrane obszary odpowiedzialności Zarządów spółek prawa handlowego

Data:
27.10.2017
Kategoria:
Prawo
Cena:
Bezpłatne dla członków
Organizator:
Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, BCC

Skontaktuj się z nami

22 582 61 14
Opis

Zapraszamy do warszawskiej siedziby BCC (Plac Żelaznej Bramy 10, I piętro) na spotkanie doradcze pod tytułem:

Wybrane obszary odpowiedzialności Zarządów spółek prawa handlowego.

Cel spotkania doradczego:
Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu wybranych obszarów odpowiedzialności członków zarządów wynikających z obowiązujących przepisów prawa
w szczególności przesłanek cywilnoprawnej, karnoprawnej i karnoskarbowej odpowiedzialności członków zarządu. Temat mimo, że doczekał się wielu opracowań i szeroko jest komentowany, przy praktycznej weryfikacji wielokrotnie budzi zaskoczenie osób, które stają same w obliczu odpowiedzialności.

Omówimy:

 • Jakie są prawa i obowiązki członka zarządu,
 • Jaka jest odpowiedzialność członka zarządu względem spółki, odpowiedzialności członka zarządu względem osób trzecich, odpowiedzialności karnej, administracyjnej i skarbowej.

 

Korzyścią z udziału w spotkaniu doradczym jest poszerzenie wiedzy
i poznanie praktycznych przykładów w zakresie:

 • odpowiedzialności członków zarządu wobec osób trzecich, w tym możliwości uwolnienia się od tej odpowiedzialności;
 • odpowiedzialności członków zarządu za szkody wyrządzone spółce, jak i wpływu absolutorium na tę odpowiedzialność;
 • odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe.

 

Spotkanie doradcze skierowane jest do:

 • Członków zarządów spółek handlowych
 • Pracowników kadry zarządzającej

 

PROGRAM

10.00 - 10.05 Powitanie uczestników
10.05 - 11.20 STATUS CZŁONKA ZARZĄDU

 • źródła obowiązków członka zarządu
 • prawa i obowiązki członka zarządu

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZĄDU WZGLĘDEM SPÓŁKI

 • Odpowiedzialność na podstawie KSH
 • Absolutorium i zrzeczenie się roszczeń przez spółkę

 

11.20 – 11.45 Przerwa kawowa i poczęstunek
11.45 – 13.00 ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZĄDU WZGLĘDEM OSÓB TRZECICH

 • Odpowiedzialność na podstawie KSH
 • Odpowiedzialność na podstawie Kodeksu cywilnego
 • Odpowiedzialność członka zarządu za mobbing

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA, ADMINISTRACYJNA I SKARBOWA

 • Odpowiedzialność karna
 • Odpowiedzialność wykroczeniowa
 • Odpowiedzialność skarbowa i karnoskarbowa

 

13.00 – 13.15 Zakończenie

Spotkanie poprowadzi:

Tomasz Mihułka, Radca prawny, Partner

 • Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem spółek, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności członków ich organów
 • Doradca w transakcjach M&A na rynku polskim; kierował zespołami doradców realizujących przygotowania do transakcji fuzji i przejęć, w tym procesów due dilligence na rynku finansowym, nieruchomości i ochrony zdrowia,
 • Do obszaru jego specjalizacji należą również procesy restrukturyzacyjne i upadłościowe, ze szczególnym naciskiem na pomoc przedsiębiorcom w zakresie tworzenia rozwiązań pozwalających kontynuować im swoje działalności
 • Doradca i negocjator w zakresie rozwiązywania pozasądowych konfliktów akcjonariuszy i wspólników spółek
 • Posiada szerokie doświadczenie w zakresie negocjowania warunków umów inwestycyjnych z obszarów tworzenia start-upów i przygotowywania umów z tego zakresu,
 • Sprawował funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych działających na rynku: finansów, nieruchomości, ochrony zdrowia,
 • Wykładowca na wielu kursach, m.in. dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych

 

Dodatkowe informacje:

 • Spotkanie doradcze organizowane jest tylko dla członków/firm BCC.
 • W spotkaniu doradczym mogą wziąć udział osoby wydelegowane z firmy.
 • Spotkanie doradcze organizowane jest w ramach pakietu usług i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 • Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w spotkaniu doradczym.

 Szczegóły oferty