Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Sukcesja firm rodzinnych w Polsce

Data:
11.04.2017
Kategoria:
Prawo
Cena:
Bezpłatne dla członków
Organizator:
Kancelaria Wojarska Aleksiejuk Lechowicz, BCC

Skontaktuj się z nami

Opis

Zapraszamy do siedziby BCC w Warszawie (Plac Żelaznej Bramy 10, I piętro, Sala Klubowa) na seminarium pakietowe pod tytułem: Sukcesja firm rodzinnych w Polsce.

11 kwietnia 2017 r. (wtorek) w godz.10:00 – 14:00

Problematyka sukcesji w firmie jest aktualnie jednym z największych wyzwań z jakim muszą się zmierzyć polscy przedsiębiorcy, właściciele firm rodzinnych. Historia firm rodzinnych funkcjonujących od pokoleń w Europie Zachodniej czy też w Stanach Zjednoczonych jako jeden z najważniejszych czynników decydujących o przetrwaniu firmy, wymienia wdrożenie długofalowego projektu sukcesji.

Cel spotkania doradczego:

Zdecydowana większość polskich firm rodzinnych została założona w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, a ich właściciele są z reguły pierwszym pokoleniem, które powołało do życia, następnie utrzymało i rozwinęło te firmy. Z uwagi na brak doświadczenia w projektach sukcesji właścicieli firm rodzinnych i ich rodzin, rzeczywistość prawna polskich firm rodzinnych jest alarmująca. Celem spotkania doradczego jest przybliżenie członkom BCC tematyki związanej z projektami sukcesji w firmach rodzinnych w Polsce, które to projekty w pierwszej kolejności mają na celu stworzenie otoczenia prawno-podatkowego firmy rodzinnej, które ma zabezpieczyć ją przed nagłymi, niekontrolowanymi zdarzeniami, a następnie przygotować właścicieli firmy rodzinnej na dokonanie i wdrożenie tzw. transferu międzypokoleniowego, mającego na celu zapewnienie możliwości przetrwania firmy i jej rozwijania przez następne pokolenia.

Czy wiesz, że:

Choroba, wypadek, śmierć, inne zdarzenia losowe – to sytuacje, których nie da się zaplanować. Biorąc jednak te niebezpieczeństwa pod uwagę już dzisiaj można, a nawet trzeba, podjąć działania mające na celu zabezpieczenie firmy przed niekontrolowaną sukcesją.

 • Prowadzenie firmy w nieodpowiedniej formie prawnej;
 • niewłaściwie skonstruowane umowy spółek;
 • brak testamentów albo niewłaściwie przygotowane testamenty;
 • nieograniczona odpowiedzialność majątkiem osobistym za zobowiązania firmy;
 • przedłużające się postępowanie spadkowe;

 

to główne przyczyny niejednokrotnie prowadzące do upadków budowanych i rozwijanych latami firm rodzinnych - co niestety jest coraz częstszym zjawiskiem występującym wśród polskich przedsiębiorców.

Korzyści z udziału w spotkaniu doradczym:

 • zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z niekontrolowaną sukcesją w firmach rodzinnych prowadzonych w poszczególnych formach prawnych;
 • zapoznanie się z pozytywnymi i negatywnymi przykładami projektów sukcesji w polskich i zagranicznych firmach rodzinnych;
 • uzyskanie praktycznych wskazówek w jaki sposób zachować ciągłość i trwałość firmy, a także w jaki sposób ograniczyć zagrożenia związane z niekontrolowaną sukcesją;
 • poznanie praktycznej wiedzy odnośnie tematyki przygotowywania stopniowego planu przekazywania zarządzania firmą na rzecz przyszłych sukcesorów;
 • konsultacja z ekspertami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania projektów sukcesji w polskich firmach rodzinnych.

 

Spotkanie doradcze skierowane jest do:

 • właścicieli, udziałowców i członków firm rodzinnych,
 • członków kadry zarządzającej.

 

Spotkanie doradcze poprowadzi:

Piotr Aleksiejuk
Radca prawny, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Przez wiele lat związany z instytucją finansową,
w której oprócz współpracy z departamentem prawnym, pełnił funkcje menedżerskie w departamencie sprzedaży. Specjalizuje się w realizacji kompleksowych projektów sukcesji, doradzając największym firmom rodzinnym w Polsce. W związku
z przeprowadzaniem i nadzorowaniem projektów sukcesji, w swojej praktyce głównie zajmuje się zagadnieniami prawa cywilnego i prawa spadkowego, specjalizując się w sporządzaniu innowacyjnych testamentów dla właścicieli firm rodzinnych. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w wielowątkowych i skomplikowanych sprawach z zakresu prawa spółek, uczestnicząc w szeregu transakcji obejmujących: badania i analizę prawną spółek, transakcje kupna i sprzedaży spółek handlowych, połączenie, podział oraz przekształcenie spółek, jak również przekształcenie indywidualnych działalności gospodarczych. Nadzoruje zespół zajmujący się bieżącym doradztwem i obsługą przedsiębiorców, w tym zwłaszcza w zakresie prawa spółek i umów gospodarczych oraz sporami sądowymi.

Katarzyna Wojarska-Aleksiejuk
Adwokat, wpisana na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Zdobywała wiedzę podczas praktyk
w amerykańskiej kancelarii prawnej w Miami, gdzie po raz pierwszy zapoznała się z problematyką sukcesji w firmach rodzinnych. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte
w uznanych warszawskich kancelariach prawnych. W kancelarii zajmuje się nadzorowaniem projektów sukcesji, specjalizując się głównie w tematyce prawa handlowego, tworzeniem umów gospodarczych oraz sprawami rejestrowymi. W codziennej praktyce doradza także podmiotom gospodarczym, spółkom handlowym i organizacjom pozarządowym
w prowadzeniu ich bieżącej działalności. Posiada ponadto doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu karnych aspektów obrotu gospodarczego, w tym związanych z odpowiedzialnością członków organów spółek handlowych oraz działaniem na szkodę spółki przez członków zarządu.

Łukasz Lechowicz
Radca prawny, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi transakcji na rynku kapitałowym. Prowadził szereg projektów związanych z ofertami publicznymi (IPO, SPO) oraz wprowadzaniem akcji spółek do obrotu w ramach alternatywnego systemu NewConnect. Brał udział w procesach przejęcia domów maklerskich, delistingu spółek publicznych, przejęciach i łączeniu spółek publicznych, a także backdoorlistingu. Dominującym przedmiotem świadczonych usług są sprawy z zakresu postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego, szczególnie z zakresu działalności maklerskiej
i funduszy inwestycyjnych.

Mateusz Majewski
Posiada 13 lat doświadczenia zdobytego w międzynarodowej firmie doradczej Deloitte. W trakcie pracy był odpowiedzialny zarówno za bieżące doradztwo podatkowe jak i specjalistyczne projekty na rzecz przedsiębiorstw z różnych branż. Poza pracą projektową oraz bieżącym doradztwem, prowadził również szkolenia podatkowe. Jest także autorem licznych komentarzy podatkowych w prasie oraz biuletynach branżowych. Nadzorował liczne audyty podatkowe mające na celu ocenę ryzyk oraz obszarów optymalizacji podatkowej oraz audyty typu due diligence na zlecenie potencjalnych nabywców. Specjalizuje się w świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorców polskich oraz zagranicznych w zakresie optymalnej strukturyzacji biznesu nakierowanej na bezpieczeństwo prawne oraz oszczędności podatkowe.

Dodatkowe informacje:

 • Spotkanie doradcze organizowane jest tylko dla członków/firm BCC.
 • W spotkaniu doradczym mogą wziąć udział osoby wydelegowane z firmy.
 • Spotkanie doradcze organizowane jest w ramach pakietu usług i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 • Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w spotkaniu doradczym.

 

Prosimy o przesyłanie potwierdzeń drogą e-mailową pod adresem: beata.chojecka@bcc.org.plSzczegóły oferty
 • 017_04_11_spotkanie_doradcze_sukcesja_firm_rodzinnych_w_Polsce_zaproszenie.doc 
 • 017_04_11_spotkanie_doradcze_sukcesja_firm_rodzinnych_w_Polsce_zaproszenie.pdf 

Szkolenia pakietowe

szef Zespołu ds. Organizacyjnych i Edukacji Instytut Interwencji Gospodarczych
tel. 22 5826114
tel. 668845563

Pozostałe szkolenia

dyrektor
tel. 22 582 61 30
tel. 603 65 37 65