Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Zaostrzenie odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej za nieprawidłowości podatkowe - studium przypadku oraz omówienie najnowszych zmian i kierunków prac parlamentarnych w tym zakresie

Data:
09.05.2017
Kategoria:
Marketing
Cena:
Bezpłatne dla członków
Organizator:
Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o., BCC

Skontaktuj się z nami

Opis

Zaostrzenie odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej za nieprawidłowości podatkowe - studium przypadku oraz omówienie najnowszych zmian i kierunków prac parlamentarnych w tym zakresie

ze szczególnym uwzględnieniem:

 • dotychczas obowiązujących przepisów oraz zmian w przepisach zaostrzających odpowiedzialność karną i karnoskarbową za nieprawidłowości podatkowe
 • nowych przestępstw związanych z fakturowaniem
 • nowelizacji przepisów dotyczących konfiskaty rozszerzonej

 

9 maja 2017 r. (wtorek) w godz.10:00 – 14:00
(siedziba BCC w Warszawie; Plac Żelaznej Bramy 10, I piętro)

Cel spotkania doradczego:

Celem spotkania doradczego jest przybliżenie regulacji dotyczących odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej za nieprawidłowości podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach zaostrzających ww. odpowiedzialność. Poruszony zostanie również temat nowych przepisów odnoszących się do tzw. konfiskaty rozszerzonej, a w szczególności przepadku przedsiębiorstwa, które służyło jego popełnieniu. Nie bez znaczenia jest również fakt, że ciężar dowodu w odniesieniu do korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa przejdzie na oskarżonego.
Celem spotkania jest wskazanie ryzyk i zagrożeń w tym obszarze oraz sposobów ich ograniczania.

Czy wiesz, że:

 • walka z oszustwami podatkowymi jest priorytetem administracji podatkowej;
 • od 1 marca 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu karnego oraz Kodeksu karnego skarbowego wprowadzające nowe typy przestępstw związanych z wystawianiem faktur oraz obostrzające odpowiedzialność za czyny tego rodzaju;
 • nowe prawo dotyczące tzw. konfiskaty rozszerzonej pozwoli na częstsze orzekanie przepadku majątków pochodzących z przestępstw, wprowadza możliwość skorzystania z przepadku bez wyroku skazującego, a także umożliwia przepadek przedsiębiorstwa nienależącego do sprawcy.

 

Korzyścią z udziału w spotkaniu doradczym jest zdobycie wiedzy i poznanie praktycznych przykładów w zakresie:

 • skutków wprowadzonych nowelizacji w zakresie objęcia czynów zabronionych związanych z wyłudzaniem podatku VAT szczególnymi regulacjami prawa karnego oraz zwiększonej odpowiedzialności karnej;
 • sposobu zarządzania ryzykiem odpowiedzialności za rozliczenie podatkowe;
 • przepadku mienia w związku z nieprawidłowościami podatkowymi.

 

Spotkanie doradcze skierowane jest do:

 • przedsiębiorców reprezentujących wszystkie branże,
 • członków kadry zarządzającej,
 • dyrektorów finansowych,
 • dyrektorów ds. podatkowych.

 


Spotkanie doradcze poprowadzą:

Jacek Matarewicz
Adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego
w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł. Brał udział w przygotowywaniu opinii eksperckich dla Sejmu RP
w zakresie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej (m.in. przygotowanie projektu zmieniającego definicję nabywcy końcowego oraz wprowadzającego opodatkowanie energii elektrycznej zużywanej przez wytwórców energii,
a nabywanej od podmiotów zewnętrznych), a także wyrobów węglowych. Doradza podmiotom działającym
w różnych sektorach gospodarki, w szczególności z branży motoryzacyjnej, nieruchomościowej (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, deweloperzy), finansowej (banki, firmy leasingowe, ubezpieczyciele), energetycznej (paliwa, oleje i gaz), a także energii elektrycznej (spółki posiadające koncesje na dystrybucję, obrót, przesyłanie
i wytwarzanie energii elektrycznej). Uczestniczył w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm zajmujących się dystrybucją i obrotem energii elektrycznej. Uczestniczył i kierował zespołem w wielu projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT w spółkach z różnych sektorów gospodarki. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentowania podatników w toku postępowań podatkowych oraz postępowań kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi. Z Kancelarią Ożóg Tomczykowski związany od listopada 2013 r. W 2017 r. zajął 2 miejsce w kategorii "Akcyza" w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna. Wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu VAT, akcyzy, prawa karnego skarbowego, a także szkolenia dla aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej
w Warszawie z zakresu podatków, procedury administracyjnej oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda. Autor kilkuset publikacji z zakresu podatków i prawa (w tym m.in. monografii oraz komentarzy do ustawy o VAT, ustawy o podatku akcyzowym oraz dyrektywy 2006/112/WE) oraz wypowiedzi do prasy fachowej.

Maciej Zborowski
Adwokat i doradca podatkowy. Posiada ponad 9-letnie doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników z wielu branż, mających zobowiązania z tytułu różnych podatków (zwłaszcza VAT, CIT, akcyza, podatek od nieruchomości), przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej wszystkich instancji, w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, postępowań podatkowych i postępowań przed organami kontroli skarbowej. Reprezentował podatników w postępowaniach egzekucyjnych i w postępowaniach dotyczących nadawania decyzjom podatkowym rygoru natychmiastowej wykonalności. Co więcej, specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Autor publikacji dotyczących problematyki postępowań podatkowych i odpowiedzialności karnej skarbowej. Wykładowca Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz prawa podatkowego szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie

Szczegóły oferty
 • 017_05_09_spotkanie_doradczeJMMZ_zaproszenie.doc 
 • 017_05_09_spotkanie_doradczeJMMZ_zaproszenie.pdf 

Szkolenia pakietowe

szef Zespołu ds. Organizacyjnych i Edukacji Instytut Interwencji Gospodarczych
tel. 22 5826114
tel. 668845563

Pozostałe szkolenia

dyrektor
tel. 22 582 61 30
tel. 603 65 37 65