Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Seminarium warsztatowe z cyklu Zamówienia publiczne w BCC

Data:
15.05.2017 - 12.06.2017
Kategoria:
Zamówienia publiczne
Cena:
690 zł + 23% VAT za jedno, 990 zł + 23% VAT za obydwa
Organizator:
BCC

Skontaktuj się z nami

22 58 26 134
601 539 529
Opis

Zapraszamy do udziału w seminariach warsztatowych z cyklu Zamówienia publiczne w BCC.

poniedziałek 15 maja 2017

Oferta w praktyce przetargowej.
Tematyka: Źródła informacji o przetargach ● Analiza specyfikacji istotnych warunków zamówienia ● Ocena opisu przedmiotu zamówienia ● Warunki udziału w postępowaniu ● Konsorcja, podwykonawcy – rodzaje dokumentów ● Przygotowanie oferty – jak uniknąć błędów ● Proces oceny ofert – wyjaśnianie treści, uzupełnianie dokumentów, poprawianie omyłek ● Komunikacja z zamawiającym – dostęp do dokumentów przetargowych ● Umowy

poniedziałek 12 czerwca 2017

Oferta w orzecznictwie KIO i sądów
Tematyka: Odwołanie – uprawnienia i obowiązki wykonawcy ● Procedura składania odwołania ● Przystąpienie do odwołania, cofnięcie odwołania ● Skarga do sądu ● Analiza błędów w ofertach ● Linia orzecznicza KIO dotycząca kryteriów oceny ofert, wykluczenia wykonawców ● Sporne problemy w orzecznictwie ● Stanowisko sądów ● Wykładnia znowelizowanego Prawa zamówień publicznych na podstawie orzecznictwa i opinii prawnych UZP

czas trwania każdego z warsztatów: 10:00-16:00

jednostkowy koszt uczestnictwa w każdym z warsztatów: 690 zł + 23% VAT
koszt uczestnictwa w obydwu warsztatach 990 zł + 23% VAT
w trakcie warsztatów: przerwy kawowe oraz lunch (w cenie)
ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
miejsce zajęć: Pałac Lubomirskich, siedziba BCC, Warszawa, Plac Żelaznej Bramy 10

Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela w BCC:
Iwona Serkis tel. 22 58 26 134, 601 539 529, e-mail: iwona.serkis@bcc.org.pl

Szkolenia pakietowe

szef Zespołu ds. Organizacyjnych i Edukacji Instytut Interwencji Gospodarczych
tel. 22 5826114
tel. 668845563

Pozostałe szkolenia

dyrektor
tel. 22 582 61 30
tel. 603 65 37 65