Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Poznaj efektywne sposoby redukcji kosztów i nakładów inwestycyjnych

Data:
08.06.2017
Kategoria:
Finanse
Cena:
Bezpłatne dla członków
Organizator:
Agencja Projektów Biznesowych BeCorp Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami

22 5826114
Opis

Zapraszamy do warszawskiej siedziby BCC (Plac Żelaznej Bramy 10, I piętro) na spotkanie doradcze pod tytułem: „Efektywne sposoby redukcji kosztów i nakładów inwestycyjnych (Wydawaj – Zarabiaj): Białe Certyfikaty oraz Ulga Badawczo – Rozwojowa”.

Cel spotkania doradczego:

Stworzony przed kilku laty system pozyskiwania białych certyfikatów nie jest powszechnie wykorzystywany przez przedsiębiorców, podczas gdy stanowi on alternatywne i bardzo korzystne źródło refundacji nakładów inwestycyjnych poprawiających efektywnością energetyczną przedsiębiorstw.

Innowacyjność polskiej gospodarki próbuje się pobudzić na wiele sposobów, jednym z nich jest nowa regulacja, tzw. Ustawa o małej innowacyjności, dzięki której istnieje możliwość dodatkowego odliczenia od podatku niektórych wydatków na badania i rozwój.

Czy wiesz, że:

Istnieje bardzo szeroki wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, dla których możliwe jest wnioskowanie do Urzędu Regulacji Energetyki o przyznanie praw majątkowych (Białych Certyfikatów). Skala możliwych korzyści finansowych nie zależy od wysokości nakładów inwestycyjnych, lecz od ilości zaoszczędzonej energii.

 • Białe Certyfikaty są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii.
 • W zależności od rodzaju inwestycji i ilości zaoszczędzonej energii możliwe jest pozyskanie od kilkunastu do kilku milionów złotych.
 • W ramach Ulgi B+R istnieje szeroki wachlarz kosztów, które mogą zostać zakwalifikowane jako działalność badawczo-rozwojowa oraz podlegać dodatkowemu odliczeniu od podatku nawet w przeciągu 6 lat od momentu ich poniesienia. Mogą to być m.in.: koszty wynagrodzeń, koszty ekspertyz, opinii usług doradczych na potrzeby B+R, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wykorzystywanych w działalności B+R.

 

Korzyści z udziału w spotkaniu doradczym:

 • Zapoznanie się z prawnymi aspektami przeprowadzenia audytu energetycznego i procedury uzyskania praw majątkowych – Białych Certyfikatów.
 • Poznanie praktycznych przykładów modernizacji oraz inwestycji, które umożliwiają pozyskanie Białych Certyfikatów.
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek, w jaki sposób efektywnie przeprowadzić proces pozyskania Białych Certyfikatów.
 • Poznanie nowych zasad rozliczania Ulgi na działalność Badawczo-Rozwojową w związku ze zmianą tzw. małej ustawy o innowacyjności.
 • Poznanie procedur i wiodących praktyk w zakresie skorzystania z Ulgi B+R.
 • Poznanie praktycznych wskazówek możliwości zabezpieczenia wdrożonych procesów w ramach Ulgi B+R (interpretacje podatkowe).
 • Uzyskanie praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu Białych Certyfikatów i Ulgi Badawczo-Rozwojowej, co stanowi obecnie istotną przewagę konkurencyjną w zakresie optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa.

 

Spotkanie doradcze skierowane jest do:

- Członków kadry zarządzającej zainteresowanych poznaniem alternatywnych możliwości pozyskania środków finansowych i optymalizacji kosztów,

- Dyrektorów Technicznych/Inwestycyjnych oraz Dyrektorów Finansowych.

Spotkanie doradcze poprowadzi:

 

 • Michał Pietrewicz, Manager Agencji Projektów Biznesowych BeCorp Sp. z o. o.
 • Tomasz Połeć, Certyfikowany doradca podatkowy
 • Adam Dominiak, Prezes Zarządu Ellipsis Energy sp. z o. o.

 

Prosimy o przesyłanie potwierdzeń drogą e-mailową pod adresem: beata.chojecka@bcc.org.p

Szczegóły oferty

Szkolenia pakietowe

szef Zespołu ds. Organizacyjnych i Edukacji Instytut Interwencji Gospodarczych
tel. 22 5826114
tel. 668845563

Pozostałe szkolenia

dyrektor
tel. 22 582 61 30
tel. 603 65 37 65