Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Jak przeciwdziałać oszustwom w VAT?

Data:
23.03.2017
Kategoria:
Podatki
Cena:
Bezpłatne dla członków
Organizator:
Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami

Opis

Zapraszamy do siedziby BCC w Warszawie (Plac Żelaznej Bramy 10, I piętro, Sala Klubowa), 23 marca 2017 r. (czwartek) w godz.10:00 – 14:00 na seminarium pakietowe:

Jak przeciwdziałać oszustwom w VAT?

ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Zmian w przepisach o VAT od 2017 roku
 • Dotychczasowej praktyki organów podatkowych
 • Uprawnień Krajowej Administracji Skarbowej

 

Cel spotkania doradczego:

Celem spotkania doradczego jest wskazanie metod przeciwdziałania oszustwom w VAT, podejmowanym przez administrację podatkową oraz narzędziom, jakimi administracja w tym względzie dysponuje. Zmiany w przepisach o VAT w 2017 r. nie pozostają przy tym bez wpływu na sytuację i rozliczenia rzetelnych podatników. Nie bez znaczenia jest przy tym fakt reorganizacji administracji podatkowej, która pod nowym szyldem - Krajowej Administracji Skarbowej – ma na celu sprawne i rzetelne weryfikowanie rozliczeń podatnika. Celem seminarium jest wskazanie ryzyk i zagrożeń w tym obszarze oraz sposobów ich zminimalizowania.

Czy wiesz, że:

 • walka z oszustwami podatkowymi wykorzystującymi konstrukcję podatku VAT jest priorytetem administracji podatkowej;
 • odpowiedzialność związana z wystąpieniem podatnika nierzetelnego w łańcuchu transakcji może obejmować również podatnika rzetelnie rozliczającego VAT;
 • ryzyko związane z nieświadomym uczestnictwem w transakcji zmierzającej do wyłudzenia VAT może zagrozić egzystencji przedsiębiorstwa oraz odpowiedzialności np. karno-skarbowej członków zarządu i osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe.

 

Korzyścią z udziału w spotkaniu doradczym jest zdobycie wiedzy i poznanie praktycznych przykładów w zakresie:

 • praktyki postępowania organów podatkowych w zakresie identyfikacji zagrożeń związanych z wyłudzaniem VAT i przeciwdziałania wyłudzeniom;
 • praktycznych skutków realizacji transakcji z podmiotem nieuczciwym lub nierzetelnie rozliczającym podatki;
 • sposobu minimalizacji ryzyka podatkowego związanego z nawiązaniem relacji z podmiotem nieuczciwym lub realizacji transakcji, w związku z którymi istnieje ryzyko wyłudzenia VAT przez inne podmioty występujące na wcześniejszym lub późniejszym etapie obrotu;
 • sposobu zarządzania ryzykiem odpowiedzialności osobistej członków zarządu oraz osób odpowiadających za rozliczenie podatkowe w przedsiębiorstwie.

 

Spotkanie doradcze skierowane jest do:

 • przedsiębiorców reprezentujących wszystkie branże,
 • członków kadry zarządzającej,
 • dyrektorów finansowych,
 • dyrektorów podatkowych.

 

Spotkanie doradcze poprowadzi:

Wojciech Kotowski

Doradca podatkowy, Senior Associate w Zespole Podatku VAT. Od początku ponad 8-letniej kariery zawodowej związany jest z problematyką podatkową oraz doradztwem prawnym
i podatkowym na rzecz przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doradza największym spółkom i koncernom działającym na rynku polskim w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Uczestniczył w realizacji szeregu projektów w zakresie odzyskiwania podatku VAT, w tym m.in.: postępowaniach o odzyskanie VAT dla jednostek samorządu podatkowego; postępowaniu o odzyskanie VAT dla jednego z domów maklerskich; reprezentowaniu podatnika w postępowaniu przed urzędem skarbowym dotyczącym zwrotu podatku VAT w związku z inwestycją deweloperską; postępowaniu o odzyskanie VAT dla podmiotu z branży nieruchomości. Posiada doświadczenie w zakresie postępowań podatkowych, postępowań kontrolnych, prowadzonych przez organy kontroli skarbowej oraz kontroli podatkowych, w których uczestniczył jako pełnomocnik podatników. Reprezentuje także podatników
w postępowaniu przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi w sprawach z zakresu prawa podatkowego.

Dodatkowe informacje:

 • Spotkanie doradcze organizowane jest tylko dla członków/firm BCC.
 • W spotkaniu doradczym mogą wziąć udział osoby wydelegowane z firmy.
 • Spotkanie doradcze organizowane jest w ramach pakietu usług i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 • Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w spotkaniu doradczym

 

Prosimy o przesyłanie potwierdzeń drogą e-mailową pod adresem: beata.chojecka@bcc.org.pl


Szczegóły oferty
 • 017_03_23_spotkanie_doradcze_zaproszenie.doc 
 • 017_03_23_spotkanie_doradcze_zaproszenie.pdf 

Szkolenia pakietowe

szef Zespołu ds. Organizacyjnych i Edukacji Instytut Interwencji Gospodarczych
tel. 22 5826114
tel. 668845563

Pozostałe szkolenia

dyrektor
tel. 22 582 61 30
tel. 603 65 37 65