Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Wyświetl na stronie:
06.03.17

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia z udziałem przedstawicieli BCC odbyło się 6 marca 2017 roku. Spotkanie zwołano po raz pierwszy po trzymiesięcznej przerwie. Po raz pierwszy brała w nim udział i prowadziła je nowo mianowana sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko.

więcej

Marek Woron w trakcie obrad WRDS, fot. archiwum
06.02.17

Wybrane problemy zgłaszane przez przedsiębiorców w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych były głównym tematem posiedzenia Zespołu ds. polityki regionalnej, gospodarki, przedsiębiorczości i innowacji WRDS WD. Spotkanie prowadził nowy przewodniczący Zespołu Marek Woron, kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC.

więcej

25.01.17

Ostatnie posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego 19 stycznia br. zostało zdominowane przez debatę „ZDROWIE JAKO INWESTYCJA”, której BCC był inicjatorem i organizacją-sprawozdawcą. Spotkanie oparte było o wspólny dokument opracowany przez stronę społeczną, tj. organizacje pracodawców i związki zawodowe.

więcej

Krzysztof T. Borkowski, fot. BCC
27.12.16

Na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 16 grudnia w Łodzi, dokonano wyboru nowego przewodniczącego. Został nim, rekomendowany przez przedstawicieli organizacji przedsiębiorców - wybrany jednogłośnie - Krzysztof T. Borkowski, kanclerz Loży Łódzkiej BCC.

więcej

23.09.16

BCC było motorem sprzeciwu wobec zamiaru rządu błyskawicznej zmiany ustawy o RDS, która miała przesunąć nadzór organizacyjny nad pracą rad wojewódzkich od marszałków do wojewodów. Oficjalnie podawanym powodem tej zmiany był problem z finansowaniem Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego (WRDS), wynikający z zapisanego w ustawie, błędnie zaniżonego poziomu finansowania prac WRDS przez pierwsze dwa lata istnienia Rady. Business Centre Club stanowczo sprzeciwił się zmianom, dzięki czemu ustawa nie będzie modyfikowana.

więcej

24.05.16

W spotkaniu z ramienia BCC brali udział m.in.: Łukasz Bernatowicz, Witold Michałek oraz Zbigniew Żurek.

więcej

18.05.16

Odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Trójstronnych Zespołów Branżowych oraz przewodniczący Zespołów Problemowych RDS.

więcej

Spotkanie Dolnośląskiej WRDS, fot. archiwum
17.05.16

Dwa stanowiska: w sprawie Kopalni w Bartnicy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostały przyjęte na posiedzeniu Prezydium WRDS WD. Ponadto członkowie Prezydium wysłuchali informacji na temat państwowego monitoringu środowiska w związku z potrzebami uzdrowisk dolnośląskich wiążącymi się z uzyskaniem statusu uzdrowiska, którą przedstawili Waldemar Kulaszka, dolnośląski wojewódzki inspektor ochrony środowiska oraz Świętosława Żyniewicz, główny specjalista w Wydziale Monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

więcej

17.05.16

Odbyło się spotkanie konsultacyjne, poświęcone projektowi zmian w ustawie o związkach zawodowych i konsekwencji ewentualnych zmian na rynku pracy w Polsce oraz ich wpływu na sytuację polskich przedsiębiorców. W spotkaniu wziął udział wiceprezes BCC Zbigniew Żurek.

więcej

27.04.16

W obradach BCC reprezentował wiceprezes Zbigniew Żurek. Omówiono udział delegacji polskiej w 105 sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

więcej

1
2 3 4 5 6 7 8 9