Kobieta na rynku pracy

08.03.17

Piotr Kotuła

Prelegenci pod czas debaty, fot. archiwum
Prelegenci pod czas debaty, fot. archiwum
Monika Bąk, prezes AutoPart, fot. archiwum
Monika Bąk, prezes AutoPart, fot. archiwum
Karolina Bartkowska-Mazur, fot. archiwum
Karolina Bartkowska-Mazur, fot. archiwum
Słuchacze, fot. archiwum
Słuchacze, fot. archiwum

Pod patronatem Loży Rzeszowskiej BCC w Uniwersytecie Rzeszowskim podczas debaty pt. "Kobiety na rynku pracy", odbyło spotkanie członków Loży. Debata poświęcona była m.in. tematyce zdobycia pierwszej pracy, zakładania działalności gospodarczej, odnajdywania się na wysokich stanowiskach menedżerskich, prowadzenia własnych firm.

Doświadczeniami z uczestnikami debaty dzieliły się członkinie BCC z Loży Rzeszowskiej. Karolina Bartkowska-Mazur mówiła o tym, dlaczego warto być kobietą aktywną, nakreśliła jak kształtować własną ścieżkę kariery. Monika Bąk, mówiła o kobiecie w świecie biznesu, o tym jak pogodzić zarządzanie 400-osobową firmą z życiem codziennym, rodzinnym - wychowaniem piątki dzieci.

W debacie wzięło udział ok. 250 uczestników: przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki, organizacji otoczenia biznesu, przedstawiciele organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego, studenci.

Konferencja jest elementem akcji „Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk” (SPANP), zapoczątkowanej przez ZUS. Loża Rzeszowska jest partnerem (SPANP).

Ocena:
1 2 3 4 5