Wola suwerena a metody osiągania dobra

12.04.17

 

Spotkanie wielkanocne członków Loży Małopolskiej BCC, fot. archiwum
Spotkanie wielkanocne członków Loży Małopolskiej BCC, fot. archiwum
Spotkanie wielkanocne członków Loży Małopolskiej BCC, fot. archiwum
Spotkanie wielkanocne członków Loży Małopolskiej BCC, fot. archiwum
Ks. bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek, Marek Piwowarczyk, kanclerz Loży Małopolskiej BCC, fot. archiwum
Ks. bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek, Marek Piwowarczyk, kanclerz Loży Małopolskiej BCC, fot. archiwum
Spotkanie wielkanocne członków Loży Małopolskiej BCC, fot. archiwum
Spotkanie wielkanocne członków Loży Małopolskiej BCC, fot. archiwum

W Domu Polonii w Krakowie 10 kwietnia br. odbyło się spotkanie wielkanocne członków Loży Małopolskiej BCC, którego gościem, jak co roku, był ks. bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek.

Marek Piwowarczyk, kanclerz Loży Małopolskiej BCC, przywitał wszystkich przybyłych, a w szczególności gościa spotkania oraz Piotra Ziętarę, nowego prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA i Piotra Więcka, dyrektora generalnego KRAKVET.PL sp. z o.o., nowej firmy członkowskiej Loży.

Następnie kanclerz wprowadził zebranych w tematykę spotkania, zwracając uwagę na powiększające się podziały polskiego społeczeństwa i negatywny wpływ tego zjawiska na życie gospodarcze i społeczne. Podkreślił, że pojęcie dobra jest różnie postrzegane, trudno też znaleźć granicę tego, co wolno osobom sprawującym władzę.

Ks. bp Tadeusz Pieronek podzielił się z zebranymi refleksjami na temat “Wola suwerena a metody osiągania dobra”, podkreślając, że suweren to większość rozumiana według zapisu w Konstytucji. Nawiązał do aktualnej sytuacji politycznej w Polsce, zwracając uwagę, że obecnie rządząca partia posiada większość parlamentarną, ale nie większość konstytucyjną, zatem nie powinna samodzielnie podejmować ingerencji w zapisy znajdujące się w ustawie zasadniczej. Ksiądz biskup odniósł się również do kwestii związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, podkreślając, że przystąpienie do tej organizacji było decyzją narodu i w związku z tym jesteśmy zobowiązaniu do poszanowania i przestrzegania przepisów wydawanych przez organy UE. Na koniec podkreślił, że zadaniem ekipy rządzącej jest tworzenie dobra wspólnego, a więc dbanie o wszystkich obywateli bez względu na ich poglądy polityczne.

Po wystąpieniu gościa spotkania kanclerz Marek Piwowarczyk wręczył Tadeuszowi Ficowi, byłemu Okręgowemu Inspektorowi Pracy, podziękowania za wieloletnią owocną współpracę i budowanie prawidłowych relacji OIP w Krakowie z pracodawcami. Podkreślił rolę, jaką Tadeusz Fic odegrał w budowaniu nowego sposobu funkcjonowania OIP.

Na koniec kanclerz zaprosił wszystkich gości do świątecznego stołu. Zebrani podzielili się świątecznym jajkiem i złożyli sobie życzenia.

Ocena:
1 2 3 4 5