O efektywności energetycznej

28.06.17

Bożena Staniak

Spotkanie Loży Świętokrzyskiej, fot. archiwum
Spotkanie Loży Świętokrzyskiej, fot. archiwum
Spotkanie Loży Świętokrzyskiej, fot. archiwum
Spotkanie Loży Świętokrzyskiej, fot. archiwum
Spotkanie Loży Świętokrzyskiej, fot. archiwum
Spotkanie Loży Świętokrzyskiej, fot. archiwum
Kanclerz Andrzej Mochoń, fot. archiwum
Kanclerz Andrzej Mochoń, fot. archiwum

Na spotkaniu Loży Świętokrzyskiej dyskutowano o zmianach w Ustawie o efektywności energetycznej i ich konsekwencjach. Gośćmi przedsiębiorców byli przedstawiciele Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA w Warszawie: Dorota Pierzchalska, zastępca dyrektora Działu sprzedaży i marketingu; Jakub Włodarczyk, kierownik projektów, specjalista w dziedzinie audytów energetycznych; Krzysztof Kuczma, specjalista ds. szkoleń i marketingu.

Na początku kanclerz Andrzej Mochoń wręczył W. Trąbczyńskiemu, rektorowi Politechniki Świętokrzyskiej, rekomendację BCC dla uczelni oraz certyfikat wraz z legitymacją BCC. Minutą ciszy uczczono zmarłego członka BCC Jana Wilczyńskiego, prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  sp. z o.o. w Kielcach. Następnie K. Kaczmarski, prezes Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. przedstawił prezentację pt. Formy wsparcia świętokrzyskich przedsiębiorców (w tym członków Loży Świętokrzyskiej BCC) przez ŚCIT. Po serii pytań na temat zasad współpracy ŚCIT z członkami Loży, rozpoczęło się wystąpienie przedstawicieli Krajowej Agencji Poszanowania Energii, dotyczące zmian w prawie o efektywności energetycznej i ich konsekwencji dla przedsiębiorców. Dyskutowano o niskiej świadomości tych zmian, dużych karach za brak audytów energetycznych oraz o wysokich cenach za te audyty.

Poinformowano o propozycjach Raiffeisen Bank Polska SA Oddział w Kielcach, dotyczących szkoleń oferowanych członkom Loży. Na koniec nastąpiła prezentacja firmy Playada sp. z o.o., gospodarza spotkania, która złożyła członkom BCC ciekawą ofertę w zakresie usług telekomunikacyjnych.

Ocena:
1 2 3 4 5