O tym, jak być przedsiębiorczym we własnym przedsiębiorstwie oraz o bezrobociu w woj. lubuskim

12.10.17

Milena Jurgońska

Wystąpienie Kanclerza Loży Lubuskiej Business Centre Club Edwarda Makarewicza, fot. archiwum
Wystąpienie Kanclerza Loży Lubuskiej Business Centre Club Edwarda Makarewicza, fot. archiwum
Prelekcja dr hab. prof. Krzysztofa Łobosa z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, fot. archiwum
Prelekcja dr hab. prof. Krzysztofa Łobosa z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, fot. archiwum
Wystąpienie dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze Niny Kowalonek, fot. archiwum
Wystąpienie dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze Niny Kowalonek, fot. archiwum
Dyskusja uczestników spotkania, fot. archiwum
Dyskusja uczestników spotkania, fot. archiwum

Członkowie Loży Lubuskiej wraz z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze spotkali się 29 września 2017 r. w firmie ZIEL- BRUK MAKAREWICZ w Płotach. Zebrani dyskutowali na temat przedsiębiorczości, a także o problemie, jakim jest bezrobocie.

Spotkanie rozpoczął kanclerz Loży Lubuskiej Edward Makarewicz. Powitał zebranych oraz wprowadził w tematy spotkania. Pierwszym temat spotkania było: Jak być przedsiębiorczym we własnym przedsiębiorstwie? W roli eksperta ds. przedsiębiorczości przemawiał dr hab. profesor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Krzysztof Łobos. W swojej prelekcji przedstawił cztery składowe sukcesu firmy, a są nimi : zarządzanie, networking, cechy osobowościowe oraz otoczenie. Na przykładzie wielu firm przedstawił potwierdzenie swojej początkowej tezy: przedsiębiorczość jest warunkiem sukcesu firmy.

Zebrani członkowie BCC oraz goście zostali również zaznajomieni z dwoma rodzajami zarządzania: zarządzaniem zwykłym – czyli standardowym podążaniem zgodnie z przyjętymi schematami, planami, wedle określonych regułom oraz zarządzaniem typu extraordinary - a zatem eksperymentowaniem, próbowaniem nowych podejść do zaistniałej sytuacji, odejściem od ustalonych reguł na rzecz świeżego podejścia do danego tematu.

Po wystąpieniu eksperta ds. przedsiębiorczości kanclerz Loży Lubuskiej przedstawił kolejny temat spotkania: Bezrobocie w województwie lubuskim - fikcja czy rzeczywistość? oraz przekazał głos dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze Ninie Kowalonek.

Pani dyrektor przedstawiła sytuację bezrobocia w województwie lubuskim na przestrzeni ostatnich trzech lat skupiając się na obszarach tak ważnych dla przedsiębiorców jak bezrobocie wśród wykwalifikowanych potencjalnych pracowników. Opierając się na danych statystycznych zwróciła uwagę na zmniejszający się odsetek bezrobocia w województwie lubuskim. Przedstawione zostały również prawdopodobne czynniki wpływające na taki stan rzeczywistości.

Po prelekcji dyrektor PUP w Zielonej Górze rozpoczęła się dyskusja. Zebrani dzielili się doświadczeniami i spostrzeżeniami na podejścia do przedsiębiorczości i połączenia dwóch przedstawianych przez eksperta sposobów zarządzania w jeden tak, by zarówno móc przestrzegać porządku i reguł w firmie, jak i wprowadzać  innowacyjne pomysły i pozwolić pracownikom na kreatywne działania mające na celu rozwój przedsiębiorstwa.

Uczestnicy spotkania debatowali również na temat bezrobocia, wszyscy zauważyli zmniejszenie liczby bezrobotnych na terenie województwa lubuskiego. Słyszalnym głosem był również ten o prawdopodobnej fikcji pojęcia bezrobocie z powodu coraz mniejszego zainteresowania podjęciem pracy przez kobiety z uwagi na zmiany w polityce socjalnej. Wszyscy zebrani zgodnie stwierdzili jednak, iż problem ze znalezieniem pracownika często wynika nie z braku zainteresowanych daną posadą, co z braku odpowiednich kwalifikacji na poszukiwane stanowisko. Zebrani wymieniali się doświadczeniami oraz żywo dyskutowani na oba poruszone na spotkaniu tematy.

Ocena:
1 2 3 4 5