Projekty unijne dla przedsiębiorców z Małopolski

30.10.17

 

Spotkanie Loży Małopolskiej, fot. archiwum
Spotkanie Loży Małopolskiej, fot. archiwum
Spotkanie Loży Małopolskiej, fot. archiwum
Spotkanie Loży Małopolskiej, fot. archiwum
Spotkanie Loży Małopolskiej, fot. archiwum
Spotkanie Loży Małopolskiej, fot. archiwum

W Hotelu Kossak w Krakowie odbyło się spotkanie członków Loży Małopolskiej, którego gośćmi byli: Rafał Solecki – dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Jacek Pająk – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Kanclerz Marek Piwowarczyk przywitał wszystkich przybyłych i wprowadził zebranych w tematykę spotkania dotyczącą aktualnych programów unijnych adresowanych do przedsiębiorców z regionu.

Rafał Solecki przedstawił zebranym aktualne źródła pozyskiwana funduszy przez przedsiębiorstwa, w szczególności zwracając uwagę na aktualną ofertę dotacji bezzwrotnych dedykowanych małopolskim firmom. Jednym z takich rozwiązań są bony na innowacje, które cechują się prostą i szybką ścieżką realizacji, natomiast maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 000 zł. Bony dedykowane są przede wszystkim firmom z sektora MŚP. W ofercie znajduje się także infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, w ramach której przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie nawet w wysokości 20 mln zł. Dyrektor Solecki omówił również dofinansowanie w ramach projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstwa podkreślając, że przy ocenie wniosku dużą rolę odgrywa dialog na linii przedsiębiorca – eksperci, którzy dokonują oceny merytorycznej projektu. Poruszył także kwestię dofinansowania przy wykorzystaniu instrumentów pożyczkowych i poręczeniowych, wspierających innowacje małopolskich MŚP podkreślając, że pożyczki te udzielane są na korzystniejszych warunkach niż w przypadku pożyczki z banków komercyjnych. Na koniec przedstawił harmonogram najbliższych naborów wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw.

Następnie odbyła się dyskusja, podczas której poruszono kwestie dotyczące kryteriów przyjmowania wniosków przy kolejnych naborach, sposobu definiowania infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz kwestii wykorzystania przedstawionej oferty dofinansowania na zakup istniejącej firmy lub jej części. Kanclerz Piwowarczyk poruszył również kwestię dotyczącą konsultacji przedsiębiorców z ekspertami Małoposkiego Centrum Przedsiębiorczości.

Dyrektor Jacek Pająk, przedstawił zebranym kwestię wsparcia małopolskich pracodawców w ramach działań realizowanych przez WUP, wskazując na główne obszary, tj. dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności czy wsparcie zatrudnienia pracowników. Następnie omówił najważniejsze narzędzia realizacji tego wsparcia: Program Regionalny Firma +1 dedykowany dla miko i małych przedsiębiorstw oraz dla samozatrudnionych, Krajowy Fundusz Szkoleniowy (w ramach którego w 2017 r. wsparcie dla małopolskich pracodawców wynosi 14 mln zł), Kierunek Kariera – bilans kariery i szkolenia dla osób pracujących, na które składają się dwa pakiety bonów (I pakiet bonów – szkolenia ogólne, II pakiet bonów – szkolenia zawodowe) oraz nowy projekt - Obligacje Społeczne. W nawiązaniu do wystąpienia Jacka Pająka odbyła się dyskusja na temat warunków, jakie musi spełnić firma, aby stać się dostawcą usług szkoleniowych.

Kanclerz Marek Piwowarczyk podziękował za przybliżenie oferty. Podkreślił, że aktualne projekty są nastawione bardziej na pracodawcę. Z uwagi na coraz niższą stopę bezrobocia, która obecnie jest niemalże stopą bezrobocia naturalnego, mamy teraz rynek pracownika, a nie pracodawcy dlatego tak ważne jest wsparcie w tym zakresie.  Zachęcił również zebranych do korzystania z oferowanych środków oraz podkreślił, że  Wojewódzki Urząd Pracy jest otwarty na pomoc i doradztwo dla małopolskich przedsiębiorców.

Zebrani zapoznali się także z prezentacją przedstawioną przez  Patrycję Łukawską, dyrektor Oddziału Aviva TUnŻ SA, członka Loży Świętokrzyskiej BCC, na temat najważniejszych kwestii, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia.

Ocena:
1 2 3 4 5