Kongres Przyszłości w Olsztynie

21.11.17

 

Kongres zgromadził bardzo wielu uczestników, BCC było jedyną organizacją pracodawców, która prezentowała się w sesjach tematycznych. Wystąpienia kanclerza Wiesława Łubińskiego i przewodniczącego Konwentu BCC Wojciecha Warskiego zostały odnotowane jako bardzo wyraziste, również przez największy lokalny dziennik „Gazetę Olsztyńską”.

Prelegenci mówili przede wszystkim o tym, że politycy wszystkich opcji są głusi na racjonalne argumenty środowiska gospodarczego i podporządkowują interesy ekonomiczne partykularnym interesom partyjnym. Wiesław Łubiński mówił m.in. o kwestii zawieszenia „małego ruchu granicznego” z obwodem kaliningradzkim, a Wojciech Warski o przyczynach emigracji młodych Polaków. Wskazywał tu na niską jakość życia w Polsce, spowodowaną mierną kulturą polityczną, co staje problemem cywilizacyjnym.

 

Ocena:
1 2 3 4 5