O reformie KAS

28.11.17

Tomasz Hens

Zbigniew Żurek wiceprezes, Mira Gałan, Zbigniew Kryk, Roman Dobrzyński (naczelnik US w Kraśniku), fot. archiwum
Zbigniew Żurek wiceprezes, Mira Gałan, Zbigniew Kryk, Roman Dobrzyński (naczelnik US w Kraśniku), fot. archiwum
Przy mikrofonie: Agnieszka Koba, kierownik Referatu Obsługi Bezpośredniej, Zbigniew Żurek, Mira Gałan, fot. archiwum
Przy mikrofonie: Agnieszka Koba, kierownik Referatu Obsługi Bezpośredniej, Zbigniew Żurek, Mira Gałan, fot. archiwum
Bożena Nowicka, dr Grzegorz Matysek, doradcy podatkowi, fot. archiwum
Bożena Nowicka, dr Grzegorz Matysek, doradcy podatkowi, fot. archiwum

W Fabryce Łożysk Tocznych - Kraśnik SA, odbyło się spotkanie Loży Lubelskiej z przedsiębiorcami z powiatu kraśnickiego. Tematem przewodnim była nowa rzeczywistość po reformie KAS, wpływająca na sytuację przedsiębiorcy oraz zwalczanie szarej strefy. Spotkanie prowadzili przedstawiciele KAS, eksperci z firmy Doradca sp. z o.o. oraz wiceprezes Zarządu BCC Zbigniew W. Żurek.

Gości powitał prezes Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik SA Grzegorz Jasiński oraz kanclerz Mirosława Gałan. Poinformowała, że BCC bardzo zależy na dobrej relacji z KAS. Podkreśliła pozytywne zmiany jakie zaszły w relacji przedsiębiorca – KAS. W marcu 2017 r. odbędzie się w Lublinie kongres na temat zwalczania szarej strefy. BCC dąży do usunięcia z rynku tych przedsiębiorców, którzy nie płacąc podatków stają się nieuczciwą konkurencją.

Wicedyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Zbigniew Kryk zaznaczył, że kwestia szarej strefy jest ważna dla przedsiębiorców i dla KAS. Kierownik Referatu US w Kraśniku Agnieszka Koba mówiła, że bariera między podatnikiem a urzędnikiem jest coraz mniejsza. KAS stara się pomagać podatnikom. Jednak proces zmian jest trudny i jest jeszcze wiele do zrobienia. Przedstawiono wprowadzone ułatwienia dla przedsiębiorców. Kierownik Referatu US w Kraśniku Marzena Sokół przedstawiła czynności podejmowane przez Urząd Skarbowy przed rozpoczęciem kontroli. Kierownik Referatu US w Kraśniku Andrzej Pietrucha opowiedział o kwestiach kontroli skarbowej. Podkreślił skuteczność KAS w wykrywaniu nieprawidłowości.

Bożena Nowicka z firmy Doradca przedstawiła temat uszczelniania systemu dochodów w Polsce. Przytoczone zostały akty prawne znowelizowane w latach 2016-2017 służące temu celowi i planowane rozwiązania systemowe mające ograniczyć szarą strefę. Grzegorz Matysek (Doradca) mówił na temat rajów podatkowych, zmian w CIT od 2018 r., zmian w ustawie o podatku od osób fizycznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wiceprezes Zbigniew W. Żurek przedstawił temat nowelizacji Ustawy o jawności życia publicznego. Poruszył kwestie nieścisłości tego aktu prawnego oraz kwestie dotyczące kodeksu antykorupcyjnego. Drugim tematem była ustawa regulująca pracę RDS. Zbigniew Żurek podkreślił, że lubelska WRDS jest jedną z najlepszych w skali kraju.

Kanclerz Mirosława Gałan wyraziła nadzieję, że jeśli zostanie zlikwidowana szara strefa, spowoduje to wzrost środków w budżecie przy jednoczesnym obniżeniu podatków.

Ocena:
1 2 3 4 5