Wydarzenia Aktualności
Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Wyświetl na stronie:
17.11.17

Prezes Business Centre Club Marek Goliszewski będzie w poniedziałek gościem telewizji Polsat News. Rozmowa będzie dotyczyła przyjętego przez rząd pakietu ustaw składającego się na Konstytucję Biznesu i oczekiwań przedsiębiorców.

więcej

17.11.17

Michał Borowski, ekspert podatkowy BCC i Emil Muciński z Instytutu Interwencji Gospodarczych BCC wzięli udział w konferencji konsultacyjnej, na której omawiano rekomendacje dla rządu w walce z czarną i szarą strefą w branży tytoniowej.

więcej

17.11.17

Emil Muciński wziął udział w spotkaniu zorganizowanym 15 listopada przez EY nt. wyzwań wynikających z nowych obowiązków, które nakładać będzie planowana ustawa o jawności życia publicznego. Obejmie ona ok. 20 tys. dużych i średnich firm oraz spółki Skarbu Państwa. Zmiany dotyczą takich obszarów jak: dostęp do informacji publicznej, unikanie konfliktu interesów przez osoby pełniące funkcje publiczne, ochrona sygnalistów, wewnętrzne procedury antykorupcyjne. Przepisy zakładają sankcje za niedostosowanie: finansowe oraz kary ograniczenia wolności i pozbawienia wolności. W tym kontekście kluczowe będzie wdrożenie przez firmy odpowiednich klauzul antykorupcyjnych w umowach, procedur dotyczących otrzymywania prezentów, weryfikacja kontrahentów, zapoznanie pracowników z zasadami odpowiedzialności karnej za przestępstwo (szkolenia), cykliczne przeglądy skuteczności wdrożonych procedur.

więcej

17.11.17

Business Centre Club uczestniczy w działaniach Koalicji na rzecz walki z szarą strefą i eliminowanie działań nieuczciwej konkurencji jest częścią naszej misji na rzecz przedsiębiorców. Ponieważ rząd przyjął Konstytucję Biznesu, która zapala zielone światło dla przedsiębiorców, uważamy że te przepisy, które są zbyt opresyjne wobec uczciwych firm powinny być zmodyfikowane albo usunięte zgodnie z ustawą nadrzędną – mówi prezes BCC.

więcej

16.11.17

Joanna Torbé o jednym e-koncie dla płatnika składek

Od 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające płatnikowi wpłacanie wszystkich składek tylko na jedno indywidualne konto, które otrzyma on od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

https://inforfk.pl/aktualnosci/374849,Jedno-ekonto-dla-platnika-skladek.html

 

Jacek Matarewicz nt. zmian przewidzianych w nowej Ordynacji podatkowej

Projekt ustawy wprowadzającej nową Ordynację podatkową zawiera kilka nowych, dobrych rozwiązań dla przedsiębiorców. Przykładem może być umowa zawierana między organem podatkowym a podatnikiem, czy mediacja, która miałaby doprowadzić do takiej umowy.

https://inforfk.pl/aktualnosci/374997,Podatnik-zawrze-umowe-z-organem-podatkowym.html

więcej

16.11.17

Konstytucja Biznesu zakłada szereg zasad: domniemania niewinności przedsiębiorcy, prawo do błędu, interpretowanie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy. To dobra okazja by znowelizować część prawa niekorzystnego dla prowadzących działalność gospodarczą - mówi prezes Business Centre Club.

więcej

16.11.17

Prezes Business Centre Club Marek Goliszewski o Konstytucji Biznesu:

15.11.17

Mijają dwa lata rządu premier Beaty Szydło. Sukcesy to na pewno 4% wzrost gospodarczy, uszczelnianie systemu podatkowego. Zastrzeżenia budzi obniżenie wieku emerytalnego, co przekłada się na brak pracowników, spadek inwestycji, który jest już dzisiaj bardzo widoczny i mniejsze wpływy do budżetu. To także konfliktowa polityka zagraniczna oraz atmosfera w kraju. Do poprawienia jest na pewno bardzo dużo.

więcej

Spotkanie Loży Kanclerskiej, fot. Magdalena Szymanek
15.11.17

Spotkanie Loży Kanclerskiej rozpoczęło się od prezentacji nowej prezes Studenckiego Forum BCC Beaty Dzidzińskiej, która przedstawiła te pola działalności SF BCC, na których chce się koncentrować przez najbliższy rok. Następnie głos zabrał kanclerz Loży Opolskiej Andrzej Lepich, który w ciekawy sposób mówił o sposobach pracy i aktywności Loży.

więcej

1
2 3 4 5 6 7 8 9