Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

BCC jest jedyną organizacją biznesową, która komunikuje się ze swoimi członkami za pomocą licznych wydawnictw – tradycyjnych papierowych i elektronicznych.

Członkowie Klubu otrzymują: miesięcznik „Gazeta BCC”, Biuletyn Specjalny Business Centre Club - cotygodniowy newsletter, „Rocznik BCC”, „Almanach Wielkiej Gali Liderów BCC”, „Informator o firmach doradczych i kancelariach prawniczych” oraz dodatek „Dobre Prezenty”.

Wydawnictwa BCC otrzymują imiennie wszyscy członkowie Klubu, parlamentarzyści, członkowie Rady Ministrów, poszczególne ministerstwa, Kancelaria Prezydenta RP, wojewodowie, media, placówki dyplomatyczne i organizacje biznesowe w Polsce, polskie ambasady za granicą oraz osobistości życia politycznego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego kraju. Są także stale dostępne w siedzibie BCC.

Gazeta BCC

„Gazeta BCC” jest kontynuacją wydawanych wcześniej (nieprzerwanie od 1992 r.) periodyków: „Magazynu BCC” i „Gazety BCC”. Publikowane są tu prognozy polityczne i gospodarcze, ekspertyzy BCC, wiadomości z firm członkowskich, informacje o działalności BCC, prezentowani są członkowie Klubu i ich firmy. „Gazeta BCC” ukazuje się również w wersji elektronicznej, poszerzona o dodatkowe komentarze i informacje klubowe.

Biuletyn Specjalny

Biuletyn Specjalny Business Centre Club czyli nasz newsletter jest wysyłany na imienne skrzynki mailowe członków BCC. Co tydzień publikujemy tu najważniejsze nowe informacje, przegląd najważniejszych wydarzeń i zapowiedzi spotkań.

Dobre Prezenty

Dużą popularnością wśród czytelników, a zatem i reklamodawców, cieszy się dodatek skierowany wyłącznie do członków BCC pt. „Dobre Prezenty” – katalog propozycji prezentów świątecznych.

Almanach

Po Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu wydawany jest „Almanach”, relacjonujący imprezę i promujący jej uczestników. Zawsze z dużym zainteresowaniem spotykają się obszerne fotoreportaże z Gali oraz prezentacje laureatów nagród. Almanach jest wyjątkową publikacją na polskim rynku wydawniczym, przede wszystkim ze względu na swoją dwudziestoletnią historię. Ponadto każde wydanie jest odrębnym projektem graficznym i poligraficznym.

Informator

Co roku ukazuje się „Informator o firmach doradczych i kancelariach prawniczych”. Od dziesięciu już lat pełni on funkcję vademecum po tych instytucjach, przygotowany specjalnie dla potrzeb członków Klubu.

Rocznik BCC

Najstarszym wydawnictwem klubowym jest „Rocznik BCC”, który prezentuje misję BCC, jego strukturę, statut i pakiet usług. Są tu prezentacje gremiów BCC, sprawozdania z pracy lóż regionalnych oraz najważniejsze wydarzenia klubowe roku. W drugiej, katalogowej części „Rocznika” prezentowani są wszyscy członkowie BCC. Szczegółowe informacje o firmach znajdują się na płycie CD dołączonej do „Rocznika”.

 

Naszych członków zapraszamy także na aktualizowane codziennie fanpage BCC na Facebooku i kanał BCC na YouTube.

Wydawnictwa klubowe emitują reklamy, także w formie insertów i wysyłki materiałów reklamowych. Członkowie Klubu mają specjalne rabaty w Biurze Reklamy.

 

W górę Biuro Mediów Elektronicznych i Komunikacji BCC

dyrektor Biura Mediów Elektronicznych i Komunikacji, redaktor naczelna "Gazety BCC"
tel. 22 582 61 60
tel. 662 137 350
redaktor
tel. 22 582 61 62
specjalista ds. organizacyjnych
tel. 22 582 61 68

W górę Biuro Reklamy

specjalista ds. reklamy
tel. 22 582 61 65
specjalista ds. reklamy
tel. 22 582 61 61