Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Zapytanie ofertowe nr 5/2017/LP

Zapytanie służy określeniu ceny rynkowej działania związanego z monitorowaniem prawa gospodarczego i prawa pracy (dalej Prawa) przez okres 16 (szesnastu) miesięcy od 1 grudnia 2017 r. do 31 marca 2019r. w ramach umowy o pracę.
Działanie będzie realizowane w ramach projektu „Lepsze prawo” (dalej Projekt), dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (KPRM).
Zapytanie nie jest prowadzone w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, lecz w celu określenia stawki rynkowej przedmiotowego Zamówienia.
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
29 listopada (środa) 2017 r. do godz. 16.30.