Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

"Zarządzanie zmianą w otoczeniu formalno-prawnym przedsiębiorstw"

Business Centre Club realizuje w okresie od maja 2011 roku do lutego 2013 roku projekt pn.: „Zarządzanie zmianą w otoczeniu formalno-prawnym przedsiębiorstw”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 2.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”.

Projekt dotyczy przeprowadzenia kampanii badawczo-informacyjnej w zakresie doskonalenia procesu konsultacji społecznych. Jego celem jest wypracowanie modelowej procedury konsultacji społecznych zabezpieczającej możliwość efektywnego udziału w procesie stanowienia dobrego prawa wszystkich zainteresowanych stron, w tym organizacji dialogu społecznego.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej: http://ks.bcc.org.pl/

Nazwa projektu:

„Zarządzanie zmianą w otoczeniu formalno-prawnym przedsiębiorstw”

Źródło dofinansowania:

POKL, poddziałanie 2.1.2

Okres realizacji:

maj 2011 – luty 2013

Kierownik projektu: Magdalena Hołownicka

Platforma dialogu społecznego Business Centre Club