Komisja ds. bankowych

Przewodniczący Komisji ds. bankowych


Jarosław Brzuzy

e-mail: komisja.bankowa@bcc.org.pl

Komisja ds. bankowych działa w celu: analizowania spraw finansowych i wewnątrz bankowych, a także monitorowania relacji na linii bank-firma oraz artykułowania problemów, które są hamulcem w rozwoju przedsiębiorstw.
Komisja wypracowuje metody wspierania przez banki (przy wiodącej roli instytucji państwa) rozwoju innowacyjności i wdrażania nowych technologii.
Wnioski z prac Komisji będą zgłaszane za pośrednictwem BCC do organów państwa w szczególności do Ministerstwa Finansów oraz Komisji Nadzoru Finansowego.


Plany Komisji na rok bieżący obejmują następujący tematy:

  • rola samorządowych funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w realizacji planu gospodarczego premiera M. Morawieckiego dotyczącego  rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W tym celu powołany zostanie zespół roboczy wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, monitorujący przepisy w tej sprawie)
  • ocena funkcjonowania w praktyce ustawy Prawo Restrukturyzacyjne w oparciu o opinie przedstawicieli banków i przedsiębiorców
  • ocena funkcjonowania systemu bankowego, poręczeniowego  i pożyczkowego w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej