Komisja ds. branży szkoleniowej

Przewodniczący Komisji ds. branży szkoleniowej


Jan Zdziarstek
e-mail: jan.zdziarstek@bcc.org.pl

Podstawą działania komisji jest skupienie się na dwóch obszarach:

  • legislacyjny,
  • merytoryczny - wsparcie członków BCC.

Działania komisji powinny skupić się na wspieraniu i uświadamianiu członkom BCC, na co zwracać uwagę z punktu widzenia rozwoju biznesu (jak usprawnić działania firmy, jej rozwój, gdzie lokować pieniądze, jak dobierać projekty rozwojowe oraz jak je tworzyć).

Cele komisji:

  • Ścisła współpraca z pozostałymi komisjami BCC, w celu poszerzenia wiedzy branżowej.
  • Przygotowanie propozycji ustaw i rozporządzeń - stworzenie czytelnego i jasnego prawa.
  • Integracja członków BCC reprezentujących branżę szkoleniową i tworzenie ośrodka wymiany informacji, współpracy, samopomocy i kontaktów niesformalizowanych dla członków BCC.