Komisje Branżowe BCC

W celu wymiany doświadczeń oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów przedsiębiorstw działają Komisje Branżowe BCC. Powoływane z inicjatywy członków Klubu, wypracowują stanowiska reprezentujące wspólne interesy firm. To naturalne wsparcie dla prowadzonych przez BCC działań lobbingowych.