Komisja ds. cyberbezpieczeństwa

Przewodniczący Komisji ds. cyberbezpieczeństwa

Komisja BCC ds. cyberbezpieczeństwa - obszary działalności:

  • Legislacja – aspekty prawne są krytyczne dla skutecznej ochrony przed cyberprzestępcami. Oparcie strategii obrony tylko o rozwiązania techniczne jest z góry skazane na niepowodzenie. Dlatego niezwykle istotne jest, aby prawo uwzględniało i nadążało za zmianami jakie technologia nam przynosi.
  • Infrastruktura  krytyczna – mówiąc o systemowym podejściu do bezpieczeństwa nie można go sobie wyobrazić bez zaadresowania problemów związanych z infrastrukturą krytyczną.
  • Edukacja – poziom wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa jest niezwykle nierówny i dlatego należy dążyć nie tylko do podnoszenia świadomości, ale także ustalenia pewnego minimum wiedzy, aby wszystkie grupy docelowe zaangażowane w problematykę cyberbezpieczeństwa mogły mówić jednym językiem. Wraz z podnoszeniem świadomości idzie też ogólna poprawa bezpieczeństwa.


Korzystając z infrastruktury jaką oferuje BCC, pierwszym krokiem Komisji będzie badanie potrzeb i stanu wiedzy wśród członków na temat cyberbezpieczeństwa. Wyniki tego badania  pozwolą zidentyfikować te obszary legislacji oraz edukacji, które należy zaadresować w pierwszej kolejności. To pozwoli Komisji ustalić dalsze pola działania i wyznaczyć priorytety.

Założenia projektu