Przewodniczący Komisji ds. infrastruktury

Michał Jaśkiewicz
e-mail: michal.jaskiewicz@bcc.org.pl

Komisja ds. infrastruktury, zajmuje się m.in.

  • problemami rozwoju w branży infrastrukturalnej w Polsce,
  • odblokowaniem środków finansowych na cele infrastrukturalne,
  • wytypowaniem głównych czynników legislacyjnych umożliwiających odblokowanie procesów inwestycyjnych w Polsce i ich poprawa,
  • działaniami zmierzającymi do skrócenia terminów postępowań przetargowych oraz zdefiniowaniem jasnych kryteriów wyboru oferentów.


Działania Komisji opierają się o już istniejące rozwiązania lobbujące, wypracowywane przez różne organizacje.