Komisja ds. rynku farmaceutycznego

Tomasz Dzitko, przewodniczący Komisji

Dotychczasowa aktywność BCC w kwestiach farmaceutycznych pozwoliła na zabranie głosu w większości kluczowych dla branży spraw, lecz niejednokrotnie brakowało wsparcia merytorycznego zainteresowanych stron, które pozwoliłoby pogłębić temat.

Powstał zatem pomysł założenia komisji branżowej, której zadania wypełniłyby tę lukę.

Powołanie Komisji ds. rynku farmaceutycznego jest szansą na zintensyfikowanie aktywności BCC i przygotowanie bardziej wyczerpujących stanowisk, w tym dotyczących rynku farmaceutycznego, wytyczanie kierunków działań oraz implementację uzgodnionych projektów zmian.

Wymierne korzyści przynosi aktywne wspieranie bieżących prac Komisji przez Minister Zdrowia w Gabinecie Cieni - Panią Annę Janczewską - Radwan, Przewodniczącego Konwentu BCC- Pana Wojciecha Warskiego, Dyrektora Biura Interwencji BCC - Pana Krzysztofa Ostrowskiego oraz Pana Mecenasa Zenona Wasilewskiego
W 2017 roku Komisja ds. Rynku Farmaceutycznego zaplanowała podjęcie działań w następujących obszarach:

  • wygaszanie kształcenia techników farmaceutycznych,
  • projekt 75+ czyli dostęp do bezpłatnych leków dla seniorów,
  • zwiększenie dostępności do leków,
  • projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw,
  • "Polityka lekowa państwa",
  • "Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju".

Przewodniczący Komisji ds Rynku Farmaceutycznego

Członkowie Komisji ds Rynku Farmaceutycznego