Komisja ds. spółdzielczości

Przewodniczący Komisji ds. spółdzielczości

Polska spółdzielczość to branża gospodarki niedoceniona przez Rząd RP. Działania Komisja służy wsparciu spółdzielni. Stara się ona zapewnić im równorzędne warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

  • Komisja zgłosiła pisemne uwagi do projektu założeń ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, spółdzielni rolniczych oraz zmian do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
  • Członkowie Komisji czynnie uczestniczyli w pracach Komisji Sejmowych, gdzie procedowano ustawy z zakresu zainteresowania Komisji.
  • Przewodniczący Komisji został przyjęty przez Marszałka Senatu RP, na spotkaniu omówiono podstawowe problemy spółdzielczości i omówiono założenia do organizowanej wspólnej konferencji.  


Komisja kontynuuje prace według przyjętych zasad w latach poprzednich:

  • Spotkania z wybitnymi osobistościami w celu przedyskutowania wybranych problemów spółdzielczych.
  • Spotkania z przedstawicielami rządu RP, w celu przedyskutowania założeń, czy projektów aktów prawnych dotyczących przedsiębiorczości i spółdzielczości.
  • Udział przedstawicieli -ekspertów w pracach Komisji Sejmu czy Senatu RP, daje możliwość prezentacji stanowiska Komisji i BCC w istotnych sprawach dla spółdzielczości i gospodarki.