Komisja ds. usług zdrowotnych

Przewodniczący Komisji ds. usług zdrowotnych

Komisja ds. usług zdrowotnych zajmuje się m.in. problemem związanym z brakiem wieloletniej strategii określającej konkretne cele dla całego systemu i poszczególnych jego elementów, monopolizacją systemu ubezpieczenia zdrowotnego, nierównoprawnym traktowaniem podmiotów leczniczych w zakresie dostępu do rynku.

Komisja BCC ds. Usług Zdrowotnych zawiązała się 9 listopada 2012 r. w Warszawie. Pracodawcy, członkowie BCC postanowili skorzystać z możliwości jakie daje Klub, pragnąc włączyć się aktywnie do dialogu dotyczącego szeroko rozumianej opieki zdrowotnej. Jest to szczególnie istotne w obliczu zapowiadanych zmian. Członkowie Komisji posiadają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów leczniczych w bardzo skomplikowanym otoczeniu konkurencyjnym, prawnym i fiskalnym. Sukcesy jakie odnoszą są dowodem na to, że jakość realizowanej usługi dla pacjentów jest najlepszym nośnikiem rozwoju. Za to pacjenci ich cenią.

Swoją wiedzą i doświadczeniem, zdolnością planowania i przewidywania pragną czynnie wspierać Gospodarczy Gabinet Cieni BCC oraz włączyć się do prac w Komisji Trójstronnej. Proces legislacyjny związany z opieką zdrowotną winien być prowadzony z dużą starannością gdyż dotyka sfery o niezwykłej wrażliwości i odpowiedzialności społecznej.

Komisja uważa, że w relacji wysokości nakładów, do uzyskanego efektu, w Polsce jakość i dostępność do świadczeń zdrowotnych jest na wysokim poziomie. Prywatny sektor realizujący świadczenia zdrowotne ma w tym względzie duży wkład, szczególnie w zakresie jakości oraz efektywności prowadzonej działalności. Inwestycje idące w setki milionów złotych, nieobciążające budżetów państwa i samorządów są już widoczne praktycznie w każdym mieście, w każdym rodzaju świadczeń.

Po stronie prywatnych przedsiębiorców istnieje olbrzymi potencjał, który przy stabilnej, przewidywalnej wieloletniej polityce zdrowotnej przełoży się na znaczące odciążenie państwa, wpłynie na poprawę efektywności wykorzystania środków czyli przyniesie realne korzyści dla pacjentów.

Niepokoi fakt, że pojawiają się głosy ważnych polityków z niechęcia odnoszących się do prywatnych (niepublicznych) organizacji, które funkcjonują w opiece zdrowotnej. Publiczny jest charakter realizowanych zadań, głównym źródłem finansowania w Polsce świadczeń zdrowotnych jest obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zbyt często mylone z budżetem. Forma prawna oraz rodzaj własności podmiotów leczniczych winien mieć wtórne znaczenie w ocenie efektu realizowanych zadań.