Komisja ds. usług zdrowotnych

Przewodniczący Komisji ds. usług zdrowotnych

Komisja ds. usług zdrowotnych zajmuje się m.in. problemem związanym z brakiem wieloletniej strategii określającej konkretne cele dla całego systemu i poszczególnych jego elementów, monopolizacją systemu ubezpieczenia zdrowotnego, nierównoprawnym traktowaniem podmiotów leczniczych w zakresie dostępu do rynku.

Komisja BCC ds. Usług Zdrowotnych zawiązała się 9 listopada 2012 r. w Warszawie. Pracodawcy, członkowie BCC postanowili skorzystać z możliwości jakie daje Klub, pragnąc włączyć się aktywnie do dialogu dotyczącego szeroko rozumianej opieki zdrowotnej. Jest to szczególnie istotne w obliczu zapowiadanych zmian. Członkowie Komisji posiadają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów leczniczych w bardzo skomplikowanym otoczeniu konkurencyjnym, prawnym i fiskalnym. Sukcesy jakie odnoszą są dowodem na to, że jakość realizowanej usługi dla pacjentów jest najlepszym nośnikiem rozwoju. Za to pacjenci ich cenią.