Certyfikat Równości Płac – gender equality w biznesie

25.11.2022

25 listopada podczas spotkania w warszawskiej Villi Foksal przyznane zostały pierwsze w Polsce Certyfikaty Równości Płac firmom przestrzegającym zasad symetrycznego systemu wynagrodzeń kobiet i mężczyzn.

Certyfikat Równości Płac to narzędzie wytworzone w projekcie BCC Kobiety, którego celem jest budowanie świadomości i nagradzanie firm, które stosują politykę równych płac dla kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach.

Wyróżnieni Certyfikatem Równości Płac 2022 >>

Ambasadorzy projektu: Agnieszka Holland i Krzysztof Kwiatkowski >>

 

– Temat równego wynagradzania kobiet i mężczyzn, niezależności ekonomicznej oraz równych szans w biznesie jest szczególnie ważny z perspektywy całego rynku pracy. Wynagrodzenia bowiem nie mają płci. Projekt BCC Kobiety powstał właśnie z tą myślą oraz po to, by propagować istotę równych szans w gospodarce. Poprzez ten projekt chcemy także wspierać przedsiębiorstwa pod kątem dyrektywy unijnej oraz pod kątem raportowania ESG, uwzględniającego m.in. równość i różnorodność. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że w ramach tak ważnego projektu możemy docenić firmy i przedsiębiorców w Polsce, które przestrzegają zasad symetrycznego wynagradzania – mówił podczas uroczystości Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

 

– Z analiz wynika, że kobiety w Polsce wciąż zarabiają od mężczyzn mniej – na tym samym stanowisku, z tym samym doświadczeniem i wykształceniem otrzymują wynagrodzenie niższe od 15 do 40 proc. Kobietom wciąż trudniej jest uzyskać awans czy podwyżkę, a panie w zarządach firm to nadal mniejszość. Jako organizacja zrzeszająca pracodawców chcemy i musimy przyczynić się do zmiany, nie tylko poprzez deklaracje, ale także poprzez konkretne działania. Przyznawany przez BCC Certyfikat Równości Płac jest pierwszym w Polsce wyróżnieniem potwierdzającym, że firma, która go posiada stosuje transparentne zasady wynagradzania, dostrzega kwestie równości szans kobiet i mężczyzn i stwarza dobre warunki do partnerskiej współpracy obu płci. Tworząc go chcieliśmy zrobić ważny krok na drodze budowania równowagi płci w biznesie – dodaje Katarzyna Woszczyna, wiceprezeska BCC.

 

– Dojrzałe praktyki zarządcze wskazują, że przedsiębiorstwa, które dają równe szanse kobietom i mężczyznom są bardziej efektywne. Wdrażanie zasad partnerskiej współpracy
i sprawiedliwego wynagradzania kobiet i mężczyzn ma więc także sens ekonomiczny. Jako organizacja gospodarcza z ponad 30-sto letnim dorobkiem chcemy aktywnie uczestniczyć w kreowaniu pozytywnych zmian w środowisku gospodarczym i wspierając kobiety przyczyniać się jednocześnie do rozwoju polskiej gospodarki – zaznaczył w swoim wystąpieniu Maciej Owczarek, wiceprezes, dyrektor generalny BCC.

 

O CERTYFIKACIE

Certyfikat Równości Płac BCC powstał w ramach projektu BCC Kobiety jako narzędzie do budowania świadomości i propagowania równości szans i płac dla kobiet w Polsce. Jego celem jest zachęcenie pracodawców do wdrażania transparentnego systemu wynagradzania i niwelowania luki płacowej. Ma być wyróżnieniem dla tych firm, które aktywnie włączają się w prorównościowe działania i mają w tym obszarze potwierdzone osiągnięcia. W ramach przyznawanego na trzy lata certyfikatu opracowany został kwestionariusz, wykorzystany w procesie badania oraz oceny równości płac kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach, które ubiegały się o otrzymanie certyfikatu. Co ważne otrzymanie Certyfikatu nie wiążę się także z żadnymi opłatami. O jego przyznaniu decyduje Kapituła złożona z przedstawicieli Business Centre Club oraz kancelarii Mariański Group, która jest Partnerem Merytorycznym Certyfikatu.

Inspiracją do stworzenia CRP były doświadczenia zaczerpnięte z Islandii, która jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła w 2018 roku przepisy wspierające równość plac kobiet i mężczyzn nazwane Standardem Równej Płacy. Od tej pory wszystkie firmy w Islandii, które zatrudniają powyżej 25 osób, muszą wypełniać ten standard i udostępniać raporty
o wynagrodzeniach. Certyfikat Równości Płac BCC jest nie tylko jedyną w Polsce tego typu inicjatywą, jest to przedsięwzięcie unikatowe w szerszej skali.

 

Kryteria przyznawania Certyfikatu Równości Płac:

  • może zostać przyznany każdej firmie, która wypełni kryteria zawarte w specjalnym kwestionariuszu zamieszczonym na stronach internetowych BCC,
  • o przyznaniu CRP decyduje kapituła złożona z przedstawiciel BCC i kancelarii Mariański Group, która jest Partnerem Merytorycznym Certyfikatu,
  • otrzymanie CRP nie wiąże się z opłatami,
  • mogą o niego również ubiegać się firmy niezrzeszone w BCC,
  • certyfikat zostaje przyznany na 3 lata, po czym należy poddać go ponownej weryfikacji,
  • zasady przyznawania CRP reguluje Regulamin Certyfikatu,
  • zgodnie z regulaminem, Certyfikatu nie mogą otrzymać organizatorzy, tj. BCC.

 

Analiza BCC Kobiety: Nierówności płacowe w Polsce >>

Szczegóły dla dziennikarzy dotyczące wydarzenia znajdują się w materiałach prasowych >>

Więcej o projekcie BCC Kobiety >>

Kontakt do organizatorów: Klaudia Wiśniewska, klaudia.wisniewska@bcc.pl

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL