CSR: Dla innych w potrzebie

15.01.2018

Rozmowa z Grzegorzem Kostką z Fundacji ITAKA, której patronuje BCC.

– Przypomnijmy czym zajmuje się Itaka?

– Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych to organizacja pozarządowa, która od ponad 18 lat specjalizuje się w tematyce poszukiwań ludzi zaginionych. Jesteśmy jedyną organizacją w Polsce, która zapewnia kompleksową pomoc rodzinom osób zaginionych, gdyż poza działaniami poszukiwawczymi, oferujemy także pomoc psychologiczną i prawną, a także pracownika socjalnego. Poszukiwania prowadzone są poprzez rozpowszechnianie informacji o zaginionej osobie za pośrednictwem wszelkich, dostępnych Fundacji, kanałów komunikacyjnych, takich jak strona internetowa Fundacji www.zaginieni.pl, profile w mediach społecznościowych, media, prasa i inne. Dzięki wypracowanemu przez lata zaufaniu społeczeństwa wiele osób aktywnie śledzi działania Fundacji i angażuje się w poszukiwania osób zaginionych poprzez przekazywanie informacji mogących przyczynić się do ich odnalezienia. Osoby dzwoniące na linię wsparcia przekazują nam informacje, które bardzo często pomagają w ustaleniu miejsca pobytu lub losów zaginionego. Informacje te, po ich zweryfikowaniu, przekazywane są Policji.

Zaginięcie wiąże się z bardzo trudną sytuacją osób bliskich zaginionego, i to nie tylko w sferze emocjonalnej. W sytuacji kryzysowej niezbędne jest wsparcie udzielane rodzinie takiej osoby. W ramach swoich działań Fundacja ITAKA prowadzi Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka, linię wsparcia dla rodzin osób zaginionych i Antydepresyjny Telefon Zaufania. Za pośrednictwem telefonu nasi specjaliści udzielają porad psychologicznych, psychiatrycznych i prawnych. Rodziny w kryzysie związanym z zaginięciem bliskiej osoby otrzymują kompleksowe wsparcie od pracowników i wolontariuszy pracujących na linii.

Od lat Fundacja zajmuje się prowadzeniem kampanii edukacyjnych i społecznych w ramach działań związanych z profilaktyką zaginięć. Od 7 lat, co roku, organizujemy konferencje eksperckie związane z tematyką zaginięć, skupiające ekspertów w tej dziedzinie, które dają możliwość regularnej wymiany doświadczeń na temat poszukiwań osób zaginionych. ITAKA zajmuje się także lobbowaniem na rzecz zmian prawnych, w tym za regulacją kwestii dotyczących porwań rodzicielskich.

Od grudnia 2017 r. ITAKA prowadzi także Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, gdzie poprzez telefon, czat i mail można uzyskać całodobową pomoc specjalistów. Celem Centrum jest niesienie pomocy osobom w kryzysie psychicznym wynikającym niekoniecznie z kwestii zaginięć, lecz również w innych przypadkach, takich jak utrata pracy, rozwód, śmierć osoby bliskiej, depresja, zagrożenie samobójstwem i innymi zagrożeniami autodestrukcyjnymi.

– Dlaczego ludzie znikają?

– Przyczyny zaginięć są bardzo zróżnicowane, uzależnione od wieku, płci, stanu zdrowia danej osoby i wielu innych czynników. Każde zgłoszone zaginięcie jest traktowane indywidualnie, gdyż za każdym kryje się osobista historia danej osoby, a także jej rodziny.

W przypadku dzieci przeważającą przyczyną jest niewystarczająca uważność opiekunów, skutkująca zgubieniem się dziecka w miejscach, w których przebywa dużo ludzi, takich jak centra handlowe, czy plaże. Drugim głównym powodem zaginięć dzieci jest konflikt między rodzicami nierzadko kończący się tzw. porwaniem rodzicielskim, tj. zabraniem dziecka przez jednego rodzica w miejsce nieznane drugiemu rodzicowi.

W przypadku nastolatków przyczyną mogą być negatywne doświadczenia w życiu codziennym, kłopoty w szkole, przemoc domowa i tym podobne, ale też ucieczka z domu, czy z placówki opiekuńczej z własnej inicjatywy.

Za zaginięciami osób dorosłych poza czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wypadki, choroby, czy działania osób trzecich w przeważającej mierze stoi depresja. Nierzadko prowadzi ona do decyzji o radykalnej zmianie dotychczasowego trybu życia i wiąże się z porzuceniem swojego środowiska oraz zerwaniem kontaktów z bliskimi. W wyjątkowych przypadkach prowadzi do samobójstwa takiej osoby.

W przypadku osób starszych szala przyczyn przeważa na rzecz chorób i wypadków, choć coraz częściej przyczyną zaginięć staje się depresja. Osoby starsze czują się samotne, niepotrzebne. Nie żyjemy już w domach wielopokoleniowych, dziadkowie nie wychowują wnuków, gdyż dzieci mieszkają w innym mieście. Osoby starsze nie nadążają za szybko rozwijającym się światem i mają poczucie, że dla bliskich stanowią balast. Wydłużyła się średnia życia, a co za tym idzie, coraz większa liczba chorób i coraz większa liczba leków do kupienia, co często powoduje obniżenie jakości i standardu życia. W ostatnich latach wzrosła znacznie liczba samobójstw w tej grupie wiekowej.

Większość osób zaginionych – około 80% – odnajduje się w ciągu pierwszych dwóch tygodni. Zdarza się jednak, że czasem po miesiącach lub nawet latach udaje się nam odnaleźć osobę zaginioną, albo ona podejmuje decyzję o kontakcie z rodziną. Czasem zdarza się jednak, że zaginieni nigdy nie wracają do domu, a ich bliscy nigdy nie dowiedzą się co tak naprawdę się wydarzyło.

– W jaki sposób pomagacie rodzinom zaginionych?

– Pomoc rodzinom osób zaginionych w kryzysie to jeden z głównych obszarów działań Fundacji ITAKA. Psycholodzy Fundacji pomagają w radzeniu sobie z tą niezwykle trudną sytuacją. Od naszych beneficjentów wiemy, że najtrudniej jest poradzić sobie, gdy szukało się już wszędzie i kiedy wydaje się, że już nic więcej nie można zrobić. Gdy czas upływa, dni zmieniają się w tygodnie, miesiące, a w końcu lata nieobecności osoby bliskiej, rodzina musi mieć kogoś, do kogo może się zwrócić, choćby po to, by porozmawiać o swojej sytuacji.

Zaginięcie człowieka wywołuje również inne skutki, wobec których rodziny często pozostają całkowicie bezradne. Kwestia braku środków do życia w przypadku zaginięcia jedynego żywiciela rodziny stanowi częsty problem. W takiej sytuacji pracownik socjalny udziela porad w sprawie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej i doradza o jaką pomoc i gdzie można się ubiegać. Zdarza się, że zachodzi konieczność sprzedaży wspólnego majątku, jak mieszkanie, czy samochód. Wówczas rodzina staje w obliczu problemów prawnych wynikających z nieobecności osoby uprawnionej.

Problemy prawne pojawiają się również w wielu innych przypadkach, jak na przykład śmierć osoby bliskiej poza granicami Polski. Po poradę można wówczas zwrócić się do prawników dyżurujących w Fundacji.

Prawnicy dyżurują także przy linii 116 000, gdzie prowadzą porady m.in. w sytuacji porwań rodzicielskich. Jest to wyjątkowo delikatny temat, który wymaga szczegółowego i indywidualnego rozpoznania sprawy, bo w grę wchodzi przede wszystkim dobro dziecka, a rodzice często o tym zapominają. Konflikty między rozstającymi się rodzicami są jednymi z najtrudniejszych tematów natury prawnej.

– W jaki sposób przedsiębiorcy mogą wspomagać Wasze działania?

– Fundacja ITAKA nieprzerwanie szuka środków finansowych na prowadzenie linii wsparcia dla osób dorosłych oraz linii 116 000 – Telefonu w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka. Największą pomocą są dla nas fundusze, z których możemy pokryć koszty prowadzenia naszej linii wsparcia dla rodzin osób zaginionych i telefonu 116 000. Miesięczny dyżur jednego specjalisty to koszt około 1500 zł brutto, przy czym zespół do obsługi linii wymaga zaangażowania co najmniej ośmiu osób. Zdecydowana większość funduszy dostępnych w ramach grantów europejskich lub lokalnych wymaga, aby środki były dedykowane na różne wydatki, poza wynagrodzeniami. Jednak, aby świadczyć nieodpłatną pomoc naszym beneficjentom i zapewnić poradnictwo na odpowiednim poziomie, musimy zatrudniać profesjonalistów, a co za tym idzie, płacić im, choćby niewielkie, wynagrodzenie. Nasi specjaliści dyżurują na liniach także w ramach wolontariatu, ale nie jesteśmy w stanie oprzeć działania linii w całości na pracy wolontariuszy. Problemy z którymi mamy do czynienia wymuszają na nas zapewnienie ciągłości działań poszukiwawczych, opieki psychologicznej czy prawnej ze strony konkretnych specjalistów, a to powoduje, że musimy zapewniać także płatne dyżury, aby pracownicy mogli swój czas poświęcić w większej mierze na pracę w Fundacji. Dlatego też największą pomocą będzie sfinansowanie wynagrodzenia poszczególnych specjalistów.

– Na czym polega wolontariat w Itace?

– Wolontariat w Fundacji ITAKA obejmuje wsparcie działalności organizacji w takich obszarach jak poszukiwania i identyfikacja, poradnictwo prawne i wsparcie psychologiczne.  Korzystamy również z pomocy innych osób, które chcą mieć swój wkład w dziania Fundacji – grafików, tłumaczy, informatyków, osób gotowych zaangażować się w organizowane przez nas wydarzenia, takie jak Dzień Dziecka Zaginionego, czy Podwieczorek dla Zaginionych.

Wolontariusze od zawsze stanowili trzon działania Fundacji ITAKA. To dzięki nim od lat pomagamy ludziom zaginionym i ich rodzinom. To ludzie z pasją, którzy z pragnienia serca chcą pomagać innym w potrzebie. To właśnie oni nadają Fundacji ITAKA jej wyjątkowy charakter.

md

Fundację ITAKA można także wesprzeć 1% przekazując pieniądze na nr KRS fundacji ITAKA – 000 012 6459.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL