Czy jesteśmy administracją XXI wieku?

25.10.2019

Członkowie Loży Wielkopolskiej spotkali się 25 października 2019 r. w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu. Było to spotkanie merytoryczne połączone z wręczeniem dyplomów dla naczelników Urzędów Skarbowych, które zwyciężyły w Wielkopolsce w konkursie Urząd Przyjazny Przedsiębiorcy.

Wicekanclerz Marcin Śliwiński powitał wszystkich zgromadzonych. Następnie Agnieszka Szymankiewicz, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu mówiła o tym, czy Wielkopolska osiągnęła sukces. Dariusz Strugliński, naczelnik Wydziału Podatku od Towarów i Usług Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu zajął się kwestią ewolucji administracji skarbowej. Joanna Dudzińska, naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu przedstawiła temat „Projekt wsparcia podmiotów strategicznych dla gospodarki”. Na koniec Małgorzata Spychała-Szuszczyńska – rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu zapoznała zebranych z tematem „Zespół Jednostek Skarbowych w Poznaniu – nowoczesne rozwiązania organizacyjne”.

Zaprezentowane wystąpienia były interesujące. Uczestnicy mogli się zapoznać z nowinkami technicznymi, jaki obecnie zostały wdrożone w pracy urzędów skarbowych. Jednym z narzędzi, które wzbudziło największe zainteresowanie był SAS Detection and Investigation. Inne narzędzia to analizy Big Data, modelowanie statystyczno-enometryczne czy machine learning.
Zaprezentowano również dane statystyczne dotyczące Wielkopolsk. Okazuje się, że Wielkopolska to jeden z największych regionów przemysłowo-rolniczych po województwie mazowieckim. W Wielkopolsce jest ponad 400 tysięcy działających firm. A Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu zatrudnia ponad 5 tysięcy pracowników.
Violetta Adamowicz

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL