Kanclerz Loży Wielkopolskiej Prezydentem Porozumienia Wielkopolskich Pracodawców30.03.2017

Wybrano nowego prezydenta Porozumienia Wielkopolskich Pracodawców. Wyboru Adama Trybusza, kanclerza Loży Wielkopolskiej, wiceprezesa Zarządu BCC dokonano przez aklamację.

Istotną rolą organizacji pracodawców jest zdefiniowanie obszarów dobra wspólnego i budowanie kapitału społecznego, opartego na zaufaniu. Ten obywatelski obowiązek jest ważny zwłaszcza w takim regionie jak Wielkopolska, w którym nadal są żywe hasła pracy organicznej. Nawiązując do tej tradycji, 16 stycznia 2015 r. reprezentatywne wielkopolskie organizacje pracodawców: Business Centre Club Loża Wielkopolska, Wielkopolski Związek Pracodawców, Pracodawcy RP Wielkopolska, Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – Związek Pracodawców Prywatnych oraz Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, zadeklarowały wolę podjęcia zaangażowanej współpracy w ramach Porozumienia Wielkopolskich Pracodawców.

Celem Porozumienia jest integracja potencjału organizacyjnego i intelektualnego pracodawców województwa wielkopolskiego wokół wspólnego definiowania i realizacji strategicznych celów wielkopolskiego środowiska pracodawców, wypracowywanie wspólnych rozwiązań i opinii oraz silnej reprezentacji wielkopolskich pracodawców wobec administracji rządowej, samorządu terytorialnego, parlamentarzystów i innych partnerów społecznych. W ramach Porozumienia Wielkopolskich Pracodawców będą wypracowywane i prezentowane wspólne opinie oraz działania, zmierzające do zapewnienia udziału pracodawców w pracach, dotyczących zarówno obowiązujących aktów normatywnych, jak i projektów legislacyjnych. Wspólne konsultacje oraz działania wzmocnią dotychczasowe, autonomiczne inicjatywy organizacji tworzących Porozumienie. Wiedza, doświadczenie i kompetencje poszczególnych organizacji zagwarantują większą skuteczność i efektywność wspólnych działań. Zwiększony zostanie także obszar ich oddziaływania.

Adam Trybusz, fot. archiwum

Adam Trybusz, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL