Koźmiński BCC MBA For Future

Cel studiów

Studia dedykowane są przedsiębiorcom oraz menedżerom, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy zrzeszeni są w Business Center Club. Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy i kompetencji z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania. Studia, w tym sposób ich prowadzenia istotnie wspomogą uczestników w rozwoju ich praktycznych umiejętności menedżerskich w tym m.in.: analizy i opracowania metod rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi, efektywnego stosowania nowoczesnych technik marketingowych czy wykorzystywania potencjału Internetu i nowych technologii (m.in. sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, automatyzacja) do cyfrowej transformacji organizacji.

Co więcej, program studiów umożliwia słuchaczom zapoznanie się z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi, w których funkcjonuje przedsiębiorca i menedżer. Dodatkową, niezwykle ważną częścią studiów są spotkania networkingowe z gośćmi specjalnymi ze świata biznesu, którzy podzielą się swoim doświadczeniem z zakresu zarzadzania przedsiębiorstwami, rynku pracy czy negocjacji.

Absolwenci studiów otrzymują dyplom uznawany i ceniony w krajowym i międzynarodowym środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców, potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich, sprzyjający dalszej karierze zawodowej. Dyplom ukończenia studiów MBA Akademii Leona Koźmińskiego jest symbolem międzynarodowej jakości, uznania i prestiżu również dzięki tzw. potrójnej koronie akredytacyjnej – EQUIS, AACSB, AMBA jaką Akademia Leona Koźmińskiego może się poszczycić jako jedyna uczelnia z regionu Europy Środkowej.

Partner merytoryczny

BCC to prestiżowy klub biznesu dla przedsiębiorców i największa w kraju ustawowa organizacja indywidualnych pracodawców. Członkowie Klubu zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, przychody firm to ponad 200 miliardów złotych, a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski działają 22 loże regionalne. Do tego wyjątkowego klubu biznesu należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami BCC – klubu przedsiębiorców są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest prezes Marek Goliszewski.

Co nas wyróżnia

1 RANKING FINANCIAL TIMES
studia na najlepszej wg „Financial Times” uczelni ekonomicznej w Europie Środkowo-Wschodniej.
2 INNOWACYJNE STUDIA
innowacyjne studia MBA – które poza uzyskaniem prestiżowego dyplomu Koźmiński MBA, wyposażą menedżerów i przedsiębiorców w nowoczesną wiedzę, kompetencje i umiejętności zarządcze.
3 UZNANI WYKŁADOWCY
prowadzący zajęcia to uznani wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem zarówno naukowym jak i biznesowym, konsultanci, praktycy doradztwa strategicznego wielu organizacji.
4 SPOTKANIA Z PRAKTYKAMI BIZNESU, W TYM Z LIDERAMI BCC
możliwość skonfrontowania swojej wiedzy i doświadczeń z osobami wyróżniającymi się wieloma osiągnięciami i sukcesami w swoich dziedzinach zarządzania.
5 UNIKATOWE MATERIAŁY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ
dostęp do unikatowych materiałów, w tym zasobów „Financial Times”, Pulsu Biznesu oraz platformy LinkedIn Learning z darmowym dostępem do tysięcy kursów wspomagających treści samych studiów.
6 PRESTIŻOWY DYPLOM
absolwenci otrzymują dyplom MBA, który jest uznawany i ceniony w środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców, potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich, sprzyjający dalszej karierze zawodowej.
7 PRAKTYCZNY PROJEKT DORADCZY
uwieńczeniem studiów MBA jest przygotowanie praktycznego projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego realizowanego w interdyscyplinarnych zespołach.
8 NETWORKING W GRONIE CZŁONKÓW BCC
dbamy o odpowiedni dobór osób w grupie oraz wspieramy słuchaczy i absolwentów w umacnianiu postaw nastawionych na współpracę i budowanie sieci kontaktów, w trakcie oraz po ukończeniu studiów, ze szczególnym uwzględnieniem wzmacniania relacji w ramach członkostwa w Business Centre Club.
9 TRZY SEMESTRY STUDIÓW
dzięki umiejętnemu połączeniu zajęć stacjonarnych z blokami realizowanymi online, program studiów jest realizowany w ramach 3 semestrów z określonymi na wstępie studiów datami.

Akredytacje

Program posiada trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowymEQUIS, AMBA i AACSB.

Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły wyższe. Na świecie jest tylko 99 uczelni (mniej niż 1% szkół wyższych o profilu biznesowym), które posiadają wszystkie trzy akredytacje, a wśród nich Akademia Leona Koźmińskiego. Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające roztropnie i skutecznie realizować powierzone zadania.

Czy wiesz, że każdy student tych studiów otrzymuje darmowy dostęp do największej na świecie platformy e-learningowej Linkedin Learning oraz do e-gazety i platformy wiedzy „Financial Times„?

Adresaci studiów

 • członkowie Klubu BCC
 • osoby z doświadczeniem menedżerskim na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla
 • właściciele średnich i dużych firm
 • osoby aspirujące do najwyższych stanowisk kierowniczych

Kierownik studiów

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Grzegorz Mazurek jest rektorem Akademii Leona Koźmińskiego i profesorem tytularnym specjalizującym się w tematyce strategii transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu oraz e-marketingu. W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt anglo- i polskojęzycznych rozdziałów, artykułów naukowych, książek opublikowanych w najważniejszych czasopismach i wydawnictwach nauk o zarządzaniu w Polsce i na świecie, m.in. w Cambridge University Press, European Management Journal, Business

Co zyskujesz

 • zdobycie pakietu nowoczesnej wiedzy dot. aktualnych problemów gospodarczych w skali globalnej i krajowej
 • uzyskanie przekrojowej wiedzy na temat wszystkich istotnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw (strategia w tym międzynarodowa, finanse, marketing, zachowania organizacyjne)
 • pozyskanie wiedzy na temat najnowszych rozwiązań i metodyk funkcjonujących w zarządzaniu organizacjami
 • zdobycie umiejętności tworzenia i kierowania zespołami projektowymi (w tym wdrażania trudnych projektów w organizacjach o różnych kulturach)
 • nabycie umiejętności opracowania i wdrażania strategii według najpopularniejszych i najnowszych metodyk
 • zdobycie umiejętności operowania uniwersalnym językiem menedżerskim, pozwalającym na swobodną komunikację z przedstawicielami wszystkich działów w firmie
 • rozwój umiejętności przywódczych, negocjacyjnych oraz umiejętności wprowadzania i zarządzania zmianą
 • rozumienie i skuteczne wdrażanie innowacyjnych technologii cyfrowych w procesach cyfrowej transformacji organizacji, e-marketingu czy e-handlu.

RANKINGI FT

Od roku 2009 nasza uczelnia znajduje się w
światowych rankingach edukacyjnych dziennika
Financial Times.

Nasz program Executive MBA to jedyny polski
program w tym rankingu.

Koźmiński to od lat nieprzerwany lider
kształcenia biznesowego regionu CEE.

Założenia

 

 • Czas trwania – 3 semestry, czyli 1,5 roku
 • 500 h, w tym zajęcia:
  • 208 stacjonarnie
  • 120 online
  •  94 h konsultacji
  • 78 h spotkań z praktykami biznesu
 • Grupa: minimum 24 osoby
 • Zajęcia prowadzone hybrydowo:
 • stacjonarnie w dni: czwartek (13.45 – 20.30) + piątek (8:45 – 15:45) + sobota (8:45 – 15:45) – na
  uczelni bądź w siedzibie Business Center Club – w Warszawie
 • Online w dni: czwartek i piątek w godz. 17.15 – 20.30
 • Cena: 29 900 pln/ osoba

Program studiów

 

WPROWADZENIE
 • Poznaj lepiej swój potencjał
 • Zaprzyjaźnij się z grupą, z którą będziesz studiować
BLOK I

FOUNDATIONAL MANAGERIAL KNOWLEDGE

 • Doskonal najwyższe kompetencje zarządcze
 • Rozszerzaj biznesowe horyzonty
BLOK II

STRATEGIC AND TACTIC MANAGEMENT

 • Wykorzystuj możliwości rynkowe
 • Buduj przewagę konkurencyjną
BLOK III

ACTIONABLE LEADERSHIP

 • Wydobywaj z ludzi to co najlepsze
 • Zwiększ swój wpływ jako lidera
BLOK IV PROJEKT KOŃCOWY
WPROWADZENIE

 

  Stacjonarnie Konsultacje
 • Sesja integracyjna
Czwartek 4h
 • Zarządzanie sobą i zespołem oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje (FRIS lub talenty Gallupa)
16h 20h
BLOK I

FOUNDATIONAL MANAGERIAL KNOWLEDGE
 

  Stacjonarnie Online Konsultacje Z praktykiem
 • Ekonomia menedżerska
8h 8h 4h
 • Rachunkowość zarządcza
8h 4h 4h
 • Analiza i modelowanie danych
8h 4h 4h
 • Zarządzanie
8h 4h 4h 12h
 • Odpowiedzialność członków zarządu
4h 8h 4h
 • Marketing
8h 8h 4h
 • Negocjacje
16h 4h 6h
BLOK II

STRATEGIC AND TACTIC MANAGEMENT
 

  Stacjonarnie Online Konsultacje Z praktykiem
 • Zarządzanie strategiczne
20h 4h 6h 12h
 • Modele biznesowe i innowacje
8h 4h 4h
 • Strategie zarządzania zasobami ludzkimi
8h 4h 4h
 • Supply chain management
8h 4h 4h
 • Symulacyjna gra decyzyjna
12h
BLOK III

ACTIONABLE LEADERSHIP
 

  Stacjonarnie Online Konsultacje Z praktykiem
 • Leadership
16h 4h 16h
 • Zarządzanie zmianą
16h 8h 8h
 • Transformacja cyfrowa organizacji
8h 8h 8h 12h

 

BLOK IV

PROJEKT KOŃCOWY
 

  Stacjonarnie Online Konsultacje
 • Projekt doradczy
16h 8h
 • Analiza finansowa projektów doradczych
8h 4h 4h
 • Konsultacje projektów doradczych
8h 40h

 

Terminy zajęć

 

Rok Zajęcia stacjonarne
Zajęcia online
Spotkania z praktykami
2022 21-22-23.04
19-21.05
23-25.06
6-8.10
17-19.11
28-29.04
12-13.05
2-3.06
20-21.10
24-25.11
16-17.12
19-20.01
11.06
24.09
03.12
2023 12-14.01
2-4.03
22-24.06
22-24.09
20.10. (Obrony)
22-26.01
9-10.02
9-10.03
30-31.03
13-14.04
11-12.05
18-19.05
15-16.06
18.02
25.02
25.03
29.04
27.05
1-2.06
30.09

Harmonogram godzin

 

  Ilość godzin
Termin Stacjonarnie Online Z praktykiem Razem
Kwiecień’22 24 4 28
Maj’22 24 8 32
Czerwiec’22 24 4 4 32
  Przerwa letnia
Wrzesień’22 8 8 16
Październik’22 24 4 28
Listopad’22 24 4 8 36
Grudzień’22 16 8 24
Styczeń’23 24 4 8 36
Luty’23 12 8 20
Marzec’23 24 8 32
Kwiecień’23 16 8 24
Maj’23 16 8 24
Czerwiec’23 24 8 8 40
  Przerwa letnia
Wrzesień’23 16 8 8 32
Październik’23 – obrony

Szczegóły programu

• Zarządzanie sobą i zespołem oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje
 1. Różnorodność – co to takiego, do czego służy, różnorodność w zespole
 2. Model FRIS
  • Mój styl myślenia – moje mocne strony z niego wynikające i „długie ogony”
  • Mój styl działania i mój sposób współpracy
  • Proces FRIS i moje miejsce w procesie
  • Zespół z punktu widzenia metodologii FRIS
  • Komunikacja pomiędzy różnymi stylami myślenia
 3. Neuronauka – budowa i funkcjonowanie mózgu
  • Co decyduje o naszych reakcjach
  • Mechanizmy podejmowania decyzji
  • Co to nawyk i jak nim zarządzać
  • Emocje – mechanizmy działania
 4. Jak świadomie zarządzać sobą nie tylko w czasie studiowania i pracy
  • Na poziomie fizjologicznym
  • Na poziomie umysłu
 5. Przekonania – i jak je odkryć
  • Piramida poziomów logicznych Diltsa
  • Jak je używać aby wprowadzić zmianę w życiu
 6. Zmiana – jak ją wprowadzić w życiu wbrew swoim nawykom i oporu otoczenia
• Ekonomia menedżerska
 1.  Analiza rynku – rodzaje dóbr, popyt, podaż, determinanty popytu i podaży, równowaga rynkowa
 2. Teoria wyboru konsumenta- analiza zachowania konsumenta, kryteria optymalnych wyborów
  konsumenta
 3. Teoria producenta – funkcja produkcji, teoria kosztów i zysku, zasada maksymalizacji zysku.
  Zachowania konsumenta i producenta w różnych modelach rynku – konkurencja doskonała,
  monopol, oligopol, konkurencja monopolistyczna
 4. Rachunki narodowe – pomiar i determinanty wielkości makroekonomicznych, interpretacja z
  punktu widzenia menedżera
 5. Problemy makroekonomiczne- inflacja, bezrobocie, cykl koniunkturalny, kurs walutowy. Polityka
  gospodarcza
• Rachunkowość zarządcza
 1. Istota i znaczenie rachunkowości w organizacji.
  • Podstawowe zasady rachunkowości.
  • Istota i zakres rachunkowości finansowej i obowiązki w zakresie sprawozdawczości.
  • Budowa systemu rachunkowości z uwzględnieniem polityki rachunkowości.
 2. Podstawowe sprawozdania finansowe i ich zawartość informacyjna: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach środków pieniężnych.
 3. Zasady ujmowania i wyceny bilansowej aktywów trwałych i obrotowych oraz zobowiązań i rezerw
 4. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy i kalkulacyjny
 5. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej.
  • Koszty pośrednie i problematyka ich alokacji.
  • Rachunek kosztów dla zarządzania
• Finanse przedsiębiorstw
 1. Wstęp do zarządzania finansami przedsiębiorstw (koncepcja kreacji wartości na rzecz akcjonariuszy,
  sposoby
  realizacji, struktura i zadania departamentu finansowego, problem agencji, przedsiębiorstwo a rynek
  kapitałowy)
 2. Koncepcja wartość pieniądza w czasie jako podstawa decyzji finansowych (rachunek rent, efektywna stopa
  procentowa, wycena podstawowych instrumentów finansowych – ćwiczenia)
 3. Elementy zarządzania wartością firmy (ocena strategii działania ze względu na kryteria maksymalizacji
  wartości, koncepcja FCFF oraz EVA w wycenie i monitorowaniu procesu wzrostu wartości dla akcjonariuszy
  – analiza przypadku).
 4. Teoria struktury i kosztu kapitału w zarządzaniu finansami firmy (oczekiwana stopa zwrotu a ryzyko, ryzyko
  systematyczne i specyficzne, założenia modelu CAPM, alternatywne podejścia do szacowania kosztu
  kapitału własnego, tarcza podatkowa wyznaczanie kosztu kapitału obcego – leasing, kredyt, koncepcja
  WACC oraz tradycyjne podejście do struktury kapitału firmy)
 5. Ocena długoterminowych decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw (koncepcja NPV, IRR, PP, zasady
  kalkulacji przepływów przyrostowych na użytek oceny inwestycji, ocena projektów racjonalizatorskich oraz
  rozwojowych – ćwiczenia, analiza przypadku)
 6. Zarządzanie kapitałem obrotowym i płynnością (polityki kształtowania kapitału obrotowego, zarządzanie
• Analiza i modelowanie danych
 1. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa – istota i cele zarządzania finansami
 2. Zawartość informacyjna sprawozdania finansowego:
  • bilans,
  • rachunek zysków i start
  • rachunek przepływów
 3. Analiza finansowa sprawozdań finansowych:
  • analiza rentowności,
  • analiza płynności,
  • analiza zadłużenia,
  • analiza sprawności działania
 4. Wstęp do oceny i modelowania projektów inwestycyjnych: zakres oceny projektu (analiza opłacalności,
  analiza wykonalności, analiza ryzyka). Kryteria oceny projektu: BEP, PP, NPV, IRR
• Zarządzanie
 1. Wprowadzenie – (mega)trendy, które kształtują świat zarządzania – omówienie. Trendy w zarządzaniu, a studia MBA. Wpływ technologii na współczesne zarządzanie (dane, „AI”, voice, platformy, sharing economy, crowdfunding, robotyzacja, pokolenie „Z” / „i-Gen” i inne).
 2. Ćwiczenie – „trend hacking” – jak mega-trendy mogą wpłynąć na mój biznes? Action-plan.
 3. Klasyczne koncepcje zarządzania. Teoria organizacji – organizacja i jej otoczenie. Struktury, funkcje zarządzania, przegląd klasycznych koncepcji zarządzania. Klasyka, a współczesne zarządzanie. Kultura organizacyjna firmy.
 4. Inspiracyjne strategie – czego możemy nauczyć się od najlepszych?
 5. Koncepcja modelu biznesowego. Czym jest model biznesowy? Innowacje modelu biznesowego, innowacje strategii. Model biznesowy – warsztat.
 6. Warsztaty: Usprawnianie i/lub dokonywanie innowacji modelu biznesowego i wzajemne konsultacje biznesowe połączone z networkingiem uczestników programu.
 7. Nowoczesne koncepcje zarządzania –– od zwinności do turkusowej organizacji;
• Marketing
 1. Istota marketingu
  • Istota i rodzaje planów marketingowych.
  • Struktura planu marketingowego.
  • Procedury przygotowania planu marketingowego.
  • Analiza otoczenia na potrzeby strategii marketingowej.
 2. Zachowania nabywców, Marketing doświadczeń
 3. Segmentacja, dobór rynku docelowego i pozycjonowanie
 4. Produkt jako element marketingu.
  • Polityka produktu w marketingu.
  • Cykl życia produktu.
  • Zarządzanie marką.
  • Decyzje związane z marką.
• Negocjacje
 1. 7 kluczy do sukcesu w negocjacjach oraz budowanie relacji partnerskich z klientami. Jak definiować i
  pokazywać Sukces w negocjacjach: od Interesów do twardych wskaźników finansowych
 2. 5 elementów procesu przygotowania negocjacji i jego wpływ zarówno na wynik jak i sposób i
  prowadzenia negocjacji:
 3. Interesy. Określanie interesów wewnątrz organizacyjnych oraz z partnerami zewnętrznymi:
 4. Budowanie alternatyw i BATNA
 5. Kwestie negocjacyjne, czyli o czym i jak rozmawiać?
 6. Kryteria negocjacyjne – argumenty – i ich odpowiedni dobór, czyli jak formułować niepodważalną
  argumentację. FRAMING oraz Zarządzanie oczekiwaniami w negocjacjach.
 7. Jak nie oddawać pola za darmo, czyli obrona marży i wartości dla naszej firmy
 8. Propozycje – rodzaje i sposób składania oferty wstępnej
 9. Techniki targowania się i prawidłowego ustępowania w negocjacjach.
 10. Budowanie relacji w biznesie
• Zarządzanie strategiczne
 1. Zarządzanie strategiczne – wprowadzenie
  • Logika przedmiotu
  • Co, gdzie można znaleźć? – przegląd literatury
  • Definicje strategii – wprowadzenie podstawowych pojęć
  • Przedstawienie uwarunkowań formułowania i wdrażania strategii (struktura organizacyjna)
 2. Logika analiz strategicznych
 3. Analiza otoczenia organizacji
  • Analiza makrootoczenia
  • Budowa scenariuszy
  • Analiza branży i sektora
  • Analiza map grup strategicznych
  • Analiza interesariuszy
 4. Analiza organizacji
  • Typowe obszary analizy
  • Analiza łańcucha wartości
  • Analiza konfiguracji
  • Analiza zasobów
  • Analiza TOWS/SWOT
 5. Formułowanie strategii
• Modele biznesowe i innowacje

Celem przedmiotu jest przeprowadzenie słuchaczy przez cały proces budowania przewagi konkurencyjnej
w oparciu o innowacje a w jego efekcie zwiększanie wartości firmy.

 1. W oparciu o aktualne trendy technologiczne i realne przykłady uczestnicy poznają:
  • najciekawsze strategie
  • nieoczywiste konsekwencje zbierania dużych ilości danych
  • analizy zachowania klientów
  • budowanie profili
  • implementacje machine learning.
 2. Przedstawione zostaną również warunki konieczne do tego aby firma mogła uniknąć ryzyka
  związanego z wdrażaniem nowych technologii oraz w pełni wykorzystać potencjał innowacji.
 3. Pod koniec zajęć uczestnicy będą w stanie krytycznie analizować trendy, kreatywnie usprawniać
  istniejące firmy czy budować nowe podmioty wykorzystujące poznane modele biznesowe. Co
  ważniejsze będą też w stanie zbudować opcje strategiczne na przyszłość przewidując konsekwencje
 4. Zajęcia mają charakter interaktywnych warsztatów z dużą liczbą praktycznych przykładów z rynków
• Supply chain management
 1. Analiza strategiczna w łańcuchu dostaw
 2. Koncepcje i strategie wykorzystywane w zarządzaniu łańcuchem dostaw,
 3. Strategie łańcuchów dostaw zorientowanych na klienta
 4. Strategie łańcuchów w dostaw przedsiębiorstw produkcyjnych
 5. Strategie łańcuchów dostaw przedsiębiorstw handlowych
 6. Strategie globalnych łańcuchów dostaw ( np. Offshoring)
 7. Strategie zorientowane na czas, strategie dodawania wartości, zwiększania
  produktywności aktywów
 8. Benchmarking i ocena łańcuchów dostaw
 9. Najlepsze praktyki strategiczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw w Polsce – Studia
  przypadków (Wdrożenie Flow Logistics; Koncepcja Six Sigma w zarządzaniu przepływami
  materiałowymi; Zwiększenie efektywności procesów logistycznych)
 10. Strategie zarządzania łańcuchem dostaw, Modele GSCF i SCOR
• Symulacyjna gra decyzyjna

Symulacja w postaci gry menedżerskiej, która łączy teorię i praktykę z zakresu zarządzania
biznesem. Gracze pracują w zespołach, których zadaniem jest wcielić się w rolę kierownictwa
przedsiębiorstwa. Symulacja oparta jest o realistyczny model zarządzania firmą, dzięki czemu
uczestnicy gry zyskują szereg korzyści, w tym:

 • Możliwość szybkiego zastosowania wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem
 •  Możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w środowisku wolnym od ryzyka
 • Skuteczne utrwalenie doświadczenia zdobytego w praktyce

Gra symulacyjna TOPSIM to interaktywny system edukacyjny zaprojektowany w myśl zasady,
że najlepszą nauką teorii zarządzania biznesowego jest praktyka. Gra umożliwia uczestnikom
m.in.:

 • Naukę podejmowania lepszych decyzji w zakresie zarządzania
 • Nabycie umiejętności oceny wpływu podejmowanych decyzji na daną sytuację
 • Nabycie umiejętności dostrzegania połączeń pomiędzy poszczególnymi obszarami
  decyzyjnymi
• Zarządzanie zmianą

WPROWADZENIE

 1. Odczucia i emocje towarzyszące zmianom
 2. Geneza zmian organizacyjnych
 3. Rodzaje zmian organizacyjnych

ORGANIZACJA W ZMIANIE

 1. Fazy zmian organizacyjnych, ich wpływ na efektywność.
 2. Psychologiczne aspekty zmiany
 3. Źródła oporu i techniki osłabiania oporu wobec zmian

EFEKTYWNE WDROŻENIE ZMIANY

 1. Prawa perswazji i techniki wpływu
 2. Analiza uczestników planowanej zmiany i niwelowanie oporu w zmianie
 3. Efektywne wdrożenie zmiany – model J.Kottera
 4. Informacja i komunikacja w procesie zmiany
• Leadership
 1. Kim jestem jako lider?
  • Co jest dla mnie ważne? Jaki jest mój liderski ‘stake’?
  • Jak jestem odbierany? Jaki jest mój liderski brand?
 2. Kluczowe kompetencje:
  • Myślenie systemowe
  • Umiejętności mobilizacyjne i komunikacyjne
  • Diagnoza liderskich wyzwań
  • Improwizacja w działaniach liderskich
 3. Liderski Storytelling i praca na emocjach.
• Transformacja cyfrowa organizacji
 • Część I: Ekonomia dla menedżera – rynki dóbr i usług
 • Część II: Ekonomia dla menedżera – makroekonomia i polityka gospodarcza
 • Celem jest zrozumienie bieżących mechanizmów rządzących na poszczególnych rynkach i
  umiejętnościami wskazywania przewag konkurencyjnych.
 • Długofalowe trendy w światowej gospodarce i co z tego wynika dla poszczególnych branż,
  zawodów, krajów i regionów
 • Interpretowanie podstawowych wskaźników ekonomicznych, tak aby ocenić wpływ
  zmiennych makroekonomicznych na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw i gospodarstw
  domowych.
• Projekt doradczy

Celem przedmiotu jest przygotowanie uczestników do napisania i obrony projektu doradczego
będącego jednocześnie sprawdzeniem wiedzy pozyskanej podczas trwania studiów MBA.
Projekt doradczy zawiera: jasno sformułowany temat pracy wraz z uzasadnieniem potrzeby
jego podjęcia, wskazaniem złożoności problemu, a także zastosowanej metodyki oraz
rekomendacji:

 1. Szczegółowy opis badanego problemu(ów) menedżerskiego oraz diagnoza wybranych
  obszarów, kluczowych ze względu na cel (cele) pracy.
 2. Uzasadnienie wybranych i zastosowanych metod, metodyk, analiz i technik badawczych.
 3. Część analityczna
 4. Część syntetyczna analiz
 5. Projektowane rozwiązania rekomendowane przez zespół.
 6. Analiza kosztowo-finansowa proponowanego rozwiązania (lub jego wariantów).
 7. Harmonogram wdrożenia.
 8. Podsumowanie.
• Analiza finansowa projektów
 1. Wstęp do analizy finansowej projektów doradczych:
  • Specyfika różnych typów projektów inwestycyjnych
  • Zakres analizy finansowej projektów inwestycyjnych
 2. Analiza wykonalności finansowej projektów:
  • Struktura modelu do weryfikacji finansowej wykonalności
  • Zakres informacyjny poszczególnych elementów sprawozdania finansowego
  • Zależności pomiędzy poszczególnymi zestawieniami finansowymi
  • Badanie finansowej wykonalności
 3. Analiza finansowej racjonalności projektów inwestycyjnych:
  • Definicja finansowej opłacalności
  • Przegląd metod stosowanych w ocenie opłacalności
  • Zasady korzystania z metod dyskontowych w ocenie finansowej opłacalności
   projektów inwestycyjnych
 4. Analiza ryzyka projektów inwestycyjnych:
  • Identyfikacja zmiennych krytycznych projektu inwestycyjnego
  • Analiza wrażliwości
  • Analiza scenariuszowa1 h2 h1 h1 h6
 5. Architektura modeli wykorzystywanych w projektach doradczych:
  • Studium przypadku-projekt dla istniejącej firmy –projekt „mały”
  • Studium przypadku -biznesplan dla istniejącej firmy –projekt całościowy lub „duży” projekt inwestycyjny
  • Studium przypadku -biznesplan założycielski
  • Konsultacje projektów doradczych

Wykładowcy

Dr Kaja Prystupa-Rządca - Zarządzanie -

 • Adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego (ALK)
  Mentor w Koźmiński Business Hub oraz specjalista ds. transformacji
  cyfrowej w Dual.ac.
 • W ALK prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania, innowacyjnych technik
  badawczych a także współpracy w wirtualnym środowisku.
 • Specjalizuje się w tematyce zarządzania w środowisku wirtualnym.
  Wspiera menedżerów i ich zespoły w rozwoju komunikacji wirtualnej oraz
  inspiruje do zmian na poziomie organizacyjnym. Dzieli się metodami jak
  pracować aby się nie wypalić.
 • Prowadzi zajęcia na studiach MBA w Koźmiński Executive Business
  School Akademii Leona Koźmińskiego.
 • Jest prelegentką TEDx oraz członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych
  Mówców.
 • Publikuje i komentuje dla Newsweek, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza,
  Personel i Zarządzanie, HR.news, Zwierciadło, Radio Zet, Radio TOK FM,
  Holistic News.

Dr Jacek Tomkiewicz - Ekonomia menedżerska -

 • Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prof. ALK. Absolwent dwóch fakultetów
  (Ekonomia oraz Finanse i Bankowość) na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od
  2001 roku pracownik naukowy w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALK).
  W ALK pracuje w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER
  początkowo na stanowisku asystenta, od grudnia 2005 adiunkta, obecnie profesora, od
  lipca 2008 pełni obowiązki Dyrektora ds. Naukowych.
 • Prowadzi prace naukowe oraz zajęcia z takich przedmiotów jak: Makroekonomia,
  Mikroekonomia, Polityka gospodarcza, Ekonomia menedżerska, Finanse publiczne,
  Ekonomia sektora publicznego.
 • W latach 2002-2003 pełnił funkcję Doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra
  Finansów, odpowiedzialny za reformy strukturalne w ramach systemu finansów
  publicznych.
 • Przebywał kilkakrotnie jako tzw. „visiting scholar” w instytucjach zagranicznych, w tym
  m.in. na Stanford University, Columbia University, Harvard University w USA czy OECD
  w Paryżu, jest profesorem wizytującym w kilku europejskich uczelniach.
 • W latach 2009-2010 wykładowca w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej
  (EIPA), Europejskim Centrum Zarządzania Finansami Publicznymi
 • Autor publikacji z dziedziny makroekonomii i finansów publicznych.

Dr Iwona Cieślak - Rachunkowość zarządcza -

 • doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
 • Członek Zarządu Kozminski Business Hub.
 • Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny”.
 • Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości.
 • Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec.
 • Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa
  dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości
  finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i
  wiarygodność sprawozdań finansowych.
 • Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej.
 • Certyfikowany menadżer zarządzania ryzykiem.
 • Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia
  objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego.

prof. Paweł Mielcarz - Finanse przedsiębiorstw -

 • Jest konsultantem DCF Consulting Sp. z o.o. oraz pracownikiem naukowo –
  dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • W pracy zawodowej pełni m.in. funkcję Koordynatora Merytorycznego studiów
  MBA dla Finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych ALK
 • Jako konsultant DCF Consulting Sp. z o.o. brał udział w kilkudziesięciu
  projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów
  inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych
  oraz projektowania systemów controllingu
 • Opracowywał również ekspertyzy w procesie postępowań sądowych,
  arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • W karierze zawodowej prof. Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad
  nadzorczych spółek kapitałowych.
 • W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością
  przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub
  współautorem kilkudziesięciu artykułów oraz referatów naukowych, a także
  książki „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości
  przedsiębiorstw”.

Maciej Madziński - Zarządzanie -

 • Praktyk współpracujący zarówno ze środowiskiem biznesowym jak i
  naukowym. Pasjonat realizacji zmian organizacyjnych, zarządzania
  projektami, szczególnie tzw. „zwinnego” oraz zarządzania sobą w czasie.
 • Specjalizuje się w programach z obszarów:
 • Zarządzania projektami, w tym strategicznego zarządzania
  projektami;
 • Zarządzania procesami, w tym relacji pomiędzy projektami, a
  procesami;
 • Negocjacji, w tym strategiczne negocjacje związane z realizacją
  projektów;
 • Zarządzania sobą w czasie / efektywności osobistej.
 • W swojej dotychczasowej karierze wykładowcy, doradcy oraz trenera
  wspierał zarówno instytucje państwowe jak i wiele firm prywatnych – szkolił
  lub doradzał między innymi w: Najwyższej Izbie Kontroli, Poczcie Polskiej,
  Stock Polska, Janssen-Cilag Polska, Lasach Państwowych, Kongsberg
  Automotive, MyGiftDna.pl, PESA Bydgoszcz, Teltech, PCG Academia.

mec. Monika Drab-Grotowska - Odpowiedzialność członków zarządu -

 • W 2019 r. została ekspertką BCC ds. odpowiedzialności prawnej członka
  zarządu oraz prawa spółek kapitałowych.
 • Specjalizuje się w doradztwie i ochronie prawnej członków zarządów w
  zakresie ich odpowiedzialności cywilnej, karnej i finansowej. W
  szczególności za: decyzje biznesowe, działanie na szkodę spółki, długi i
  zobowiązania spółki czy niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości w
  odpowiednim terminie.
 • Szkoli członków zarządów jak mogą korzystnie i bezpiecznie zatrudnić się
  w zarządzie, jak zabezpieczyć prywatny majątek przed, w trakcie i po
  zakończeniu kadencji w zarządzie.
 • Około 80 dni w roku spędza z kadrą menedżerską i zarządzającą, dzieląc
  się praktyczną wiedzą biznesową i prawną, w ramach Akademii
  Stosowania Prawa, którą założyła w 1999 roku.
 • Utworzyła platformę szkoleń VOD dla członków zarządu
  www.prawodlazarzadu.pl

dr Jolanta Tkaczyk - Marketing -

 • Pracownik naukowy ALK, adiunkt w Katedrze Marketingu
 • Specjalistka w zakresie szkoleń z marketingu, analiz rynkowych, reklamy,
  technik sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania marką i zachowań
  konsumenckich, konsumenta online.
 • Autorka ponad 50 artykułów, opracowań, monografii publikowanych w
  renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych
 • Autorka internetowego serwisu edukacyjnego na temat marketingu
  (www.rynkologia.pl) oraz komunikacji nieformalnej
  (www.komunikacjanieformalna.pl)
 • Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Marketingowe oraz
  Zarządzanie w sektorach mody.
 • Prowadzi zajecia dotyczące Członek Stowarzyszenia ACR (Association for
  Consumer Research), EMAC (European Marketing Academy) oraz AAA
  (American Advertising Association) jak również Polskiego Naukowego
  Towarzystwa Marketingu.

Nikolay Kirov - Negocjacje -

 • Praktyk z zapleczem naukowym. Od 1996 r. wykładowca, doradca, mówca
  inspiracyjny, trener
 • Certyfikowany w narzędziach diagnostycznych: FRIS, MPA, MTQ48, Reiss
  Motivation Profile; Instruktor Calligraphy Health System – Calligraphy Yoga
  – odmiana QiGong oraz ZEN Coaching praktyk.
 • Od 22 lat ponad 70 000 osób brało udział w jego wykładach, szkoleniach i
  sesjach strategicznych podczas realizacji Programów Rozwojowych dla
  Korporacji i Przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master
  of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA
  FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla kadry Medycznej a także na
  międzynarodowym programie Executive MBA realizowanym w języku
  rosyjskim na Białorusi. Wykładowca „Kozminski AMP – Advanced
  Management Program” – realizacja Warszawa – Barcelona, na którym
  prowadził zajęcia w EADA Business School.
 • Twórca „Akademii Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w
  Biznesie” oraz studiów podyplomowych „Strategiczne Zarządzanie
  Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży” – kirov.pl Współtwórca programu „Life &
  Business Energy Management” – LifeEnergy.pl

prof. dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič - Zarządzanie strategiczne -

 • Adiunkt w Katedrze Strategii ALK, wykładowca na studiach
  podyplomowych i doktoranckich, oraz na uczelniach zagranicznych we
  Francji (ESCCA), Austrii (MCI Innsbruck) i Słowenii (University of
  Ljubljana).
 • Konsultant w obszarze doradztwa strategicznego (strategie wzrostu i
  wdrożenia zrównoważonej karty wyników), m.in. dla klientów z branży
  chemicznej i energetycznej (PGNiG/PGE, Degussa, Grupa AZOTY/
  Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Górnośląskie Przedsiębiorstwo
  Wodociągów), czy organizacji non-profit (Muzeum Łazienki Królewskie).
 • Współzałożycielka IRRM, słoweńskiego Instytutu Badań i Rozwoju w
  Zarządzaniu.
 • Od 2017 roku prowadzi projekty doradcze na studiach Koźmiński MBA. Jej
  zainteresowania badawcze obejmują problematykę strategii i procesu
  internacjonalizacji firm z gospodarek wschodzących, procesów
  podejmowania decyzji oraz roli dystansu w ekspansji zagranicznej.
  Kierownik grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum
  Nauki oraz uczestnik w międzynarodowym grancie koordynowanym przez
  China Europe International Business School. Autorka kilkudziesięciu
  publikacji z obszaru strategii i zarządzania międzynarodowego, w tym

Dr Andrzej Kuśmierz - Modele biznesowe i innowacje -

 • Wykładowca w Katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego, dyrektor
  Centrum Zarządzania w Sektorze Zdrowia. Absolwent programu Top500
  Innovators w Uniwersytecie Stanforda oraz Leadership Academy for
  Poland. Współzałożyciel i autor programu Warszawskiego Akceleratora
  Technologicznego WAW.ac. Założyciel i CEO Idea2Business (PreSeed)
  oraz TTRQ.pl – platformy dla inwestorów prywatnych.
 • Mentor i coach w konkursie dla start up’ów Intel Global Challenge, Citi
  Mobile Challenge, WARP by hub:Raum oraz w Challenge Up.
 • Od 2000 roku prowadzi wykłady, warsztaty oraz doradztwo z obszarów
  przywództwa, strategii oraz e-biznesu. Doradza przedsiębiorstwom z
  branży IT, telekomunikacyjnej i medycznej. Autor studiów przypadku oraz
  publikacji naukowych z zakresu strategii, przywództwa i zarządzania
  zmianą.
 • Promotor i recenzent ponad 100 projektów doradczych (związanych ze
  start up’ami, restrukturyzacją, wdrażaniem strategii) prowadzonych w
  ramach programów Executive MBA i Kozminski MBA.
 • Wspiera innowacje współpracując z funduszami i z naukowcami, którzy
  chcą zmienić swoje idee w biznes. W tym procesie wykorzystuje autorską
  metodykę Idea2Business©.

prof. Sebastian Jarzębowski - Supplain Chain -

 • Dyrektor Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) w
  Polsce.
 • Dyrektor ds. Naukowych Logistics & Procurement Center ALK.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w
  języku polskim i angielskim z zakresu technologii informacyjnych w
  logistyce, modelowania procesów biznesowych oraz zarządzania
  łańcuchami dostaw.
 • Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na efektywności
  gospodarowania przedsiębiorstw, zarządzaniu łańcuchami dostaw oraz
  logistyce.
 • Autor kilkudziesięciu publikacji w tym zagranicznych.
 • Wielokrotne staże zagraniczne na Uniwersytetach w Bonn, Hamburgu,
  Halle, Visiting Professor w Fisher College of Business, Ohio State
  University, USA oraz na Uniwersytecie w Bonn. Stypendysta Deutscher
  Akademischer Austauschdienst (DAAD), Fundacji Schaumanna i innych.
 • Koordynator krajowych i międzynarodowych projektów z zakresu logistyki

Dr Marcin Wardaszko - Symulacyjna gra decyzyjna -

 • Kierownik Centrum Gier Symulacyjnych i Grywalizacji przy Akademii
  Leona Koźmińskiego oraz Kierownik BiR w DaftMobile Sp. z o.o.
 • Od 2003 roku trener i twórca symulacyjnych gier decyzyjnych i systemów
  grywalizacyjnych dla edukacji i konsultingu.
 • Autor kilkudziesięciu publikacji na temat uczenia przy pomocy gier oraz
  projektowania i tworzenia poważnych gier.
 • Twórca gier symulacyjnych.
 • Honorowy członek Association for Business Simulation and Experiential
  Learning oraz członek zarządu wykonawczego International Simulation
  and Gaming Association.
 • Aktywnie wdraża i wykorzystuje gry i symulacje w nauczaniu, badaniach
  naukowych i doradztwie biznesowym. Aktywnie promuje interaktywne from
  nauczania i rozwiązania problemów. Autor wielu publikacji naukowych i
  popularno- naukowych. Wielki fan gier i grywalizacji, uważa że gry i
  grywalizacja zmienia i będzie zmieniać świat w jakim żyjemy i pracujemy.

dr Dorota Szkodny-Ciołek - Leadership -

 • Doktor socjologii, akredytowany przez International Coach Federation and
  the Coaching Training Institute (USA) coach w zakresie szkoleń z zakresu
  umiejętności przywódczych.
 • Od 20 lat wykłada w programach Executive MBA i szkoli w dziedzinie
  kompetencji przywódczych. W dużej mierze bazuje na paradygmacie
  Adaptive Leadership i myśleniu systemowym. Skupia się na
  kompetencjach niezbędnych do diagnozowania liderskiego wyzwania. W
  pracy nad adaptacją i mobilizowaniem wykorzystuje umiejętności
  coachingowe, które są niezastąpione, aby poznać indywidualne
  motywacje i źródła oporu.
 • Ostatnio pochłania ją temat psychicznej rezyliencji i takiej pracy liderskiej,
  aby zarówno lider jak i system, w którym funkcjonują, nie tylko mogli
  survive, ale i thrive .
 • Dorota jest doktorem Socjologii Temple University w USA. Kształciła się
  również m.in. na Wharton School, Harvard Kennedy School of
  Government, Columbia University, Center for Right Relationships,
  American Management Association i American Society for Training
  Development.

Paweł Dudek - Zarządzanie zmianą -

 • Od marca 2020 Organizational Change Manager w jednej z największych
  firm farmaceutycznych na świecie. W latach 2018 – 2020 EMEA Account
  Executive
  w Serbii, odpowiedzialny za rozwój biznesu grupy spółek z obszaru
  blockchain
  i kryptowalut.
 • W latach 2016 – 2018 członek zarządu EDC Expert Direct Communication
  Sp. z o.o., największej w regionie Europy Środkowej firmy zapewniającej
  pełną obsługę mailingów transakcyjnych, promocyjnych oraz komunikacji
  multikanałowej. W latach 2013 – 2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu
  WARS S.A., przygotowując spółkę do świadczenia usług w pociągach
  klasy EIP Premium „Pendolino”. W latach 2008-2011 był General
  Managerem odpowiedzialnym za wprowadzenie na rynek w Polsce,
  Czechach, na Węgrzech i Słowacji brytyjskiej kancelarii prawnej Bird &
  Bird, wg. rankingu dziennika „Rzeczpospolita” w 2016 roku – 10 wśród
  200 największych firm prawniczych w Polsce.
 • Od 2016 prowadzi zajęcia w języku angielskim dla studentów MBA w
  Uniwersytecie Warszawskim, a od 2018 w Akademii Leona Koźmińskiego.
 • Aktywnie wspiera liczne Stowarzyszenia takie jak Harvard Club of Poland

Dr Paweł Wnuczak - Analiza finansowa projektów doradczych -

 • Pracownik naukowo-dydaktycznym Katedry Finansów. Kierownik
  merytoryczny finansowych studiów podyplomowych
 • W pracy zawodowej pełnił m.in. funkcję analityka finansowego, kontrolera
  finansowego, menadżera projektów doradczych oraz eksperta ds.
  finansowych w firmie consultingowej.
 • Przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu
  wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, opracowania
  systemu controllingu, analizy finansowej oraz przygotowania dokumentacji
  aplikacyjnej dla podmiotów ubiegających się o środki z UE.
 • W pracy naukowej zajmuje się szeroko rozumianymi finansami
  przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem systemów
  controllingu. Prowadzi zajęcia z zakres analizy finansowej, budżetowania,
  controllingu, wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz
  opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie z środków UE
  na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w ALK, na
  Uniwersytecie Warszawskim, Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża
  Jana Pawła II oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania.

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek - Transformacja cyfrowa organizacji -

 • Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. W okresie 2012 – 2020 pełnił
  funkcję Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą odpowiadając za
  całościową strategię umiędzynarodowienia, akredytacje międzynarodowe
  oraz marketing uczelni.
 • Od 2005 roku pracuje w Katedrze Marketingu – najpierw jako starszy
  asystent, następnie adiunkt, profesor nadzwyczajny, a od maja 2020 roku
  jako profesor tytularny. W 2017 roku ukończył program rozwojowy w IESE
  Business School
  w Barcelonie.
 • Koordynuje szereg programów studiów związanych z szeroko rozumianą
  cyfryzacją: Koźmiński MBA Digital, Marketing Internetowy, Handel
  Elektroniczny, Cyfrowa Transformacja Biznesu oraz Menedżer Przemysłu
  4.0. W 2014 roku stworzył dwa programy studiów magisterskich –
  Zarządzanie w Wirtualnym Środowisku oraz Master in Management (in
  Virtual Environments), który został przekształcony w Master in Digital
  Marketing. Od 2019 roku wprowadził do programu studiów z Zarządzania
  autorski przedmiot „Cyfrowa transformacja”.
 • Był profesorem wizytującym m.in. w: ESCP Europe, SKEMA Business
  School

Konrad Zach - Transformacja cyfrowa organizacji -

 • Koordynator merytoryczny studiów „Handel elektroniczny”
 • Ekspert eCommerce z ponad 15-letnim doświadczeniem w projektowaniu,
  implementacji i rozwoju strategii eCommerce oraz digital marketing
 • Odpowiadał za budowę oraz rozwój internetowej sprzedaży B2C, B2B i
  marketplace we wiodących firmach handlowych, produkcyjnych i
  usługowych działających na rynku polskim, CEE oraz w Azji m.in. FK
  Olesiejuk, Świat Książki, ABC Data S.A. czy OEX. Od 2017 roku, w
  ramach zarządzanych przez siebie firm thinkHUB oraz ECOMINO Sp. z
  o.o., realizował projekty doradcze i szkoleniowe m.in. dla Santander
  Consumer Bank S.A., Ramirent S.A., Grohe Polska, Hamelin Polska,
  TaniaKsiazka.pl i wielu innych.
 • Obecnie, poza działalnością biznesową związaną z rynkiem digital, dzieli
  się swoją wiedzą i doświadczeniami jako wykładowca przedmiotów
  branżowych z zakresu e-commerce na Akademii Leona Koźmińskiego;
  mentor akceleratorów inwestycyjnych; prelegent kluczowych konferencji
  oraz twórca popularnego eventu eCommerce

Michał Kreczmar - Transformacja cyfrowa organizacji -

 • Od 2018 wykładowca na studiach podyplomowych ALK Transformacja
  Cyfrowa
 • Dyrektor w zespole ds. transformacji cyfrowej, PwC Polska. Odpowiada
  m.in. za dobór narzędzi cyfrowej transformacji oraz adaptację
  międzynarodowych rozwiązań dla klientów w Polsce i w regionie.
 • Od około 25 lat w e-branży. Był redaktorem naczelnym pierwszego
  polskiego czasopisma o internecie. Zasiadał w radzie nadzorczej IAB
  Polska i kierował działem internetowym wydawnictwa IDG Poland.
 • Analizuje zachowania konsumentów i trendy rynkowe, które je kształtują.
  Od tworzenia skutecznej strategii komunikacji i sprzedaży, przez
  budowanie doświadczeń i zaufania, aż po zdobywanie i utrzymanie
  lojalności klientów.
 • Związany z koncernami mediowymi, przemysłem reklamowym i ecommerce
  w Polsce. Był dyrektorem ds. e-commerce m.in. w Dentsu
  Aegis Network/Hypermedia czy iProspect, gdzie skupiał się na marketingu
  bezpośrednim, performance media i programmatic. Realizował projekty
  dla firm z branż FMCG, sieci detalicznych, producentów przemysłowych
  czy elektroniki użytkowej jak również sektora finansowego, oil & gas i

BUSINESS SCHOOL IMPACT

ALK znalazła się w pierwszej
edycji Positive Impact Rating
(PIR) jako jedna z 30 uczelni
biznesowych na świecie i
jedyna z Polski.

ALK jedyną polską uczelnią
w rankingu 50 szkół wyższych
z 17 krajów.

ONLINE LEARNING

BEZPIECZEŃSTWO

DOŚWIADCZONA KADRA GWARANTUJĄCA WYSOKĄ JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

INSPIRUJEMY
MENEDŻERÓW

Misją Kozminski Executive MBA jest zmiana. Zmiana postrzegania rzeczywistości biznesowej przez menedżerów, którzy z nami kształtują i doskonalą swoje kompetencje.
Jesteśmy partnerem w Waszym rozwoju i ewolucji Waszych przedsiębiorstw. Zapraszamy do wyjątkowej społeczności osób, którym long life learning nie jest obcy, a wyzwania są naturalnym elementem otoczenia – zwłaszcza biznesowego. To będzie inspirująca i ciekawa podróż – zapraszamy!

dr Sylwia Hałas-Dej, Dyrektor Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów

KOZMINSKI

PARTNER OF YOUR DEVELOPMENT

STUDIA
PODYPLOMOWE
I MBA

PROGRAMY
ROZWOJOWE

STUDIA
ONLINE

KURSY
I SZKOLENIA

Naszymi klientami są największe firmy z branż: motoryzacyjnej, ubezpieczeniowej, energetycznej, telekomunikacyjnej,
wydawniczej oraz instytucje administracji publicznej. Współpracowaliśmy m.in. z: Axa, CCC, Ergo Hestia, Jerónimo Martins, Mercedes, OTIS, Orange, PKN ORLEN, PZU, Stock.

Etapy naboru
1 Uzyskanie podstawowych informacji
Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa programu MBA i sprawdzenie zasad naboru.
2 Rejestracja
Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni
3 Opłata rekrutacyjna
Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.
Postępowanie kwalifikacyjne
 • O przyjęciu decyduje pozytywny wynik testu typu GMAT oraz rozmowy kwalifikacyjnej
 • Test typu GMAT składać się będzie z dwóch części: matematycznej (problem solving) – oceniającej zrozumienie podstawowych zagadnień matematycznych, rozumowanie logiczne, obliczanie, analiza zadań ilościowych oraz analitycznej (data sufficiency) – sprawdzającej umiejętność rozumowania, konstruowania i oceny argumentacji, wyciągania wniosków, formułowania i ocena planu działania.
 • Wymagane jest minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3- letnie doświadczenie menedżerskie

Rekrutacja trwa do 15 marca 2022 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to kwiecień 2022 roku.*

Kwalifikacja na studia MBA odbędzie się we wtorek, 29 marca 2022 r. o godz. 13.00. Test typu GMAT w godz. 13.00-15.00, rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu egzaminu.

Warunki ukończenia studiów

Studia kończą się napisaniem projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego. Praca dyplomowa przygotowywana jest w grupach 3-4 osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną. Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas czterech semestrów zajęć.

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV
 • list motywacyjny
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • kopia dowodu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

*Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

Zapraszamy do rejestracji

Masz pytania?
Zapraszamy
do kontaktu

Julia Repetowska

533 200 882
julia.repetowska@bcc.pl

OPŁATY

Czesne za studia obejmuje:

 • zajęcia w Akademii Leona Koźmińskiego i siedzibie Business Centre Club w Warszawie, materiały dydaktyczne, podręczniki do kluczowych przedmiotów
 • możliwość korzystania z laboratoriów komputerowych, biblioteki z dostępem do szeregu specjalistycznych baz danych tj. EBSCO, Emerald czy ProQuest
 • dostęp do unikatowych materiałów – w tym zasobów „Financial Times”
 • darmowy dostęp do największej na świecie platformy e-learningowej Linkedin Learning

Płatności

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne 600zł
Cena dla członków BCC ze zniżką za jednorazową płatność
(lub płatności w dwóch ratach po 15 500 zł)
29 900zł
Cena regularna, dla osób spoza BCC, przy jednorazowej płatności
(lub płatność dwóch ratach po 18 000)
33 000zł
Cena regularna ze zniżką dla absolwentów ALK
(lub płatności w dwóch ratach po 16 700 zł)
32 400zł

* Zgodnie z Zarządzeniem ws. opłat za studia podyplomowe i MBA zniżki nie łączą się.
Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego: 
Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską

Spotkania inspiracyjno-networkingowe dla absolwentów

Spotkania świąteczne Absolwentów MBA

Przynależność do Klub Absolwenta

Możliwość uczestnictwa w konferencjach oraz innych bezpłatnych wydarzeniach

Coroczne Zjazdy Absolwentów MBA

Dostęp do zamkniętej networkingowej grupy absolwenckiej na platformie LinkedIn

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL