Komisja ds. spółdzielczości

Przewodniczący Komisji ds. spółdzielczości

MIECZYSŁAW GRODZKI
e-mail: mieczyslaw.grodzki@bcc.org.pl
tel. 514 090 080

 

 

 

Polska spółdzielczość to branża gospodarki niedoceniona przez Rząd RP. Działania Komisja służy wsparciu spółdzielni. Stara się ona zapewnić im równorzędne warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

  • Komisja zgłosiła pisemne uwagi do projektu założeń ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, spółdzielni rolniczych oraz zmian do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
  • Członkowie Komisji czynnie uczestniczyli w pracach Komisji Sejmowych, gdzie procedowano ustawy z zakresu zainteresowania Komisji.
  • Przewodniczący Komisji został przyjęty przez Marszałka Senatu RP, na spotkaniu omówiono podstawowe problemy spółdzielczości i omówiono założenia do organizowanej wspólnej konferencji.

Komisja kontynuuje prace według przyjętych zasad w latach poprzednich:

  • Spotkania z wybitnymi osobistościami w celu przedyskutowania wybranych problemów spółdzielczych.
  • Spotkania z przedstawicielami rządu RP, w celu przedyskutowania założeń, czy projektów aktów prawnych dotyczących przedsiębiorczości i spółdzielczości.
  • Udział przedstawicieli -ekspertów w pracach Komisji Sejmu czy Senatu RP, daje możliwość prezentacji stanowiska Komisji i BCC w istotnych sprawach dla spółdzielczości i gospodarki.
COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL