Komisja ds. usług zdrowotnych

Przewodniczący Komisji ds. usług zdrowotnych

Komisja ds. usług zdrowotnych działa w celu:

zintensyfikowania działania poprzez wzmocnienie aktywności na każdym możliwym polu związanym z racjonalizacją organizacji i funkcjonowania sektora zdrowia, w szczególności poprzez udział w pracach zespołów Komisji Sejmowych zajmujących się problematyką zdrowia i Trójstronnym Zespole do spraw ochrony zdrowia. Komisja będzie przedstawiała propozycje nowych rozwiązań systemowych i będzie ingerowała w ramach swojego oddziaływania na uporządkowanie spraw w zakresach wyłącznie merytorycznych,
ze szczególnym uwzględnieniem problemów i propozycji ich rozwiązania zgłoszonych przez Kanclerzy Loży Regionalnych. Działalność Komisji ma też stanowić wsparcie w działaniach BCC na rzecz firm z branży ochrony zdrowia oraz stanowić forum wypracowywania rozwiązań w tym zakresie.

 

Członkowie Komisji podjęli decyzję o cyklicznych spotkaniach.

Ustalono termin spotkań raz na kwartał.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL