Stanowisko Rady Przedsiębiorczości: Ratujmy wspólnie miejsca pracy!