PPK – merytorycznie i praktycznie

05.12.2018

Członkowie Loży Wielkopolskiej oraz osoby zajmujące się tematyką Pracowniczych Planów Kapitałowych spotkali się w City Park Hotel & Residence w Poznaniu. Było to spotkanie szkoleniowe poprowadzone przez Dorotę Dulę, ekspertkę BCC, członka zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych w RDS, uczestniczącej z ramienia BCC w pracach i konsultacjach ustawy o PPK.

Kanclerz Zbyszko Pawlak powitał wszystkich zgromadzonych. Dorota Dula poprowadziła szkolenie bardzo merytorycznie i praktycznie. Przedsiębiorcy mieli okazję posłuchać o szansach i zagrożeniach jakie niesie to rozwiązanie. Mowa była m.in. o tym na czym polega dobrowolność systemu, jakie pracodawca ma obowiązki wynikające z projektu ustawy, a jakie uprawnienia, jakie kary grożą za niedostosowanie się do nowych przepisów, kto i w jakiej wysokości płaci składki, na czym będzie polegać wsparcie państwa w ramach PPK, kto wybiera instytucję zarządzającą środkami i co jest istotne przy jej wyborze, jakie są alternatywy dla PPK i terminy wejścia w życie ustawy.
Zarówno w czasie szkolenia jak i po nim Dorota Dula jeszcze długo odpowiadała na pytania zgromadzonych. Temat był niezwykle interesujący a praktyczna forma przeprowadzenia szkolenia bardzo się spodobała.
Violetta Adamowicz

 

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL