Zalecenia Grupy HR w sprawie wspierania powrotów do pracy

03.08.2020

Z badania 4Business&People i Business Centre Club z lipca 2020 roku wynika, że co czwarty pracownik pracujący z domu nie chce wracać do biura firmy.

Grupa HR loży warszawskiej BCC na spotkaniu dotyczącym psychologicznych trudności związanych z wychodzeniem z izolacji, które odbyło się 27 lipca, wypracowała następujące zalecenia:
1. Wyraźnie sformułować zaproszenie do powrotów do pracy dla wszystkich pracowników.
2. Komunikować działania podjęte w organizacjach w ramach dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz korzyści dla pracowników płynące z powrotu do biura.
3. Przypominać menedżerom ich rolę w modelowaniu postaw i włączyć w działania dotyczące budowania pozytywnych doświadczeń w powrotach do biura.
4. Obserwować i badać przyczyny niechęci do powrotów w zespołach, gdzie zjawisko jest nasilone i zaangażować HR w ewentualne rozwiązywanie konfliktów i napięć w zespołach.
5. Tworzyć zasady stopniowego powrotu na zasadach równego traktowania i unikać zbyt dużej liczby wyjątków indywidualnych.
6. Być w kontakcie z pracownikami, którzy stanowczo odmawiają powrotu, by dogłębnie zrozumieć przyczyny i dopasować wsparcie, również psychologiczne, jeśli będzie to potrzebne.
7. Zaplanować i przeprowadzić aktywności w siedzibach budujące poczucie wspólnoty – spotkania i warsztaty, drobne aktywności integracyjne w pierwszych dniach masowych powrotów.
8. Wzmocnić kompetencje menedżerskie dotyczące zarządzania zadaniami w sposób szanujący autonomię, pozycjonujący sens i współzależność w pracy oraz poszczególnych zadaniach.
9. Zachować wysoką wrażliwość i empatię na niestandardowe zachowania ludzi. W razie potrzeby zwracać się do ekspertów.

Grupa HR składa się z praktyków HR i zarządzania. Od 2016 roku wymienia się doświadczeniami, szkoli, by lepiej wypełniać funkcję zarządzania kapitałem intelektualnym i społecznym w organizacjach.

2020.08.03 Zalecenia Grupy HR w sprawie wspierania powrotów do pracy

Kontakt:

Katarzyna Lorenc, ekspert BCC ds. rynku pracy i efektywności zarządzania

(+ 48) 606 94 14 99

katarzyna.Lorenc@bcc.org.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL