Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni – MAJĄTEK SKARBU PAŃSTWA: Firmy państwowe powinny aktywnie współuczestniczyć we wspieraniu pożądanych dla gospodarki zmian