Znamy laureatów 17. edycji konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju”

26.10.2023

 

25 października podczas gali w Sali Notowań GPW  ogłoszono laureatów 17. edycji Konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju, organizowanego pod patronatem Business Centre Club przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Do konkursu zgłoszono 86 publikacji. W kategorii “Raport zrównoważonego rozwoju” nagrodę główną otrzymał Santander Bank Polska, a nagroda główna za “Raport zintegrowany” trafiła do BNP Paribas Bank Polska.

 

 

Celem organizowanego już po raz siedemnasty konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju” jest promowanie raportowania ESG, czyli kwestii środowiskowych, społecznych oraz zarządczych oraz wskazanie dobrych praktyk w każdym z obszarów. Inicjatywa przyczynia się do zwiększenia transparentności działań raportujących podmiotów i wspomaga rzetelny dialog z interesariuszami.

Zgłoszone do konkursu publikacje ocenia, w oparciu o kryteria przedstawione na stronie raportyzr.pl, jury złożone z ekspertów_ek z dziedziny ESG, odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonych finansów i pokrewnych obszarów. Przewodniczącym jury jest Robert Adamczyk – członek zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Z ramienia BCC w Jury konkursu zasiada Piotr Onikki-Górski, ekspert BCC ds. ESG i CSR.

 

W siedemnastej edycji oceniono rekordową liczbę 86 publikacji – o 10 więcej niż w poprzednim roku. Wszystkie zgłoszone publikacje znajdują się już w Bibliotece Raportów >

– Rosnąca liczba i jakość raportów zgłoszonych do konkursu pokazuje, że raportowanie ESG to temat, który zyskuje na znaczeniu nie tylko z uwagi na nowe regulacje i standardy. Firmy dostrzegają, że umiejętne komunikowanie istotnych informacji z obszaru zrównoważonego rozwoju to aspekt, na który coraz większy nacisk kładą inwestorzy i kontrahenci. To pozytywny i bardzo potrzebny sygnał – z jednej strony mamy na rynku rosnącą świadomość wagi rzetelnych danych, a z drugiej – postrzeganie raportowania ESG jako procesu wspierającego zarządzanie organizacją. To istotne tym bardziej, że wkrótce stanie się ono wymogiem formalnoprawnym i wiążącą odpowiedzialnością dla firm – mówi Robert Adamczyk, przewodniczący Jury konkursu.

Pełne wyniki konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju 2023 >

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL