ZAPRASZAMY NA BCC BUSINESS MIXER: CYBERBEZPIECZEŃSTWO

I TY MOŻESZ ODBUDOWAĆ UKRAINĘ

ZAOSTRZENIE KAR ZA NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODATKOWE. CO HAMUJE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE?

FENG – ŚCIEŻKA SMART: SPOTKANIE Z MARIOLĄ MISZTAK-KOWALSKĄ, EKSPERTKĄ PARP. OBEJRZYJ!

Think tank BCC - Gospodarczy Gabinet Cieni

BCC NA II KONGRESIE RESTRUKTURYZACYJNYM

CERTYFIKAT RÓWNOŚCI PŁAC – GENDER EQUALITY W BIZNESIE

MIĘDZYSEKTOROWY OKRĄGŁY STÓŁ NA RZECZ OSÓB Z UKRAINY

BCC NA CZELE RADY DIALOGU SPOŁECZNEGOBCC W LICZBACH

dobrze wiedzieć

 
ELITARNE LOŻE REGIONALNE
 
POPRAWEK DO USTAW SEJMOWYCH
 
PUBLIKACJI W MEDIACH ROCZNIE

AKTUALNOŚCI

bądź na bieżąco

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

sprawdź co się dzieje

CENTRALNE
REGIONALNE

W LOŻACH I W FIRMACH

wiadomości

NASZE PATRONATY

zobacz kogo objęliśmy naszym patronatem

Patronat Business Centre Club stanowi wyróżnienie, które podkreśla szczególny charakter przedsięwzięć o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, których przesłanie jest zbieżne z celami, wartościami i misją BCC.

PATRONATY BCC >>

Zasady przyznawania patronatu >>

Wniosek o patronat >>

Logo BCC dla przyznanych patronatów >>

CZY MOŻESZ ZOSTAĆ CZŁONKIEM BCC?

droga do Klubu

Business Centre Club zrzesza indywidualnych przedsiębiorców z wszystkich branż i regionów, którzy prowadzą działalność pod różnymi formami prawnymi i własności, jak również o zróżnicowanej wielkości. Członkowie BCC to firmy sprawdzone, rzetelne, o ugruntowanej pozycji na rynku.

To reprezentanci lub przedstawiciele firm, w szczególności członkowie zarządu, właściciele, główni menedżerowie, posiadający dobrą opinię w środowisku. Członkowie BCC akceptują Statut i warunki członkostwa.

ZAPYTAJ O KRYTERIA
WALCZYMY O PRAWA PRZEDSIĘBIORCÓW
DOSTARCZAMY ROZWIĄZAŃ
PROMUJEMY I NAGRADZAMY
SZUKAMY PARTNERÓW I KONTRAHENTÓW
DZIAŁAMY BRANŻOWO I W REGIONACH

WALCZYMY O DOBRE PRAWO

Jednym z podstawowych obszarów działalności klubu są interwencje gospodarcze. Eksperci Business Centre Club opiniują projekty ustaw, uczestniczą w pracach komisji sejmowych i senackich, wypracowują i ogłaszają podczas konferencji prasowych stanowiska w sprawach istotnych z punktu widzenia działalności gospodarczej.

WIĘCEJ

PORADY I KONSULTACJE

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na porady prawne z różnych dziedzin życia gospodarczego zintensyfikowaliśmy naszą działalność interwencyjną w ramach „Polisy Bezpieczeństwa BCC”. Zaprosiliśmy do współpracy kolejnych ekspertów z kancelarii prawnych i podatkowych, którzy będą Państwa wspierać w sprawach z zakresu prawa i podatków.

WIĘCEJ

NASZE KONKURSY

Business Center Club jest organizatorem wielu konkursów i patronuje wielu wydarzeniom. Nagradza swoich członków, dzięki czemu motywuje ich do rozwijania swoich działalności.

WIĘCEJ

UŁATWIAMY KONTAKTY

BCC zajmuje się również poszukiwaniem partnerów i kontrahentów dla swoich członków. Organizuje lub współorganizuje różnego rodzaju imprezy kojarzeniowe z polskimi i zagranicznymi firmami, udostępnia im platformę internetową. Dba także o wiarygodność swoich firm w oczach kontrahentów.

WIĘCEJ

KOMISJE BRANŻOWE

BCC wspiera branżowe inicjatywy swoich członków, łączy tych, którzy mają wspólne cele. Działa też w regionach (Loże Regionalne), integrując firmy, dając im możliwość współpracy, wymiany doświadczeń oraz reprezentując je w kontaktach z organami władzy państwowej i samorządowej.

WIĘCEJ

STANOWISKO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BUSINESS CENTRE CLUB DOT. PRO...

16.03.2023

Związek Pracodawców Business Centre Club zwrócił się z wnioskiem o uwzględnienie stanowiska ZP BCC dotyczącego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Ra

Piątkowa decyzja Prezydenta Andrzeja Dudy oddala o wiele mie...

14.02.2023

Prezydent Andrzej Duda zaapelował do sędziów Trybunału Konstytucyjnego o niezwłoczne zajęcie się nowelą ustawy o Sądzie Najwyższym. Zależy mi na jak n

RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ UTRZYMUJE POZIOM STÓP PROCENTOWYCH

13.02.2023

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie. Główna stopa referencyjna NBP nadal wynosić będzie 6,75

SEJMOWA KOMISJA POPARŁA WORK LIFE BALANCE

09.02.2023

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny jednogłośnie poparła nowelizację Kodeksu Pracy, której celem jest wdrożenie unijnych dyrektyw dotyczących work l

PRACA ZDALNA ZASTĄPI TELEPRACĘ – ZMIANY W KODEKSIE PRA...

06.02.2023

Popandemiczny rynek pracy wymaga nowych regulacji prawnych. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Kodeksu Pracy, która definiuje pracę zd

Perspektywy dla rynku kapitałowego na 2023 oraz czynniki wpł...

20.01.2023

  Rok 2022 był bardzo trudnym czasem, pełnym wyzwań dla rynku kapitałowego, jak i całej gospodarki. Wyniki notowań na rynkach kapitałowych w pier

Opinia BCC nt. ustawy o fundacji rodzinnej

10.01.2023

Ustawa o fundacji rodzinnej, przyjęta przez Sejm RP w dniu 14 grudnia 2022 r., stanowi odpowiedź na potrzebę polskiej przedsiębiorczości rodzinnej wyz

Komentarz BCC: W świetle danych dotyczących stopy bezrobocia...

07.12.2022

– Na rynku pracy nie są jeszcze widoczne skutki obserwowanych zjawisk w gospodarce takich jak inflacja, drożejące nośniki energii czy zmiany wpr

Domagamy się wstrzymania prac nad rozporządzeniem niszczącym...

10.11.2022

APEL KOMISJI TRANSORMACJI ENERGETYCZNEJ Business Centre Club stanowczo sprzeciwia się zapisom planowanego rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie obli

Badania dotyczące rynku pracy – wsparcie działalności Związk...

09.11.2022

Raport BCC: Minimalne wynagrodzenie w ocenie pracodawców Płaca minimalna pełni jednocześnie funkcje społeczną i ekonomiczną. Ze względu na tę dwoistośCOPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL