FINAŁ KONKURSU AMBASADOR POLSKIEJ GOSPODARKI 2024

UROCZYSTY FINAŁ XXI EDYCJI KONKURSU „URZĄD SKARBOWY PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCY”

Badanie Innowacyjności Przedsiębiorstw

Rusza BCC Startups

BCC W LICZBACH

dobrze wiedzieć

 
ELITARNE LOŻE REGIONALNE
 
POPRAWEK DO USTAW SEJMOWYCH
 
PUBLIKACJI W MEDIACH ROCZNIE

AKTUALNOŚCI

bądź na bieżąco

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

sprawdź co się dzieje

W LOŻACH I W FIRMACH

wiadomości

NASZE PATRONATY

zobacz kogo objęliśmy naszym patronatem

Patronat Business Centre Club stanowi wyróżnienie, które podkreśla szczególny charakter przedsięwzięć o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, których przesłanie jest zbieżne z celami, wartościami i misją BCC.

PATRONATY BCC >>

Zasady przyznawania patronatu >>

Wniosek o patronat >>

Logo BCC dla przyznanych patronatów >>

CZY MOŻESZ ZOSTAĆ CZŁONKIEM BCC?

droga do Klubu

Business Centre Club zrzesza indywidualnych przedsiębiorców z wszystkich branż i regionów, którzy prowadzą działalność pod różnymi formami prawnymi i własności, jak również o zróżnicowanej wielkości. Członkowie BCC to firmy sprawdzone, rzetelne, o ugruntowanej pozycji na rynku.

To reprezentanci lub przedstawiciele firm, w szczególności członkowie zarządu, właściciele, główni menedżerowie, posiadający dobrą opinię w środowisku. Członkowie BCC akceptują Statut i warunki członkostwa.

ZAPYTAJ O KRYTERIA
WALCZYMY O PRAWA PRZEDSIĘBIORCÓW
DOSTARCZAMY ROZWIĄZAŃ
PROMUJEMY I NAGRADZAMY
SZUKAMY PARTNERÓW I KONTRAHENTÓW
DZIAŁAMY BRANŻOWO I W REGIONACH

WALCZYMY O DOBRE PRAWO

Jednym z podstawowych obszarów działalności klubu są interwencje gospodarcze. Eksperci Business Centre Club opiniują projekty ustaw, uczestniczą w pracach komisji sejmowych i senackich, wypracowują i ogłaszają podczas konferencji prasowych stanowiska w sprawach istotnych z punktu widzenia działalności gospodarczej.

WIĘCEJ

PORADY I KONSULTACJE

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na porady prawne z różnych dziedzin życia gospodarczego zintensyfikowaliśmy naszą działalność interwencyjną w ramach „Polisy Bezpieczeństwa BCC”. Zaprosiliśmy do współpracy kolejnych ekspertów z kancelarii prawnych i podatkowych, którzy będą Państwa wspierać w sprawach z zakresu prawa i podatków.

WIĘCEJ

NASZE KONKURSY

Business Center Club jest organizatorem wielu konkursów i patronuje wielu wydarzeniom. Nagradza swoich członków, dzięki czemu motywuje ich do rozwijania swoich działalności.

WIĘCEJ

UŁATWIAMY KONTAKTY

BCC zajmuje się również poszukiwaniem partnerów i kontrahentów dla swoich członków. Organizuje lub współorganizuje różnego rodzaju imprezy kojarzeniowe z polskimi i zagranicznymi firmami, udostępnia im platformę internetową. Dba także o wiarygodność swoich firm w oczach kontrahentów.

WIĘCEJ

KOMISJE BRANŻOWE

BCC wspiera branżowe inicjatywy swoich członków, łączy tych, którzy mają wspólne cele. Działa też w regionach (Loże Regionalne), integrując firmy, dając im możliwość współpracy, wymiany doświadczeń oraz reprezentując je w kontaktach z organami władzy państwowej i samorządowej.

WIĘCEJ

Stanowisko ZP BCC dot. projektu ustawy o zmianie niektórych...

06.05.2024

30 kwietnia ZP BCC przedstawił swoje stanowisko dot. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyj

Opinia ZP Business Centre Club do projektu ustawy o cudzozie...

01.03.2024

Komisja BCC ds. Polityki Migracyjnej przedstawiła uwagi do projektu ustawy o cudzoziemcach. W kontekście ich wagi złożone uwagi mają charakter kierunk

Opinia do projektu ustawy z dnia 22 stycznia 2024 roku o zmi...

06.02.2024

Związek Pracodawców BCC wydał opinię do projektu ustawy z dnia 22 stycznia 2024 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektóry

Program Współdziałania – doskonałe narzędzie do budowa...

20.12.2023

Program Współdziałania to doskonałe narzędzie do budowania zaufania i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a administracją skarbową, dlatego należy je

W oczekiwaniu na nowy impuls dla cyfrowego rozwoju Polski

11.12.2023

Czekając na skuteczne sformowanie rządu zwycięskiej w ostatnich wyborach Koalicji już teraz (jako BCC) możemy wyrazić oczekiwania co do największych w

Opinia BCC dot. funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w Pols...

20.11.2023

Najwyższa Izba Kontroli w ramach swoich statutowych działań zwróciła się do BCC z prośbą o udzielenie informacji i wyrażenie opinii na temat zagadnień

Raport ws. polityki imigracyjnej

13.11.2023

Ekspertka Business Centre Club ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Joanna Torbé Jacko opracowała raport  w sprawie polityki imigracyjnej, w któr

Raport – przedsiębiorcy o dialogu społecznym i rynku p...

25.10.2023

W drugiej połowie września Departament Analiz i Inicjatyw Gospodarczych BCC zapytał przedsiębiorców o opinię na ważne społecznie i gospodarczo tematy,

Raport BCC i CRIDO Perspektywy i trendy w prawie pracy

15.09.2023

Business Centre Club, we współpracy z firmą doradczą CRIDO, opracował raport: Perspektywy i trendy w prawie pracy. W publikacji poruszone zostały najw

Business Centre Club wspiera stanowisko Krajowych Producentó...

17.08.2023

Organizacje pacjenckie, Naczelna Izba Lekarska, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Krajowi Producenci Leków są przeciwni refundacji dostępnych cenowo

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL