CERTYFIKAT RÓWNOŚCI PŁAC – GENDER EQUALITY W BIZNESIE

MIĘDZYSEKTOROWY OKRĄGŁY STÓŁ NA RZECZ OSÓB Z UKRAINY

BCC NA CZELE RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

Debata o rynku energii w Polsce

BCC KOBIETYBCC W LICZBACH

dobrze wiedzieć

 
ELITARNE LOŻE REGIONALNE
 
POPRAWEK DO USTAW SEJMOWYCH
 
PUBLIKACJI W MEDIACH ROCZNIE

AKTUALNOŚCI

bądź na bieżąco

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

sprawdź co się dzieje

REGIONALNE

W LOŻACH I W FIRMACH

wiadomości

NASZE PATRONATY

zobacz kogo objęliśmy naszym patronatem

Patronat Business Centre Club stanowi wyróżnienie, które podkreśla szczególny charakter przedsięwzięć o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, których przesłanie jest zbieżne z celami, wartościami i misją BCC.

PATRONATY BCC >>

Zasady przyznawania patronatu >>

Wniosek o patronat >>

Logo BCC dla przyznanych patronatów >>

CZY MOŻESZ ZOSTAĆ CZŁONKIEM BCC?

droga do Klubu

Business Centre Club zrzesza indywidualnych przedsiębiorców z wszystkich branż i regionów, którzy prowadzą działalność pod różnymi formami prawnymi i własności, jak również o zróżnicowanej wielkości. Członkowie BCC to firmy sprawdzone, rzetelne, o ugruntowanej pozycji na rynku.

To reprezentanci lub przedstawiciele firm, w szczególności członkowie zarządu, właściciele, główni menedżerowie, posiadający dobrą opinię w środowisku. Członkowie BCC akceptują Statut i warunki członkostwa.

ZAPYTAJ O KRYTERIA
WALCZYMY O PRAWA PRZEDSIĘBIORCÓW
DOSTARCZAMY ROZWIĄZAŃ
PROMUJEMY I NAGRADZAMY
SZUKAMY PARTNERÓW I KONTRAHENTÓW
DZIAŁAMY BRANŻOWO I W REGIONACH

WALCZYMY O DOBRE PRAWO

Jednym z podstawowych obszarów działalności klubu są interwencje gospodarcze. Eksperci Business Centre Club opiniują projekty ustaw, uczestniczą w pracach komisji sejmowych i senackich, wypracowują i ogłaszają podczas konferencji prasowych stanowiska w sprawach istotnych z punktu widzenia działalności gospodarczej.

WIĘCEJ

PORADY I KONSULTACJE

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na porady prawne z różnych dziedzin życia gospodarczego zintensyfikowaliśmy naszą działalność interwencyjną w ramach „Polisy Bezpieczeństwa BCC”. Zaprosiliśmy do współpracy kolejnych ekspertów z kancelarii prawnych i podatkowych, którzy będą Państwa wspierać w sprawach z zakresu prawa i podatków.

WIĘCEJ

NASZE KONKURSY

Business Center Club jest organizatorem wielu konkursów i patronuje wielu wydarzeniom. Nagradza swoich członków, dzięki czemu motywuje ich do rozwijania swoich działalności.

WIĘCEJ

UŁATWIAMY KONTAKTY

BCC zajmuje się również poszukiwaniem partnerów i kontrahentów dla swoich członków. Organizuje lub współorganizuje różnego rodzaju imprezy kojarzeniowe z polskimi i zagranicznymi firmami, udostępnia im platformę internetową. Dba także o wiarygodność swoich firm w oczach kontrahentów.

WIĘCEJ

KOMISJE BRANŻOWE

BCC wspiera branżowe inicjatywy swoich członków, łączy tych, którzy mają wspólne cele. Działa też w regionach (Loże Regionalne), integrując firmy, dając im możliwość współpracy, wymiany doświadczeń oraz reprezentując je w kontaktach z organami władzy państwowej i samorządowej.

WIĘCEJ

Komentarz BCC: W świetle danych dotyczących stopy bezrobocia...

07.12.2022

– Na rynku pracy nie są jeszcze widoczne skutki obserwowanych zjawisk w gospodarce takich jak inflacja, drożejące nośniki energii czy zmiany wpr

Domagamy się wstrzymania prac nad rozporządzeniem niszczącym...

10.11.2022

APEL KOMISJI TRANSORMACJI ENERGETYCZNEJ Business Centre Club stanowczo sprzeciwia się zapisom planowanego rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie obli

RAPORT GOSPODARCZEGO GABINETU CIENI BCC – PRAWO GOSPODARCZE:...

07.11.2022

RYSZARD KALISZ, minister ds. prawa gospodarczego w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC W latach 1987 – 2007 wykonywał zawód adwokata. Ekspert w obradach

RAPORT GOSPODARCZEGO GABINETU CIENI BCC – PODATKI: Rekomendu...

04.11.2022

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC przygotował raport dotyczący III kwartału 2022 r. z dziedziny: PODATKI. MICHAŁ BOROWSKI minister ds. podatków Gospodarcz

RAPORT GOSPODARCZEGO GABINETU CIENI BCC – SYSTEM STANOWIENIA...

03.11.2022

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC przygotował raport dotyczący III kwartału 2022 r. z dziedziny: SYSTEM STANOWIENIA PRAWA. WITOLD MICHAŁEK minister ds. pr

RAPORT GOSPODARCZEGO GABINETU CIENI BCC – ŚRODOWISKO NATURAL...

02.11.2022

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC przygotował raport dotyczący III kwartału 2022 r. z dziedziny: ŚRODOWISKO NATURALNE. RYSZARD PAZDAN minister środowiska

RAPORT GOSPODARCZEGO GABINETU CIENI BCC – GOSPODARKA: Potrze...

28.10.2022

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC przygotował raport dotyczący III kwartału 2022 r. z dziedziny: GOSPODARKA. DR JANUSZ STEINHOFF minister gospodarki Gospo

RAPORT GOSPODARCZEGO GABINETU CIENI BCC – Ochrona Zdrowia: P...

27.10.2022

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC przygotował raport dotyczący III kwartału 2022 r. z dziedziny: OCHRONA ZDROWIA.  ANNA JANCZEWSKA minister ds. systemu oc

RAPORT GOSPODARCZEGO GABINETU CIENI BCC – Przemysł Obronny:...

26.10.2022

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC przygotował raport dotyczący III kwartału 2022 r. z dziedziny: PRZEMYSŁ OBRONNY. GEN. LEON KOMORNICKI minister ds. przem

RAPORT GOSPODARCZEGO GABINETU CIENI BCC – Majątek skarbu pań...

25.10.2022

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC przygotował raport dotyczący III kwartału 2022 r. z dziedziny: MAJĄTEK SKARBU PAŃSTWA. DR GRAŻYNA MAGDZIAK minister ds.COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL