CERTYFIKAT RÓWNOŚCI PŁAC – GENDER EQUALITY W BIZNESIE

MIĘDZYSEKTOROWY OKRĄGŁY STÓŁ NA RZECZ OSÓB Z UKRAINY

BCC NA CZELE RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

Debata o rynku energii w Polsce

BCC KOBIETYBCC W LICZBACH

dobrze wiedzieć

 
ELITARNE LOŻE REGIONALNE
 
POPRAWEK DO USTAW SEJMOWYCH
 
PUBLIKACJI W MEDIACH ROCZNIE

AKTUALNOŚCI

bądź na bieżąco

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

sprawdź co się dzieje

REGIONALNE

W LOŻACH I W FIRMACH

wiadomości

NASZE PATRONATY

zobacz kogo objęliśmy naszym patronatem

Patronat Business Centre Club stanowi wyróżnienie, które podkreśla szczególny charakter przedsięwzięć o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, których przesłanie jest zbieżne z celami, wartościami i misją BCC.

PATRONATY BCC >>

Zasady przyznawania patronatu >>

Wniosek o patronat >>

Logo BCC dla przyznanych patronatów >>

CZY MOŻESZ ZOSTAĆ CZŁONKIEM BCC?

droga do Klubu

Business Centre Club zrzesza indywidualnych przedsiębiorców z wszystkich branż i regionów, którzy prowadzą działalność pod różnymi formami prawnymi i własności, jak również o zróżnicowanej wielkości. Członkowie BCC to firmy sprawdzone, rzetelne, o ugruntowanej pozycji na rynku.

To reprezentanci lub przedstawiciele firm, w szczególności członkowie zarządu, właściciele, główni menedżerowie, posiadający dobrą opinię w środowisku. Członkowie BCC akceptują Statut i warunki członkostwa.

ZAPYTAJ O KRYTERIA
WALCZYMY O PRAWA PRZEDSIĘBIORCÓW
DOSTARCZAMY ROZWIĄZAŃ
PROMUJEMY I NAGRADZAMY
SZUKAMY PARTNERÓW I KONTRAHENTÓW
DZIAŁAMY BRANŻOWO I W REGIONACH

WALCZYMY O DOBRE PRAWO

Jednym z podstawowych obszarów działalności klubu są interwencje gospodarcze. Eksperci Business Centre Club opiniują projekty ustaw, uczestniczą w pracach komisji sejmowych i senackich, wypracowują i ogłaszają podczas konferencji prasowych stanowiska w sprawach istotnych z punktu widzenia działalności gospodarczej.

WIĘCEJ

PORADY I KONSULTACJE

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na porady prawne z różnych dziedzin życia gospodarczego zintensyfikowaliśmy naszą działalność interwencyjną w ramach „Polisy Bezpieczeństwa BCC”. Zaprosiliśmy do współpracy kolejnych ekspertów z kancelarii prawnych i podatkowych, którzy będą Państwa wspierać w sprawach z zakresu prawa i podatków.

WIĘCEJ

NASZE KONKURSY

Business Center Club jest organizatorem wielu konkursów i patronuje wielu wydarzeniom. Nagradza swoich członków, dzięki czemu motywuje ich do rozwijania swoich działalności.

WIĘCEJ

UŁATWIAMY KONTAKTY

BCC zajmuje się również poszukiwaniem partnerów i kontrahentów dla swoich członków. Organizuje lub współorganizuje różnego rodzaju imprezy kojarzeniowe z polskimi i zagranicznymi firmami, udostępnia im platformę internetową. Dba także o wiarygodność swoich firm w oczach kontrahentów.

WIĘCEJ

KOMISJE BRANŻOWE

BCC wspiera branżowe inicjatywy swoich członków, łączy tych, którzy mają wspólne cele. Działa też w regionach (Loże Regionalne), integrując firmy, dając im możliwość współpracy, wymiany doświadczeń oraz reprezentując je w kontaktach z organami władzy państwowej i samorządowej.

WIĘCEJ

Domagamy się wstrzymania prac nad rozporządzeniem niszczącym...

10.11.2022

APEL KOMISJI TRANSORMACJI ENERGETYCZNEJ Business Centre Club stanowczo sprzeciwia się zapisom planowanego rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie obli

RAPORT GOSPODARCZEGO GABINETU CIENI BCC – PRAWO GOSPODARCZE:...

07.11.2022

RYSZARD KALISZ, minister ds. prawa gospodarczego w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC W latach 1987 – 2007 wykonywał zawód adwokata. Ekspert w obradach

RAPORT GOSPODARCZEGO GABINETU CIENI BCC – PODATKI: Rekomendu...

04.11.2022

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC przygotował raport dotyczący III kwartału 2022 r. z dziedziny: PODATKI. MICHAŁ BOROWSKI minister ds. podatków Gospodarcz

RAPORT GOSPODARCZEGO GABINETU CIENI BCC – SYSTEM STANOWIENIA...

03.11.2022

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC przygotował raport dotyczący III kwartału 2022 r. z dziedziny: SYSTEM STANOWIENIA PRAWA. WITOLD MICHAŁEK minister ds. pr

RAPORT GOSPODARCZEGO GABINETU CIENI BCC – ŚRODOWISKO NATURAL...

02.11.2022

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC przygotował raport dotyczący III kwartału 2022 r. z dziedziny: ŚRODOWISKO NATURALNE. RYSZARD PAZDAN minister środowiska

RAPORT GOSPODARCZEGO GABINETU CIENI BCC – GOSPODARKA: Potrze...

28.10.2022

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC przygotował raport dotyczący III kwartału 2022 r. z dziedziny: GOSPODARKA. DR JANUSZ STEINHOFF minister gospodarki Gospo

RAPORT GOSPODARCZEGO GABINETU CIENI BCC – Ochrona Zdrowia: P...

27.10.2022

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC przygotował raport dotyczący III kwartału 2022 r. z dziedziny: OCHRONA ZDROWIA.  ANNA JANCZEWSKA minister ds. systemu oc

RAPORT GOSPODARCZEGO GABINETU CIENI BCC – Przemysł Obronny:...

26.10.2022

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC przygotował raport dotyczący III kwartału 2022 r. z dziedziny: PRZEMYSŁ OBRONNY. GEN. LEON KOMORNICKI minister ds. przem

RAPORT GOSPODARCZEGO GABINETU CIENI BCC – Majątek skarbu pań...

25.10.2022

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC przygotował raport dotyczący III kwartału 2022 r. z dziedziny: MAJĄTEK SKARBU PAŃSTWA. DR GRAŻYNA MAGDZIAK minister ds.

RAPORT GOSPODARCZEGO GABINETU CIENI BCC – Finanse publiczne

24.10.2022

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC przygotował raport dotyczący II kwartału 2022 r. z dziedziny: FINANSE PUBLICZNE. PROF. STANISŁAW GOMUŁKA minister finansCOPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL