XXV EDYCJA MEDALU EUROPEJSKIEGO JUŻ ZA NAMI

FINAŁ KONKURSU AMBASADOR POLSKIEJ GOSPODARKI 2024

Badanie Innowacyjności Przedsiębiorstw

Rusza BCC Startups

BCC W LICZBACH

dobrze wiedzieć

 
ELITARNE LOŻE REGIONALNE
 
POPRAWEK DO USTAW SEJMOWYCH
 
PUBLIKACJI W MEDIACH ROCZNIE

AKTUALNOŚCI

bądź na bieżąco

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

sprawdź co się dzieje

W LOŻACH I W FIRMACH

wiadomości

NASZE PATRONATY

zobacz kogo objęliśmy naszym patronatem

Patronat Business Centre Club stanowi wyróżnienie, które podkreśla szczególny charakter przedsięwzięć o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, których przesłanie jest zbieżne z celami, wartościami i misją BCC.

PATRONATY BCC >>

Zasady przyznawania patronatu >>

Wniosek o patronat >>

Logo BCC dla przyznanych patronatów >>

CZY MOŻESZ ZOSTAĆ CZŁONKIEM BCC?

droga do Klubu

Business Centre Club zrzesza indywidualnych przedsiębiorców z wszystkich branż i regionów, którzy prowadzą działalność pod różnymi formami prawnymi i własności, jak również o zróżnicowanej wielkości. Członkowie BCC to firmy sprawdzone, rzetelne, o ugruntowanej pozycji na rynku.

To reprezentanci lub przedstawiciele firm, w szczególności członkowie zarządu, właściciele, główni menedżerowie, posiadający dobrą opinię w środowisku. Członkowie BCC akceptują Statut i warunki członkostwa.

ZAPYTAJ O KRYTERIA
WALCZYMY O PRAWA PRZEDSIĘBIORCÓW
DOSTARCZAMY ROZWIĄZAŃ
PROMUJEMY I NAGRADZAMY
SZUKAMY PARTNERÓW I KONTRAHENTÓW
DZIAŁAMY BRANŻOWO I W REGIONACH

WALCZYMY O DOBRE PRAWO

Jednym z podstawowych obszarów działalności klubu są interwencje gospodarcze. Eksperci Business Centre Club opiniują projekty ustaw, uczestniczą w pracach komisji sejmowych i senackich, wypracowują i ogłaszają podczas konferencji prasowych stanowiska w sprawach istotnych z punktu widzenia działalności gospodarczej.

WIĘCEJ

PORADY I KONSULTACJE

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na porady prawne z różnych dziedzin życia gospodarczego zintensyfikowaliśmy naszą działalność interwencyjną w ramach „Polisy Bezpieczeństwa BCC”. Zaprosiliśmy do współpracy kolejnych ekspertów z kancelarii prawnych i podatkowych, którzy będą Państwa wspierać w sprawach z zakresu prawa i podatków.

WIĘCEJ

NASZE KONKURSY

Business Center Club jest organizatorem wielu konkursów i patronuje wielu wydarzeniom. Nagradza swoich członków, dzięki czemu motywuje ich do rozwijania swoich działalności.

WIĘCEJ

UŁATWIAMY KONTAKTY

BCC zajmuje się również poszukiwaniem partnerów i kontrahentów dla swoich członków. Organizuje lub współorganizuje różnego rodzaju imprezy kojarzeniowe z polskimi i zagranicznymi firmami, udostępnia im platformę internetową. Dba także o wiarygodność swoich firm w oczach kontrahentów.

WIĘCEJ

KOMISJE BRANŻOWE

BCC wspiera branżowe inicjatywy swoich członków, łączy tych, którzy mają wspólne cele. Działa też w regionach (Loże Regionalne), integrując firmy, dając im możliwość współpracy, wymiany doświadczeń oraz reprezentując je w kontaktach z organami władzy państwowej i samorządowej.

WIĘCEJ

Stanowisko BCC dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o krajo...

27.05.2024

W związku z przekazaniem do konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych us

Stanowisko ZP BCC dot. projektu ustawy o zmianie niektórych...

06.05.2024

30 kwietnia ZP BCC przedstawił swoje stanowisko dot. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyj

Opinia ZP Business Centre Club do projektu ustawy o cudzozie...

01.03.2024

Komisja BCC ds. Polityki Migracyjnej przedstawiła uwagi do projektu ustawy o cudzoziemcach. W kontekście ich wagi złożone uwagi mają charakter kierunk

Opinia do projektu ustawy z dnia 22 stycznia 2024 roku o zmi...

06.02.2024

Związek Pracodawców BCC wydał opinię do projektu ustawy z dnia 22 stycznia 2024 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektóry

Program Współdziałania – doskonałe narzędzie do budowa...

20.12.2023

Program Współdziałania to doskonałe narzędzie do budowania zaufania i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a administracją skarbową, dlatego należy je

W oczekiwaniu na nowy impuls dla cyfrowego rozwoju Polski

11.12.2023

Czekając na skuteczne sformowanie rządu zwycięskiej w ostatnich wyborach Koalicji już teraz (jako BCC) możemy wyrazić oczekiwania co do największych w

Opinia BCC dot. funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w Pols...

20.11.2023

Najwyższa Izba Kontroli w ramach swoich statutowych działań zwróciła się do BCC z prośbą o udzielenie informacji i wyrażenie opinii na temat zagadnień

Raport ws. polityki imigracyjnej

13.11.2023

Ekspertka Business Centre Club ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Joanna Torbé Jacko opracowała raport  w sprawie polityki imigracyjnej, w któr

Raport – przedsiębiorcy o dialogu społecznym i rynku p...

25.10.2023

W drugiej połowie września Departament Analiz i Inicjatyw Gospodarczych BCC zapytał przedsiębiorców o opinię na ważne społecznie i gospodarczo tematy,

Raport BCC i CRIDO Perspektywy i trendy w prawie pracy

15.09.2023

Business Centre Club, we współpracy z firmą doradczą CRIDO, opracował raport: Perspektywy i trendy w prawie pracy. W publikacji poruszone zostały najw

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL