GOSPODARCZY GABINET CIENI

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC – think tank

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC – think tank, który powstał w kwietniu 2012 r., aby wspierać działania rządu służące gospodarce oraz inspirować i monitorować prace resortów kluczowych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. Gospodarczy Gabinet Cieni BCC to rząd gospodarczych fachowców, będących najbliżej problemów, z którymi na co dzień zmagają się polscy przedsiębiorcy i gospodarka.

Najnowsze raporty publikowane w dziale „Opinie Ekspertów” >>

Całościowy raport z posiedzenia w 2020 r. >>

Mówią ministrowie Gabinetu (video) >

 

Członkowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC


dr JACEK GOLISZEWSKI

dr JACEK GOLISZEWSKI

przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, prezes Business Centre Club

Jacek Goliszewski, absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie w Stuttgarcie (Niemcy), doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel i dyrektor firmy doradczej Instytut Analiz Przedsiębiorstwa oraz Instytutu Controllingu. Ma wieloletnie doświadczenie menedżerskie m.in. na stanowiskach dyrektora finansowego (Coloplast) oraz controllera a następnie członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i integracje w filii Kraft Jacobs Suchard (obecnie Mondelez), jak również doświadczenia doradcze zdobyte w firmach Wielkiej Czwórki (Coopers&Lybrand, obecnie PwC i KPMG).

Jego główne obszary doradcze to: projektowanie i wdrażanie wspomaganych informatycznie systemów controllingu operacyjnego i strategicznego, controlling w obszarach funkcyjnych, systemy sterowania i pomiaru wyników, decyzyjny rachunek kosztów, eksploracja i optymalizacja procesów, zarządzanie efektywnością, projektowanie systemów kontroli wewnętrznej, audyty wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, analityka biznesowa. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych dla firm różnych branż w Polsce oraz w Niemczech i Rosji.

Prowadzi ponadto szkolenia z zakresu controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania efektywnością oraz wsparcia decyzyjnego. Jest autorem licznych publikacji z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej (m.in. autor pierwszego w Polsce cyklu artykułów o controllingu), autorem standardowego podręcznika do controllingu „Controlling. Koncepcja, zastosowania, wdrożenie” oraz członkiem Rady Programowej czasopisma „Controlling i Zarządzanie”.

tel:  e-mail: jacek.goliszewski@bcc.pl

dr ŁUKASZ BERNATOWICZ

dr ŁUKASZ BERNATOWICZ

minister infrastruktury Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Dr nauk prawnych, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa cywilnego i handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji związanych z nabywaniem nieruchomości i finansowaniem ich nabycia, fuzjami oraz przejęciem spółek. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z zakresu prawa spółek, prawa finansowego, prawa budowlanego, projektów infrastrukturalnych, szeroko pojętych umów handlowych oraz prawa nieruchomości. Prezes Związku Pracodawców BCC. Od października 2022 r. przewodniczący Rady Dialogu Społecznego.

tel: 502 066 619 e-mail: lukasz.bernatowicz@bcc.pl

MICHAŁ BOROWSKI

MICHAŁ BOROWSKI

minister ds. podatków Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Prawnik i licencjonowany doradca podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zdobywał doświadczenie w firmie z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Specjalizuje się w obszarze podatku VAT. Karierę zawodową zaczynał w Ernst & Young, następnie kierował praktyką VAT w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, a obecnie zajmuje stanowisko Senior Managera w Crido Taxand – międzynarodowej firmie doradczej. W pracy zawodowej prowadził liczne projekty doradcze, głównie w zakresie VAT, jak również podatków dochodowych i międzynarodowego opodatkowania, świadczone dla szeregu polskich i zagranicznych podmiotów.

tel: 795 197 912 e-mail: michal.borowski@bcc.org.pl

prof. STANISŁAW GOMUŁKA

prof. STANISŁAW GOMUŁKA

minister finansów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

B. wiceminister finansów. W latach 1970-2005 wykładowca London School of Economics and Political Sciences, University of London. Doradca kolejnych ministrów finansów Polski. Negocjator Polski z klubami Paryskim i Londyńskim w sprawie zmniejszenia polskiego długu zagranicznego i członek tzw. Grupy Strategicznej wicepremiera Balcerowicza. Konsultant m.in. OECD, MFW, Komisji Europejskiej ds. Europy Wschodniej. Główny ekonomista BCC.

tel: 609 556 506 e-mail: stanislaw.gomulka@bcc.org.pl

MIECZYSŁAW GRODZKI

MIECZYSŁAW GRODZKI

minister ds. spółdzielczości Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Rzeczoznawca budowlany GINB, rzeczoznawca szacowania nieruchomości, lustrator spółdzielczy. Zastępca przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, zastępca przewodniczącego RN Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Prowadzi własną firmę – Przedsiębiorstwo Budowlane GROMAR. Za swoją działalność został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Przewodniczący Komisji Spółdzielczej BCC.

tel: 514 090 080      e-mail: mieczyslaw.grodzki@bcc.org.pl

ANNA JANCZEWSKA

ANNA JANCZEWSKA

minister ds. systemu ochrony zdrowia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Prezes firmy Medim. W latach 2008-2014 Prezes Polskiej Izby Wyrobów Medycznych POLMED.
W latach 2014-2017 wiceprezes POLMED.
Od 2016 roku jest członkiem Rady do Spraw Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia.
Członek kapituły konkursu: Menedżer i Lider Roku w Ochronie Zdrowia – Termedia.
W latach 2004–2008 członek Rady Zamówień Publicznych przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych W 1991 r. uzyskała tytuł Pierwszej Damy Biznesu, a 1997 r. tytuł Businesswoman. Ekspert BCC ds. ochrony zdrowia. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm.

tel.: 600 916 626, 602 335 003  e-mail: anna.janczewska@bcc.org.pl

RYSZARD KALISZ

RYSZARD KALISZ

minister ds. prawa Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Dziedziny prawa: Sprawy cywilne, w szczególności spory gospodarcze, prawo handlowe w tym upadłościowe i naprawcze oraz rynku kapitałowego, konstytucyjne i prawo karne, w szczególności gospodarcze.

tel: 601 884 411      e-mail: ryszard.kalisz@bcc.org.pl

BOŻENA LUBLIŃSKA-KASPRZAK

BOŻENA LUBLIŃSKA-KASPRZAK

minister ds. przedsiębiorczości i innowacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Ekonomistka, menadżer z wieloletnim doświadczeniem. Ekspert z zakresu programowania i wdrażania polityk przedsiębiorczości i innowacyjności, zarządzania projektami i programami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Organizator projektów międzynarodowej promocji Polski (EXPO Szanghaj, EXPO Mediolan). Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych, ekspert parlamentarny, członek organów nadzoru spółek prawa handlowego. W latach 2009-2016 Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Innowacyjności (TAFTIE).

tel. 666 863 561, e-mail: bozena.lublinska-kasprzak@bcc.org.pl

dr GRAŻYNA MAGDZIAK

dr GRAŻYNA MAGDZIAK

minister skarbu i prywatyzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Ekspert z zakresu zagadnień prywatyzacyjnych, analizy finansowej przedsiębiorstw, rynku kapitałowego i restrukturyzacji. Doradca parlamentarny i doradca ekonomiczny wielu firm. Od 20 lat prezes jednej z najlepszych firm doradczych – BAA Polska. Stały członek Rady Dialogu Społecznego z ramienia przedsiębiorców. Jedna z założycielek BCC, członek Rady Organizatorów oraz Konwentu BCC.

tel: 22 562 33 43      e-mail: grazyna.magdziak@bcc.org.pl

WITOLD MICHAŁEK

WITOLD MICHAŁEK

minister ds. procesu stanowienia prawa Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Członek i współzałożyciel Stowarzyszenia Profesjonalnych Lobbystów w Polsce. Współwłaściciel firmy lobbingowej i doradczej UNILOB. Koordynator i konsultant w wielu międzynarodowych projektach, mających na celu pomoc we wprowadzaniu regulacji i instytucji gospodarki rynkowej w krajach Europy Środk.-Wsch., Azji i Afryki, finansowanych przez USAID, UE oraz rząd Wielkiej Brytanii. Ekspert BCC ds. gospodarki, legislacji i lobbingu.

tel: 605 426 959      e-mail: witold.michalek@bcc.org.pl

dr MARCIN MROWIEC

dr MARCIN MROWIEC

minister gospodarki w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

Jest ekonomistą i doradcą makroekonomicznym firm. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie, głównie w sektorze bankowym. Przez 12 lat był głównym ekonomistą i dyrektorem analiz makroekonomicznych i sektorowych Banku Pekao. Wygrywał – indywidualnie oraz zespołowo – wiele nagród za trafność prognoz makroekonomicznych i rynkowych, w tym w tym w konkursach organizowanych przez NBP, „Rzeczpospolitą”, „Parkiet” oraz „Puls Biznesu”. Jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Był też wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Politechniki Warszawskiej.

dr WOJCIECH NAGEL

dr WOJCIECH NAGEL

minister ds. ubezpieczeń społecznych Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Dr nauk ekonomicznych w specjalności ubezpieczenie społeczne (2001, UEK). Członek Rady Nadzorczej ZUS i Zespołu US Rady Dialogu Społecznego (wcześniej Trójstronnej Komisji ds. SG) od 2005 r. Dwukrotnie doradca Ministra Pracy i Polityki Społecznej (1992, 2005), współtwórca i zastępca szefa centralnego Urzędu Pracy (1991-1992). Adiunkt, wykładowca akademicki przedmiotów m.in. z zakresu Polityka Społeczna, Ubezpieczenie Społeczne oraz Socjologiczne Aspekty Zarządzania.

tel: 601 329 181 e-mail: wojciech.nagel@bcc.org.pl

RYSZARD PAZDAN

RYSZARD PAZDAN

minister środowiska Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Ekspert Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska poprzednich kadencji, członek szeregu polskich i zagranicznych stowarzyszeń zawodowych, m.in. przedstawiciel Polski w PREPARE/EUREKA (zarządzanie programami zapobiegania zanieczyszczeniom). Założyciel i prezes firmy ATMOTERM SA. Autor wielu publikacji i ekspertyz dotyczących m.in. handlu pozwoleniami do emisji CO2, oddziaływań na środowisko, zarządzania informacjami środowiskowymi. Przewodniczący Komisji BCC ds. zmian klimatycznych i ryzyk środowiskowych.
tel: 661 426 679      e-mail: ryszard.pazdan@bcc.org.pl

KRZYSZTOF SZUBERT

KRZYSZTOF SZUBERT

minister cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, ekspert BCC ds. cyfryzacji i nowoczesnych technologii

Menedżer z blisko 30-letnim doświadczeniem. Polski przedsiębiorca, inwestor i doradca strategiczny. Od początku kariery związany z branżą nowoczesnych technologii cyfrowych oraz finansów. Doświadczony zarówno jako CEO prywatnych przedsiębiorstw, jak i sekretarz stanu resortu cyfryzacji oraz pełnomocnik Rządu ds. jednolitego rynku cyfrowego. Od 2017 do 2020 visiting fellow Uniwersytetu Oxfordzkiego. Od sierpnia 2022 członek Rady Wysokiego Szczebla ds. Współpracy Cyfrowej ONZ (IGF). W latach 2020-2022 prezes Zarządu funduszu ko-inwestycyjnego VC NIF ASI S.A., w latach 2022-2024 wiceprezes Zarządu i CIO / CTO w PKO TFI S.A. Kawaler Orderu Odrodzenia Polski.

e-mail: krzysztof.szubert@bcc.org.pl

ZBIGNIEW ŻUREK

ZBIGNIEW ŻUREK

minister pracy Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Sekretarz Prezydium Rady Dialogu Społecznego, członek Zespołu prawa pracy, Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego; zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, przewodniczący Zespołu ds. Prawno-Organizacyjnych. Od 1990 r. zajmuje się działalnością ekspercką i konsultingową z zakresu dialogu społecznego oraz prawa pracy i rynku pracy. Członek Rady Rynku Pracy. Mediator, wpisany na listę mediatorów przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Wiceprezes, członek i założyciel BCC, sekretarz generalny Związku Pracodawców BCC. Przewodniczący Rady Pracodawców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Ekspert BCC ds. prawa pracy, rynku pracy oraz dialogu społecznego.

tel: 690 485 442 e-mail: zbigniew.zurek@bcc.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL