Korzyści z członkostwa

dla firmy i jej przedstawicieli

CHRONIMY INTERESY GOSPODARCZE

BCC pomaga przedsiębiorcom rozwiązywać konflikty z urzędami skarbowymi, windykować należności, znaleźć pracę. Podejmuje mediacje w sporach firmy z instytucjami administracji państwowej i samorządowej, zapewnia pomoc prawną wybitnych specjalistów, zwłaszcza z zakresu prawa podatkowego i funduszy unijnych. Wielokrotnie, dzięki udanym interwencjom BCC zmieniane były niekorzystne przepisy, a firmy członkowskie uniknęły bankructwa i ciągnących się latami procesów.

BCC kontra pandemia – raport

więcej

WALCZYMY O PRAWA PRZEDSIĘBIORCÓW

Efektem działalności BCC jest ponad sześć tysięcy interwencji, opinii, komentarzy, ekspertyz, projektów i propozycji zmian przepisów, kilkadziesiąt tysięcy publikacji i audycji w mediach. Zasługa BCC to m.in.: obniżenie podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą z 27% do 19%, wprowadzenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, uchwalenie nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zablokowanie podniesienia wadium w projekcie zmian ustawy o zamówieniach publicznych, zmiana ordynacji podatkowej – konieczność zapowiadania kontroli i o niepodejmowanie egzekucji w trakcie postępowania odwoławczego. Na wniosek BCC Trybunał Konstytucyjny zdecydował o usunięciu zapisów naruszających prawa obywatelskie w ustawie o CBA czy umożliwiających inwigilację przedsiębiorców w ustawie o wojewódzkich kolegiach skarbowych.

więcej

DOSTARCZAMY ROZWIĄZAŃ

BCC organizuje dla swoich członków porady i konsultacje w zakresie m.in.:

 • bezpieczeństwa osobistego i biznesu w obszarze zagrożeń w procesach gospodarczych,
 • bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
 • finansowania inwestycji,
 • funduszy unijnych na lata 2021-2027,
 • ochrony danych osobowych,
 • odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR),
 • prawa gospodarczego i podatkowego – krajowego i Unii Europejskiej,
 • prawa mediów, autorskiego, ochrony informacji oraz prawa ochrony konkurencji,
 • prawa zamówień publicznych,
 • przekształceń prawnych przedsiębiorstw,
 • prestiżowych eventów i konferencji biznesowych,
 • redukcji kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa,
 • rekrutacji i selekcji pracowników,
 • restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • rozpoczęcia działalności biznesowej za granicą,
 • sprawdzania wiarygodności partnerów gospodarczych i windykacji należności,
 • uprawnień kontrolowanego przedsiębiorcy.

więcej

BCC organizuje dla swoich członków cykle edukacyjne i szkolenia z zakresu ekonomii, prawa, finansów oraz umiejętności menedżerskich, prowadzone przez uznanych wykładowców z biznesowym doświadczeniem.

PROMUJEMY I NAGRADZAMY

Lider Polskiego Biznesu

Zadaniem konkursu jest wyróżnianie i nagradzanie firm, i ich szefów, osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju, przestrzegających zasad etyki prowadzenia biznesu oraz prowadzących działalność społeczną i charytatywną.

więcej

Ambasador Polskiej Gospodarki

Celem konkursu jest wyróżnianie i promocja przedsiębiorców osiągających sukcesy na rynkach międzynarodowych

więcej

Firma Dobrze Widziana

Konkurs ten nagradza firmy członkowskie prowadzące biznes społecznie odpowiedzialny.

więcej

Medal Europejski

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług członków BCC, które odpowiadają standardom europejskim.

więcej

BCC promuje swoich członków w wydawnictwach:

Gazeta BCC – dostarcza informacji o działaniach BCC oraz promuje członków BCC, zarówno osoby jak i firmy. Redakcja publikuje otrzymane od firm członkowskich informacje o ich działalności, a także zwraca się do członków Klubu o wypowiedzi i komentarze.

SZUKAMY PARTNERÓW I KONTRAHENTÓW

Forum Współpracy jest platformą internetową służącą firmom członkowskim do nawiązywania kontaktów handlowych i kooperacyjnych, poszukiwania partnerów biznesowych, inwestorów oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.
Warunkiem udziału w giełdzie jest przesłanie wypełnionej ankiety (wersja docx.)

Przejrzyj najnowsze oferty 


System Rabatów BCC

Dzięki Karcie Członkowskiej BCC każdy członek klubu może skorzystać ze specjalnych rabatów oferowanych przez naszych Partnerów.
Zachęcamy do korzystania z rabatów m.in. na usługi hotelowe, kosmetyczne, rekreacyjno-sportowe, turystyczne, a także luksusowe marki odzieży, dodatki czy biżuterię.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rabatową:

 

Spotkania biznesowe

BCC organizuje lub współorganizuje różnego rodzaju imprezy kojarzeniowe z polskimi i zagranicznymi firmami. Są to zwykle spotkania w ramach misji handlowych lub grup przedsiębiorców przyjeżdżających do Polski. Przy organizacji tych spotkań, BCC współpracuje z podobnymi, zagranicznymi organizacjami gospodarczymi, przedstawicielstwami handlowymi oraz z polskimi i zagranicznymi ambasadami.

Giełda Fachowców

Giełda Fachowców BCC zawiera oferty członków Klubu, którzy poszukują nowego miejsca zatrudnienia oraz informacje o wakatach na wyższych stanowiskach menedżerskich w firmach członkowskich.

więcej

Ułatwiamy kontakty

Każdy członek BCC otrzymuje „Dyplom-Rekomendację”, potwierdzający wiarygodność firmy oraz przestrzeganie przez jej reprezentantów zasad etyki kupieckiej i Kodeksu Honorowego Członka BCC. Jest to swoisty list referencyjny wystawiony firmie członkowskiej, który pomaga w prowadzeniu interesów, uwiarygodnia firmę w oczach kontrahentów, ułatwia kontakty z organami państwa oraz organizacjami pozarządowymi.

DZIAŁAMY BRANŻOWO I W REGIONACH

BCC wspiera inicjatywy członków BCC o charakterze branżowym poprzez m.in. powoływanie komisji branżowych lub zespołów aktywizujących członków BCC, którzy chcą współpracować dla realizacji wspólnych interesów. Takie inicjatywy otrzymują wsparcie instytucjonalne BCC, a reprezentanci uzyskują formalne umocowanie w ramach klubu, służące realizacji uzgodnień. Mogą być one powoływane z inicjatywy członków BCC dla realizowania konkretnych celów lobbingowych w danej branży.

więcej

Loże Regionalne realizują działalność BCC w regionie dając okazję do wzajemnej integracji, nawiązywania współpracy, wymiany doświadczeń oraz reprezentują członków BCC w kontaktach z organami władzy państwowej i samorządowej. W Lożach Regionalnych BCC odbywają się spotkania z parlamentarzystami, urzędnikami, a także szkolenia oraz spotkania służące nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Loże kreują także wiele własnych, autorskich rozwiązań, m.in. Gale Regionalne, konferencje, turnieje, konkursy czy imprezy integracyjne.

więcej

Więcej informacji:

Milena Kowalska – dyrektor Departamentu Relacji Członkowskich i Lóż Regionalnych

tel. 600 35 17 68

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL