Polisa bezpieczeństwa BCC

gwarancja pomocy

Każdy członek BCC otrzymuje Polisę Bezpieczeństwa, gwarantującą pomoc wówczas, gdy zagrożone są jego interesy zawodowe lub osobiste.

Biuro Interwencji udziela pomocy członkom Klubu w zakresie opisanym w Polisie Bezpieczeństwa, którą otrzymuje każdy wstępujący do Klubu. Podstawą podjęcia interwencji jest zgłoszenie takiej potrzeby wraz z krótkim opisem problemu i oczekiwań wobec Klubu. Jeżeli do udzielenia pomocy potrzebne są materiały lub dokumenty źródłowe, członek Klubu proszony jest o ich udostępnienie.

Wielokrotnie, dzięki naszym udanym interwencjom, zmieniane były niekorzystne przepisy, a firmy członkowskie uniknęły bankructwa i ciągnących się latami procesów.

Pomagamy rozwiązywać konflikty z urzędami skarbowymi, windykować należności, znaleźć pracę. Organizujemy także nieodpłatną pomoc prawną wybitnych specjalistów, zwłaszcza z zakresu prawa podatkowego i handlowego oraz doradzamy jak postępować wobec danego problemu.

Podejmujemy mediacje w sporach firmy z instytucjami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia gospodarczego.

Reprezentujemy interesy gospodarcze firmy w kontaktach z mediami, wymiarem sprawiedliwości, policją, prokuraturą i innymi instytucjami państwowymi. Nasze interwencje przyczyniły się do zmiany niekorzystnych decyzji urzędniczych, wzmacniając pozycje członków BCC w sporach, konfliktach i dochodzeniu swoich racji. Biuro Interwencji wystawia również listy rekomendujące firmy należące do BCC m.in. na potrzeby prestiżowych międzynarodowych konkursów oraz rekomendacje świadczące o wiarygodności i profesjonalizmie członków Klubu.

Kontakt: Krzysztof Ostrowski – krzysztof.ostrowski@bcc.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL